Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Smartvatten Oy
Osoite: Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo
Muut yhteystiedot: 020 741 4020

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Lauri Kalliokoski
Osoite: Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo
Muut yhteystiedot: lauri.kalliokoski(a)smartvatten.fi, +35844 714 7439

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta Smartvatten voi palvella asiakkaitaan, jotka hankkivat laitteita ja/tai palvelua Smartvattenilta. Smartvatten käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjinä toimivien asiakkaidensa henkilötietojen käsittelijänä.

Tietoja käsitellään, jotta voidaan tunnistaa Smartvattenin tarjoamien palveluiden käyttäjät ja varmistaa, että oikeat henkilöt käyttävät palveluita ja pääsevät vain heille tarkoitettuihin palveluihin Smartvattenin digitaalisissa palveluissa sekä näkevät vain heille tarkoitetut tiedot.

Tietoja voidaan käyttää myös Smartvattenin digitaalisten palveuiden toteuttamiseen, asiakaspalveluun sekä palveluun liittyvien tiedotteiden välittämiseen käyttäjille.

Mikäli Smartvatten toimii joltain osin rekiasterinpitäjänä, käsittelyn peruste on asiakassuhteen hoitaminen, lainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttäminen ja oikeutettu etumme. Saatamme myös pyytää suostumuksen joidenkin henkilötietojen käsittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö

Palveluiden käyttäjien osalta:

  • henkilön etu- ja sukunimi,
  • käyttäjätunnus,
  • sähköpostiosoite,
  • puhelinnumero,
  • rooli,
  • yritystä, sen huoneistoja, isännöitsijää ja huoltoyhtiötä koskevat tiedot
  • tiedot käyttäjäehtojen hyväksymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Smartvattenin digitaalisten palveluiden käyttäjiltä ja asiakasorganisaatioilta sekä palvelun käytön yhteydessä automaattisesti. Tiedot digitaalisten palveluiden käytöstä keräävät Intercom ja Hotjar (lisää tietoa näiden osalta erillisessä markkinointirekisteriselosteessa)

7. Evästeet

Käytämme lukuisia teknologioita, mukaan lukien evästeitä, kerätäksemme ja säilyttääksemme tietoa käyttäessäsi palveluamme ja internetsivujamme. Evästeet auttavat meitä laskemaan sivuillamme käyvien henkilöiden kokonaismäärän ja seuraamaan palvelumme ja internetsivujemme käyttöä. Tämä auttaa meitä parantamaan palveluamme. Käytämme myös evästeitä, jotka tekevät palvelumme ja internetsivujemme käytöstä sinulle helpompaa esimerkiksi muistamalla käyttäjätunnukset, salasanat tai (kieli)valinnat. Käytämme myös seuranta- ja analytiikkaevästeitä seurataksemme, miten käyttäjämme suhtautuvat tarjoamaamme palveluun.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Huomioithan, että näin tehdessäsi jotkin palvelun toiminnallisuudet eivät välttämättä toimi oikein. Saadaksesi lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta, käy osoitteessa www.allaboutcookies.org.

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita analytiikkatyökaluja luodakseen raportteja internetsivujemme käytöstä, jotta voimme parantaa sivujamme sekä palveluamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla mm.: eCraft, Intercom ja Hotjar. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen, tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa.

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki aineisto talletetaan vain sähköisesti. Smartvattenin tietokantoihin, joissa tieto talletetaan, on pääsy vain tietok antoja ylläpitävällä henkilöstöllä, joka on varmistettu käyttäjäoikeuksilla. Käyttöliittymissä näytetään vain ne tiedot jotka ovat tarpeen kunkin käyttäjäroolin työtehtäviä varten. Käyttöliittymän näkymät ja pääsyoikeudet ovat rooli- tai käyttäjäkohtaisia.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

10. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Käyttäjän katsotaan lopettaneen rekisteröimänsä tilin, jos hän ei ole kahteen vuoteen kirjautunut sisään käyttäjätunnuksellaan. Tällöin poistamme henkilön ilmoittamat tiedot käyttäjätietokannasta ja poistaa käyttäjätunnuksen, minkä jälkeen kukaan, edes käyttäjä itse, ei voi enää ottaa sitä uudelleen käyttöön tai palauttaa sen tietoja. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Huomioithan, että jotkut palvelumme saattavat sisältää julkisia, vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä toiminnallisuuksia, kuten kommenttiosioita tai keskustelupalstoja, ja nimimerkkisi ja tuottamasi sisältö saattavat jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun olet lopettanut rekisteröimäsi käyttäjätunnuksen tai käyttäjäsuhde päättyy. Mikäli haluat, ettei sinua tunnisteta käyttäjätunnuksesi ja/tai kommenttiesi kautta, kiinnitä huomiota niiden sisältöön.

11. Mitkä ovat oikeutesi?

Tarkastusoikeus
Smartvatten tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info(at)smartvatten.com tai ota meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palvelun käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta, joka on rekisteröity Smartvattenin digitaalisten palveuiden käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Asiakkaidemme rooli pyyntöjen suhteen Asiakkaidemme puolesta palvelua käyttävien henkilöiden tulee esittää pyyntönsä ensisijaisesti rekisterinpitäjänä toimivalle asiakkaallemme. Smartvattenin toimiessa rekisterinpitäjänä me olemme oikea kohde pyynnöille. Mikäli esität pyyntösi meille, kerromme sinulle, kuka oikea taho on ja autamme asian eteenpäinviemisessä.

12. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

Smartvatten voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin muutetaan olennaisesti, ilmoitamme asiasta kaikille rekisteröityneille käyttäjille heidän palvelussaan rekisteröimiinsä sähköpostisosoitteisiin.