HOIVATILAT

Smartvattenin vedenkulutusdata rikastaa EnerKeyn työkalua, jota Hoivatilat käyttää energianseurantaan

Hoivatilat reference

Hoivatilat otti seuraavan askeleen vastuullisuudessaan muuttamalla kiinteistökantansa vesitehokkaaksi. Tämä tapahtui Smartvattenin vedenkulutuksen seurannalla, joka välittää reaaliaikaista dataa vedenkulutuksesta ja ilmoittaa mahdollisista kulutuspiikeistä kiinteistökohtaisesti.

Hoivatilat on vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan erikoistunut palveluyhtiö, joka tuottaa inhimillisiä tilaratkaisuja kaupunkiympäristöön, kuten päiväkoteihin ja palvelutaloihin.

Tilojen energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa Hoivatilojen vastuullisuustyötä. Energian säästämiseen Hoivatilat on valinnut EnerKeyn energianseurantajärjestelmän, jonka avulla esimerkiksi sähkön ja lämmön kulutusta voidaan optimoida kiinteistökohtaisesti.

Jotta energiansäästö olisi kokonaisvaltaista, Smartvatten ja Enerkey integroivat vedenkulutusdatan osaksi EnerKeyn käyttöliittymää. Dataan pohjautuva järjestelmä on osoittautunut kullanarvoiseksi seuranta- ja raportointityökaluksi kiinteistökannan energiatehokkuuden johtamisessa.

Vedenkulutuksen hallinta on keskeinen osa energiansäästöä

Hoivatiloille kestävän kehityksen mukainen energiatehokkuus on avainasemassa vastuullisuustoimissa. Yritys muun muassa teettää kiinteistöhankkeestaan päästölaskelmat, optimoi energiankäyttöään ja käyttää ympäristötehokkaita rakennusmateriaaleja.

Hoivatilojen kiinteistöissä seurattiin jo kaukolämmön ja sähkön kulutusta, joten vedenkulutuksen lisääminen etäluennan piiriin oli luonteva jatkokehityksen paikka.

- Vedenkulutuksen seurannan tarve lähti tavoitteestamme saada energiankulutusta kokonaisuutena alas kiinteistöissämme, kertoo Niko Mynttinen, Hoivatilojen kiinteistöasiantuntija.

Vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta toi kerralla näkyväksi vedenkulutuksen tilanteen ja vedensäästömahdollisuudet.

Aiemmin vedenkulutuksen seuranta hoidettiin kohteissamme manuaalisesti, minkä vuoksi vedenkulutuksen luvut eivät olleet reaaliaikaisia. On suuri etu, että nykyään voimme seurata lukuja EnerKeyn järjestelmästä rinnakkain sähkön ja lämmönkulutuksen kanssa, Mynttinen sanoo.

Smartvattenin ja EnerKeyn integraatio palvelee suuren kiinteistökannan tarpeita

Hoivatilat valitsi Smarvattenin ja EnerKeyn toteuttamaan vedenkulutustietojen integraatiota yritysten vahvan näytön ja ratkaisuasenteen perusteella.

- Istuimme alas Smartvattenin ja EnerKeyn kanssa, sillä he ovat johtavat toimijat aloillaan. Heillä on myös vahva kasvutahti, ja moni kaltaisemme toimija luottaa heihin.

Hoivatiloille energiatehokkuusdatan yhdistäminen oli selkeä prosessi.

- Yhteistyö eteni sujuvasti. Sekä Smarvattenin että EnerKeyn porukka oli samoissa palavereissa mukana, ja heillä oli selkä suunnitelma siitä, miten yhteistyö toteutetaan.

Hyvin sujuneen pilotin myötä tarkoitus on ottaa järjestelmäintegraatio käyttöön jokaisessa uudessa Hoivatilojen kiinteistöhankkeessa.

- Saamme yhdestä järjestelmästä nopean tilannekuvan energiankäytöstämme. Vedenkulutuksen puolella olemme esimerkiksi havainneet vesivuodot välittömästi, sillä järjestelmä ilmoittaa kulutuspoikkeamista saman tien.

Älykäs seuranta helpottaa energiajohtamista laadusta tinkimättä

EnerKeyn järjestelmä on integraation myötä korvaamaton työkalu Hoivatiloille. Sen avulla avainluvut viestitään sekä sidosryhmien suuntaan että johdolle.

- Istumme alas tiloja vuokraavien ja käyttävien asiakkaidemme kanssa kuukausittain ja käymme luvut ja mahdolliset poikkeamat läpi. Tämä tehdään vain ylläpitokohteissa, joissa meillä on laajat vastuut.

EnerKey on kätevä työkalu todentamaan kulutustietoja myös konsernin tasolla. Hoivatilat on osa Aedifica-konsernia, jolle vihreä kiinteistönhallinta on kantava arvo.

- Energianseuranta helpottaa meidän vuosittaista raportointityötämme eteenpäin konsernin johdolle, sillä saamme kulutustiedot suoraan Excelissä eteenpäin.

Vaikka energiansäästö tuo rahan- ja ajansäästöä, Hoivatilat korostaa kaikessa toiminnassaan ihmislähtöisiä arvoja. Tämän vuoksi energiatehokkuustoimenpiteet arvioidaan ennen kaikkea asukkaiden palvelun kannalta.

- Tarkoituksemme on auttaa asiakkaitamme kohti vihreämpää huomista palvelun avulla, mutta siten, ettei se häiritse palveluidemme laatua loppuasiakkaiden arjessa. Esimerkiksi lämpötiloja emme tietenkään voi laskea mutu-tuntumalla energiansäästön nimissä.

Hoivatiloilla kiitetäänkin sitä, että seuranta mahdollistaa energiansäästöä ilman, että se vaikuttaa tilojen käyttäjien viihtyvyyteen.

- Pelkästään datan pohjalta voimme tehdä toimenpiteitä, joilla säästämme energiaa, ilman että se näkyy tilojen käyttäjien arjessa. Huomaamme, jos jossain on piilevä vesivuoto tai lämpöä kuluu hukkaan. Näin kaikki voittavat.

Lue lisää Smartvattenin etäseurantapalveluista.

Ota yhteyttä ja pyydä esittely


Hoivatilat

Hoiva- ja päiväkotikiinteistöjen, koulujen ja palvelukortteleiden rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistunut palveluyhtiö.
Smartvattenin ja EnerKeyn integroitu seuranta ulotetaan koskemaan koko kiinteistökantaa.

EnerKey

Johtava älykkään ja dataan pohjautuvan energianseurantajärjestelmän tarjoaja.
Tuo näkyväksi kiinteistön energiankäytön ja auttaa vähentämään päästöjä.
Palvelu käytössä yli 1000 asiakkaalla.

 

Uusimmat