Kiinteistöala kuluttaa merkittävästi vettä – mutta voi myös auttaa ratkaisemaan vesipulan

Main brand image

Vesitehokkuusyhtiö Smartvatten auttaa lisäämään ymmärrystä vedenkulutuksesta ja säästämään satoja miljoonia litroja vettä kiinteistöalalla, jonka osuus maailman vedenkulutuksesta on merkittävä. Yritysostoilla kasvanut Smartvatten pystyy tarjoamaan entistä laajemman työkaluvalikoiman maailmanlaajuisiin vesitalkoisiin ja koko vesisyklin tarpeisiin. 

Vesi on elinehto, mutta vuoteen 2030 mennessä vesipula on totta jo lähes puolelle maailman väestöstä.

Kiinteistöalalla on kansainvälisesti merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa vedensäästöön. Siksi suomalaislähtöinen ja Euroopan laajuiseksi kasvanut vesitehokkuusyhtiö Smartvatten keskittyy ratkaisemaan vesipulaa läpi koko vesisyklin yhteistyössä kiinteistöalan kanssa – vesilaitoksen puhtaasta vedestä aina rakennuksiin ja jätevetenä takaisin vesilaitokselle asti.

Monille veden saatavuus on itsestäänselvyys, mutta miljoonat ihmiset kärsivät veden puutteesta päivittäin. Liiallinen ja turha vedenkulutus taas on keskeinen ongelma useimmille kiinteistöjen omistajille.

Smartvattenin palvelujen avulla vedenkulutusta pystytään seuraamaan ja analysoimaan päävesimittareista ja huoneistokohtaisista mittareista monenlaisissa kiinteistöissä, kuten toimistorakennuksissa, asuinhuoneistoissa ja hotelleissa. Osa Smartvattenin strategiaa on auttaa asiakkaitaan ymmärtämään vesidataansa ja näin optimoimaan toimintaansa, helpottamaan arkeaan, tekemään säästöjä ja suojelemaan sinistä planeettaamme.

Vedenkulutuksen vähentäminen säästää muutakin kuin vettä

ESG-raportointi, eli ympäristövastuullisuuteen sekä sosiaaliseen ja hallinnolliseen vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, ovat nousseet viime aikoina keskeiseen rooliin. Keskustelu kestävästä kehityksestä keskittyy kuitenkin usein energian säästämiseen käyttämällä uusiutuvia materiaaleja, kierrättämällä ja vähentämällä jätettä. Veden mittavat säästömahdollisuudet taas unohtuvat herkästi.

”Haluamme tehdä kestävästä vedenkulutuksesta tärkeän osan jokaista kestävän kehityksen tavoitetta. Kun vedenkulutusta hallitaan ja vähennetään, säästyy veden lisäksi myös energiaa, aikaa ja rahaa, joita tarvitaan suihkun lämmittämiseen ja veden käsittelyyn sen jälkeen, kun vesi on valunut viemäriin”, sanoo Smartvattenin toimitusjohtaja Henrik Kølle Petersen.

Kiinteistöille tämä tarkoittaa, että kestävän kehityksen ratkaisuilla säästetään sekä kustannuksia että ympäristöä. Selkeä vesitehokkuuden strategia ohjaa käyttämään vettä vastuullisesti ja rajoittaa luonnonvarojen liikakäyttöä.

Suomesta maailmalle

Smartvatten on kymmenen vuoden aikana kasvanut pienestä suomalaisesta energiasertifikaattien tuottajasta yli 1oo henkeä työllistäväksi vesitehokkuuden edelläkävijäksi. 

Viime vuonna Smartvatten osti sekä suomalaisen vedenmittausjärjestelmiä valmistavan VertoNordicin että vesilaitosten jätevesiverkostojen hallintaan erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Neurofluxin. Toimipisteitä on jo ympäri Euroopan, ja yritys tarjoaa palveluja maailmanlaajuisesti.

Yhdistynyt Smartvatten on uudistanut myös brändinsä kuvastamaan yrityksen yhteisiä arvoja ja strategiaa, jossa puhdasta vettä arvostetaan ja sen vastuulliseen käyttöön keskitytään jatkuvasti ja kaikkialla.Lisätietoja

Henrik Kølle Petersen
CEO, Smartvatten
+4553509101
henrik.petersen@smartvatten.com

Smartvatten.comSmartvatten on 2013 perustettu yritys, joka on sitoutunut tekemään kestävästä kehityksestä käyttäjäystävällistä. Yrityksen palveluihin kuuluu vedenkulutuksen etäseurantaa Euroopassa ja kokonaisvaltaisia vesitehokkuus- ja asiantuntijapalveluja sekä strategioita ympäri maailmaa.

Uusimmat