Miten kiinteistön vesitehokkuus ja ESG-toiminta liittyvät toisiinsa?

Rakennus ESG

ESG on lyhenne, johon harva kiinteistöalalla toimiva on voinut olla törmäämättä viime vuosien aikana. Vaikka ESG:stä ja ESG-tavoitteista puhutaan kaikkialla, käsitteen sisältö ja merkitys ymmärretään usein väärin. Mihin ESG:llä viitataan ja mitä sen eri osa-alueet tarkoittavat juuri kiinteistöalalla?

  • E, eli Environmental viittaa ympäristövastuuseen. Se pitää sisällään kaiken veden ja energian säästämisestä kestäviin materiaalivalintoihin sekä päästöjen ja jätteiden minimoimiseen saakka.
  • S, eli Social ottaa huomioon sosiaalisen vastuun, kuten työolosuhteet ja materiaalien toimitusketjut. Kiinteistöalalla sillä voidaan viitata myös esimerkiksi rakennuksen hyvinvointihyötyihin.
  • G, eli Governance tarkastelee hallinnollista vastuuta. Hyvään hallintotapaa noudattava kiinteistöyritys on sitoutunut muun muassa sääntelyn noudattamiseen ja harmaan talouden torjumiseen.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että ESG kertoo toimialasta riippumatta yrityksen arvoista sekä toimintaperiaatteista suhteessa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan.

Sertifikaatit todentavat vastuullisuustavoitteiden toteutumista

Kiinteistöala vastaa tällä hetkellä jopa 40 % kaikesta maailman energiakulutuksesta ja kasvihuonepäästöistä. Alalla on merkittävä rooli myös vedenkulutuksessa: kiinteistöjen rakentaminen, kunnostaminen ja ylläpito sekä rakennusmateriaalien tuottaminen kuluttavat runsaasti vettä. Ei siis ihme, että erityisesti ympäristövastuullisuudesta on kehittynyt alalla paitsi kilpailuetu, myös kriteeri, joka ohjaa niin kiinteistösijoittajien, rahoittajien kuin vuokralaisten valintoja.

Yhä useampi yritys osoittaa rakennuksiensa vastuullisuusstandardien mukaisen toiminnan ESG-raportoinnilla. Raportointi on lakisääteinen pakko toistaiseksi vain pörssiyhtiöille, mutta EU:n vastuullisuusraportointidirektiivi tulee tuomaan sen porrastetusti aiempaa pienempien yritysten velvoitteeksi vuodesta 2024 alkaen. Kiinteistöalalla ESG-raportointi on jo nyt edellytys hyvien rahoitusehtojen neuvottelemiselle – ja entistä useammin myös kauppojen syntymiselle.

Pelkkä ESG-toimenpiteistä kertominen ei silti vielä yksin riitä turvaamaan kiinteistön asemaa muuttuvilla markkinoilla. Vastuullisten valintojen todentaminen edellyttää kiinteistölle hankittavaa, kansainvälisesti vertailukelpoista sertifikaattia, joista ympäristövastuullisuuden näkökulmasta tunnetuimpia ovat GRESB ja BREEAM In Use. Molemmat sertifiointimenetelmät perustuvat tarkkaan ja monivaiheiseen, riippumattoman osapuolen tekemään arviointiprosessiin.

  • ESG-raportti, eli vastuullisuusraportti on yrityksen itse julkaisema dokumentti. Se käsittelee ja mittaa yrityksen toiminnan vaikutuksia ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta.
  • Vastuullisuussertifikaatti, esimerkiksi ympäristösertifikaatti BREEAM In Use, todentaa yrityksen ESG-toimenpiteiden vaikuttavuutta. Sertifiointi perustuu aina kolmannen osapuolen tekemään, kattavaan arviointiin.
     

Nosta kiinteistösi arvoa vesitehokkuuden avulla

Vaikka vesi on yksi kiinteistöjen suurimmista kulueristä ja hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista, vesitehokkuus jää vielä usein taka-alalle kiinteistöjen ESG-toimenpiteitä suunnitellessa. Ilmastonmuutoksen edetessä ja rajallisen luonnonvaran kysynnän kasvaessa vesitehokkuus on jatkuvasti tärkeämpi osa vastuullista kiinteistöliiketoimintaa. Tämä on noteerattu jo nyt ympäristösertifioinneissa, joista vesi muodostaa yhden arvioinnin tärkeimmistä osa-alueista.

Seuraamalla ja vähentämällä vedenkulutustasi Smartvattenin vedenkulutuksen etäseurantapalvelulla keräät lisäpisteitä tunnetuimpiin ympäristösertifikaatteihin. Älykkäiden, vedenkulutusta vähentävien ratkaisujen lisäksi asiantuntijamme auttavat sinua luomaan sopivan strategian vesitehokkuuden ja vedensäästötoimenpiteiden edistämiseksi. Tavoitteenamme on tehdä kestävästä vedenkäytöstä pysyvä muutos, joka vahvistaa niin kiinteistöportfoliosi arvoa kuin ympäristön hyvinvointia.

 Ota meihin yhteyttä – autamme sinua tavoitteidesi saavuttamisessa.

Uusimmat