Onko kiinteistöjesi vedenmittausratkaisu riittävä vastuullisuussääntelyn vaateisiin?

City_wave

Kestävää liiketoimintaa edistävä EU:n CSRD-raportointidirektiivi ja vastuullisuus ylipäänsä ovat nyt kuumia aiheita monissa yrityksissä. Nämä kannattaa huomioida myös vedenmittausratkaisujen valinnassa. 

Ensi vuoden alusta lähtien kestävyysraportointidirektiivi CSRD velvoittaa suurta osaa eurooppalaisista yrityksistä raportoimaan vastuullisuudestaan aiempaa laajemmin. 1.1.2024 alkaen direktiiviä sovelletaan listattuihin yli 500 henkilöä työllistäviin yrityksiin, jotka ovat jo NFRD:n (direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista) piirissä. 1.1.2025 alkaen vastuullisuusraportoinnista tulee pakollista kaikille yrityksille, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:

  • yli 250 työntekijää
  • yli 40 miljoonan euron liikevaihto tai
  • yli 20 miljoonan euron tase.

CSRD:n raportointivaatimusten yksityiskohdat eivät vielä ole täysin selvillä, mutta vuoden 2024 ajalta direktiivin piiriin ensimmäisten joukossa kuuluvien yritysten on joka tapauksessa jo valmistauduttava raportointiin ja kerättävä siihen tarvittavia tietoja.

Kokonaisvaltainen vedenmittausratkaisu tukee raportointia

Kiinteistöjen vesitehokkuus on yksi CSRD-raportointiin sisältyvistä kestävyyden osa-alueista. Vedenkulutus aiheuttaa merkittävän osan kiinteistöjen hiilidioksidipäästöistä, ja erityisesti lämmin vesi kuluttaa paljon energiaa.

Smartvattenin kokonaisvaltaisen vedenmittausratkaisun älykäs vedenmittaus ja vesidatan helppo hyödynnettävyys avaavat monia keinoja vedenkulutuksen hallintaan sekä etenemiseen kohti vastuullisuustavoitteita. Smartvatten Hubia käytettäessä data kertyy automaattisesti pilvipalveluun ja on aina ajan tasalla, jolloin siitä voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä.  

Raportointiin Smartvatten Hubin ohjelmisto tuo helpotusta paitsi keräämällä tietoa myös luomalla valmiiksi yksityiskohtaisia raportteja vedenkulutuksesta. CSRD-direktiivin lisätessä yritysten raportointityötä tämä on varmasti monelle tervetullut apu.  

Smartvattenin ratkaisut vastaavat myös muiden direktiivien vaatimuksiin

CSRD:n lisäksi kiinteistöissä on huomioitava EU:n energiatehokkuus- ja mittalaitedirektiivien vaatimukset, jotka jo nyt velvoittavat tekemään vesilaskutuksen uusissa taloyhtiöissä etäluettavilla mittareilla mitatun kulutuksen mukaisesti. Myös tähän pystytään vastaamaan Smartvattenin vedenmittausratkaisuilla.

Ulkoa tulevien vaatimusten ohella tärkeää on tunnistaa, että nykyaikainen vedenmittausteknologia tarjoaa monia muitakin hyötyjä.

Smartvattenin ratkaisuilla:

  • vedenmittaus on tehokasta eikä se vaadi erillistä vaivannäköä  
  • kaikki data kertyy helposti hallittavasti yhteen paikkaan, mutta tiedon yksityiskohtaisuus mahdollistaa monipuolisen analysoinnin.  
  • laskutus on tilakohtaisenkohtaisen mittaamisen ansiosta oikeudenmukaista ja jokainen vedenkäyttäjä voi osaltaan vaikuttaa veden- sekä rahansäästöön.

Tutustu Smartvattenin vesitehokkuutta edistäviin ratkaisuihin verkkosivuillamme tai tilaa meiltä esittely palveluistamme:

Pyydä esittely

Uusimmat