GRANLUND

Smartvattenin vesidata virtaa Granlund Manageriin

Granlund reference

Smartvattenin ja Granlund Managerin välinen integraatio automatisoi päävesimittausdatan luennan ja digitalisoi datan osaksi laajempaa kiinteistöportfolion johtamista yhdessä muiden energian kulutuslajien kanssa. Kiinteistöjohtaminen helpottuu ja liian usein unohdettu energiasyöppö eli vesi saadaan osaksi kiinteistön energiankulutuslajeja. 

Granlundin kiinteistöjohtamisen ohjelmistoon, Granlund Manageriin, virtaa integraation ansiosta Smartvattenin päävesimittausdata. Tähän saakka suurin ongelma on ollut, että vedenmittausdata ole ollut helposti saatavilla vaan kulutuslukemat ovat olleet piilossa omissa järjestelmissään, ja pahimmillaan ne on kaivettu esiin vesilaskulta, paperilta tai Excelistä.

- Kun kiinteistöjä on kymmeniä tai satoja, on tällainen tietojen hallinta todella työlästä. Integraation etuna on datan helpon löydettävyyden lisäksi skaalautuvuus, sillä seuranta ja raportointi voidaan tarjota kiinteistökohtaisesti tai koko portfolion tasolla, kuvailee myyntijohtaja Kari Haahtela Smartvattenilta.

Smartvattenin vedenmittausdataa voi tarkastella Granlund Managerin dashboardissa samassa paikassa muun energiankulutuksen kanssa. Yhdestä näkymästä pääsee helposti tarkastelemaan tuntitason dataa ja veden kulutuksen raportteja tarkemmin.

Helpotusta kasvavaan raportointitarpeeseen

Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä. Vuoden 2024 alusta voimaan tullut kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vaatii organisaatioita julkaisemaan kestävyysraportteja toiminnoistaan, joilla on vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä vastaavasti niiden vaikutuksista organisaation toimintaan. Yksi näistä toiminnoista on vedenkulutus. Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa.

- Tällä integraatiolla voi varmistaa, että kaikki mittarit on aina luettu oikein, mikä ei ollenkaan ole itsestään selvää, jos vastaava homma tehdään manuaalisesti. Integraatio siis takaa, että Granlund Managerissa esitetty vesidata on ajantasaista ja tarkkaa”, kertoo Solutions Sales Manager Mika Virkki Granlundilta.

Tehokkaan energiajohtamisen kannalta on olennaista, että kaikkien kiinteistöjen kaikki kulutuslajit saadaan raportille automaattisesti, luotettavasti ja oikeassa muodossa. Integraation ansiosta tietojen yhdisteleminen on mahdollista uudella tavalla. Lisäksi veden- ja energiankulutuksessa havaitut poikkeamat johtavat todennäköisemmin oikeisiin toimenpiteisiin, kun koko kiinteistöportfolion kaikki kulutustieto löytyy samasta paikasta.

Smartvatten ja Granlund ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Ensimmäiset ohjelmistojen väliset integraatiot tehtiin noin kuusi vuotta sitten. Nyt päävesimittausdataan liittyvä integraatio on otettu käyttöön yli 700 kiinteistössä.


Lisätietoja

Kari Haahtela
myyntijohtaja Suomi
Smartvatten
+358 40 716 6594
kari.haahtela@smartvatten.fi

Mika Virkki
Solutions Sales Manager
Granlund
+358 50 310 0116
mika.virkki@granlund.fi


Granlund 

Granlund on voimakkaasti kasvava rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayhtiö, joka panostaa alan tuottavuuden parantamiseen, digitalisaation edistämiseen, uusiin energiaratkaisuihin sekä vastuullisuuteen. Yrityksen tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä.

Granlund.fi 

Uusimmat