Suomalaiset kuluttavat neljän maapallon luonnonvarat vuodessa

Ylikulutus artikkeli

Maaliskuun viimeinen päivä on suomalaisten vuoden 2023 ylikulutuspäivä. Ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä vuodesta, jolloin ihmisten ekologinen hiilijalanjälki ylittää sinisen planeettamme kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme neljä maapalloa kattamaan kulutustarpeen. Meillä on kuitenkin mahdollisuus muuttaa kulutustottumuksiamme, jotta voimme taata jälkipolvillemme edellytykset hyvään elämään.

Hyvinvointimme perusta tulee luonnosta. Luonto ei kuitenkaan pysty uudistumaan yhtä nopeasti kuin sitä kulutetaan. WWF:n mukaan suomalaisten ylikulutuksen merkit ovat nähtävissä esimerkiksi metsäluonnon köyhtymisenä, arvokkaiden luontotyyppien häviämisenä ja uhanalaisina kalakantoina. Suurimmat syyt ylikulutukseen löytyvät energiantuotannosta, liikenteestä ja ruoantuotannosta. Kaikki kulutuksemme vaikutukset eivät kuitenkaan näy maamme rajojen sisäpuolella, sillä esimerkiksi tarvitsemiemme elintarvikkeiden tuotantoon käytettävästä maa-alasta 40 prosenttia sijaitsee maamme rajojen ulkopuolella.

Jokainen pisara on tärkeä

Globaalisti laskettuna kulutamme luonnonvaramme vuosittain heinäkuun alkuun mennessä. Jatkuvan ylikulutuksen seurauksena ekosysteemin kyky tuottaa puhdasta vettä ja ruokaa on heikentynyt. 30 vuoden kuluttua joka neljännen ihmisen uskotaan asuvan vesipulasta kärsivässä maassa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse jatkaa tällä tiellä. Valtiot ovat vuosia tukeneet kiertotaloutta edistäviä innovaatioita ja ohjanneet energiatehokkaampaan toimintaan lainsäädännön avulla. Jokainen meistä voi vaikuttaa asiaan omilla valinnoilla. Vedestä puhuttaessa jokainen pisara on tärkeä.

Kiinteistöalalla on merkittävä potentiaali vedensäästöön

Kiinteistön omistajilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa vedenkulutuksen vähentämiseen. Yli 10 % globaalista vedenkulutuksesta on peräisin kiinteistötoiminnasta, mikä korostaa kiinteistösijoittamisen vedenkäytön tehokkuuden tärkeyttä. Asiantuntijamme ovat keränneet vinkkejä niin kiinteistön omistajille kuin asukkaille tehokkaampaan vedenkäyttöön.

1. Vaikuta kulutustottumuksiisi

Vähennä käyttämäsi lämpimän veden määrää – veden lämmittämiseen kuluu paljon energiaa. Älä valuta vettä hukkaan – sulje hana, kun et käytä vettä.

2. Ota teknologia avuksi vedenkulutuksen seurantaan ja laskutukseen

Kun kiinteistön tai asunnon vedenkulutus tuodaan läpinäkyväksi, on vastuullisten valintojen tekeminen helpompaa. Kasvattamalla ymmärrystä siitä, mihin vettä kiinteistössä kuluu, on mahdollisuus myös vaikuttaa juurisyihin kuten vuotojen korjauttamiseen.

3. Vettä säästävät hanat ja kodinkoneet

Vettä säästävät suihkupäät, hanat ja kaksoishuuhtelulla varustetut wc- laitteet säästävät kymmeniä litroja vettä päivittäin käyttäjän mukavuudesta tinkimättä. Uudet kodinkoneet kuluttavat vettä jopa puolta vähemmän kuin vanhat laitteet. Myös konetiskaaminen säästää vettä lähes viisi kertaa vähemmän kuin käsin tiskaaminen.

4. ESG-tavoitteet ja ympäristösertifikaatit osaksi liiketoimintaa

GRESB:n ja BREAAM:n kaltaiset tekijät arvioivat kiinteistösalkkusi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arviossa tutkitaan myös vesitehokkuuttasi, ja toimenpiteesi pisteytetään sen mukaisesti. Sertifikaattien kautta voit saavuttaa myös paljon rahanarvoisia neuvoja, joilla voit kokonaisuutena parantaa kiinteistöjesi ympäristöystävällisyyttä.


 

Uusimmat