VARMA

Vedenkulutuksen tarkka seuranta on saanut kiinni tuhansien eurojen arvoisia vuotoja

Varma Reference

Smartvattenin Päävesimittauspalvelu mittaa vedenkulutusta yli sadassa Varman kiinteistössä. Palvelu otettiin ensin käyttöön muutamassa Varman asuinkiinteistössä, mistä se laajeni kaikkiin Varman asuinkiinteistökohteisiin. Vuonna 2020 Smartvattenin Päävesimittauspalvelu ulotettiin kattamaan myös Varman liikekiinteistöt.

Varman kiinteistöpäällikkö Matti Lindfors kertoo, että yhteistyö Smartvattenin kanssa lähti liikkeelle aluksi varovaisesta kokeilusta, jonka tulokset yllättivät.

- Jo ensimmäisten 10 kohteen seurannassa saimme kiinni piilovuotoja, jotka olisivat jatkuessaan tehneet yli 3000 euron ylimääräisen laskun kuukaudessa. Nämä vuodot olisivat jääneet täysin huomiotta ilman etäseurantaa. Kun saimme lisää hyviä tuloksia, aloimme laskeskella, kuinka paljon muistakin kiinteistöistämme voisi säästää yhden palvelun avulla.

Varman asuinkiinteistöjen kokonaisuudesta vastaava Lindfors suosittelee Smartvattenin Päävesimittauspalvelua selvän kustannussäästön takia.

- Smartvattenista on hyötyä monenlaisille asuin- ja toimitilakiinteistöille, sillä palvelu tuo hyötyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Mahdollisissa vuototilanteissa Smartvattenilta tulee nopea ja tarkka hälytys, ja vedenkulutusta voi seurata kokonaisuutena energiaseurantajärjestelmästä.

Vedenkulutuksen etäseurannan avulla olemme onnistuneet motivoimaan loppukäyttäjiä kestävämpään vedenkäyttöön, säästämään niin sanotusta turhasta vedenkulutuksesta sekä edistämään energiatehokkaita tavoitteitamme.

Matti Lindfors Kiinteistöpäällikkö Varma

- Lisäksi vedenkulutuksen kustannuksiin voi paneutua tarkemmin, sillä esimerkiksi jätevesimaksujen mahdollista kompensointia voi laskea Smartvattenin tuottaman datan avulla, Lindfors kertoo.

Vedenkulutuksen seuranta auttaa motivoimaan loppukäyttäjiä arjen vedensäästöön

Selkeä viestintä loppukäyttäjille on tärkeä osa Varman energiatehokkaita käytäntöjä. Smartvattenin mittaustulokset ovat auttaneet havainnollistamaan asuinkiinteistöjen asukkaille sitä, mihin vettä päivittäin kuluu, ja missä siitä voisi matalalla kynnyksellä säästää.

- Moni kerrostaloasukas ei tiedäkään, että vettä voi kulua päivässä jopa 200 litraa ihan tavallisessa arjessa. Raporttien ja kulutuskäyrien avulla olemme välittäneet asukkaille hyödyllistä tietoa vedenkäytöstä ja -säästöstä. Tämä motivoi asukkaita säästämään vedenkulutuksestaan, kun he näkevät selvän yhteyden oman vedenkäytön ja vesimaksujen välillä.

Vastuulliseen vedenkulutukseen liittyvää asukastiedostusta kehitetään jatkossa lisää Smartvattenin tarjoaman datan pohjalta.

- Me olemme kehittämässä asuintaloissa järjestelmää, jonka avulla voimme informoida loppukäyttäjiä entistä paremmin veden- ja energiansäästövinkeistä. Näin asukkaiden on myös helpompi viedä neuvoja käytäntöön, kertoo Lindfors.

Kestävä ja kustannustehokas vedenkäyttö on tullut jäädäkseen, ja siinä Smartvatten on oikea kumppani

Varma tunnetaan kiinteistöalan energiatehokkuuden edelläkävijänä, ja yrityksen kiinteistöissä hyödynnetään laajalti kestävää teknologiaa. Lindfors näkeekin selvän yhteyden vedensäästöteknologian ja kustannustehokkaan sekä ympäristöystävällisen vedenkäytön välillä.

- Vedenkulutuksen merkityksen kasvu on selkeä trendi kiinteistöalalla. Veden suhteellinen osuus kiinteistöjen hoito- ja lämmityskuluista on kasvanut viime vuosina, ja suunta tulee kaikkien ennusmerkkien mukaan pysymään samana. Siksi moderneja vedensäästötapoja kannattaa etsiä jo tänään, sillä sitä kautta voi saavuttaa pitkäaikaista säästöä.

- Lisäksi vedenkulutuksen järkeistäminen on tärkeää ympäristön kannalta, sillä vedenkäyttö on yhteydessä esimerkiksi kaukolämmön kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Onkin tärkeää tietää vedenkulutuksen tarkat luvut ja mahdolliset kulutuspoikkeamat, jotta vedenkäytöstä saadaan kokonaisuutena kestävämpää, Lindfors alleviivaa.

Lisäksi etäseuranta osoittaa vedensäästön toimenpiteiden tehokkuuden vertailua kestävin luvuin.

- Kun meillä on tarkkaa dataa sekä veden mittauksesta että sitä edeltävästä historiasta, säästötoimenpiteiden vaikutusta ei tarvitse jättää arvailun varaan, Lindfors summaa.

Lue lisää Smartvatten Päävesimittauspalvelusta.

Ota yhteyttä ja pyydä esittely


Varman kiinteistöt

  • Varman omistuksessa on noin 4000 asuntoa sekä kymmeniä toimisto- ja liiketiloja Suomessa.
  • Varma on sitoutunut 10 % energiansäästöön kiinteistöissään 2017- 2025.
  • Energiatehokkuuden tavoitteet ovat olennainen osa liiketoimintaa: hiilidioksidipäästöjä vähennetään mm. kestävillä sähkö-, vesi- ja rakentamisratkaisuilla.
  • Varman sijoitusomaisuus vuonna 2019 oli noin 46,5 miljardia euroa, joista 23 % oli sijoitettu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Uusimmat