Veden hinta on nousussa – pienennä taloyhtiösi kuluja vesitehokkuuden avulla

Veden hinta

Veden ja energian hintojen nousu yhdistettynä ilmastonmuutoksen etenemiseen ja putkiverkostoissa piilevään korjausvelkaan on tehnyt veden säästämisestä ajankohtaisempaa kuin koskaan. Vastuullinen taloyhtiö tavoittelee säästöjä pysyvillä muutoksilla, jotka auttavat myös tuleviin hinnankorotuksiin varautumisessa. 

Energian, polttoaineiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti lähes kaikkialla maailmassa. Tämä näkyy myös vesikustannuksissa: nousua on tapahtunut Suomessa niin raakaveden kuutiohinnoissa kuin veden lämmittämisen ja jätevesihuollon kustannuksissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun vesihuollosta vastaava Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) korotti vesimaksuja vuoden 2023 alusta alkaen noin 10 %:lla. 

Mistä merkittävässä, taloyhtiöiden kukkaroihin suoraan heijastuvassa hinnannousussa on kyse? Miten kasvavia kuluja on mahdollista karsia vesitehokkuuden avulla?

Korjausvelka pakottaa vesiyhtiöt hinnankorotuksiin 

Energian hinta ja inflaatio vaikuttavat kotitalouksien ohella myös vesiyhtiöiden kuluihin. Samaan aikaan jopa yli 100 vuotta palvelleet runkovesiputket ovat tulossa elinkaarensa päähän useissa Suomen kaupungeissa, mikä kasvattaa vesiyhtiöiden hinnankorotuspaineita entisestään.

Ajan tasalla oleva infra turvaa veden laatua sekä ehkäisee putkirikkoja ja vesijakelun katkoksia. Siksi pitkään suunnitteilla olleet korjaustyöt on tärkeä aloittaa juuri nyt. Koska vesiverkoston huolto ja kehittäminen mahdollistetaan Suomessa vesimaksuilla, mittavan investoinnin voidaan odottaa näkyvän taloyhtiöiden kuluissa myös tulevina vuosina.

Hinnannousun taustalla myös kasvava kysyntä ja ilmastonmuutos 

Vesi on rajallinen luonnonvara, jonka kysyntä nousee samaa tahtia väestömäärän kasvun kanssa. Kun niukkojen resurssien kysyntä on kovaa, hinnat nousevat. Kasvanut kysyntä tarkoittaa vesiyhtiöille myös tuotantoon ja infraan tarvittavia lisäinvestointeja. 

Jatkuvan väestönkasvun ja runsaan kulutuksen lisäksi maailman ehtyviä vesivarantoja koettelevat saasteet ja ilmastonmuutoksen eteneminen. Ilmakehään päässyt hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut saavat aikaan tulvia ja pitkiä kuivuusjaksoja, jotka heikentävät olennaisesti pohjaveden saatavuutta. 

Vastuullinen taloyhtiö tähtää pysyviin muutoksiin 

Veden jakelun, lämmittämisen ja jätevesijärjestelmän kulut ovat muodostaneet jo valmiiksi yhden taloyhtiöiden suurimmista kulueristä. Kustannusten nousu on saanut entistä useamman taloyhtiön kiinnostumaan vesitalouden tehostamisesta. Jo pienillä muutoksilla on mahdollista saada aikaan vaikuttavia säästöjä: vedenkulutuksen seuranta, vuotojen oikea-aikainen havaitseminen ja vettä säästävät vesikalusteet ovat kustannustehokas tapa muutoksen aloittamiseen. Kun tämän lisäksi vettä aletaan laskuttamaan todelliseen kulutukseen perustuen, voidaan vedenkulutuksessa saada aikaan säästöä jopa 30 %, mikä tarkoittaa 10 % pienempiä energiakustannuksia. 

Puhtaan veden hinta ja saatavuus vaikuttavat jokaisen ihmisen arkeen. Ajatus vesipulasta voi tuntua tuhansien järvien maassa kaukaiselta, mutta myös suomalaisilla taloyhtiöillä on tärkeä rooli vesivarantojen turvaamisessa. Kestävä vedenkäyttö on paitsi nykyhetkeä, myös tulevaisuutta, ja siksi vastuullisesti toimiva taloyhtiö tavoittelee vesitehokkuudella pysyviä muutoksia. Näin saadaan aikaan säästöjä, joiden arvo mitataan rahan lisäksi ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnissa.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten voimme auttaa sinua pienentämään taloyhtiösi vesi- ja energiakustannuksia?

Ota meihin yhteyttä

 

Uusimmat