Vesi – energiatehokkaan kiinteistön elinehto

WGBW_2023

Vesi koskettaa kaikkia elämän osa-alueita. Se on edellytys ihmisen olemassaololle ja elämän jatkuvuudelle planeetallamme. Rakennettu ympäristömme kasvaa jatkuvasti eikä kiinteistöjen suunnittelussa tai rakentamisessa vettä voida unohtaa. Vähähiilisen rakentamisen edelläkävijät huomioivat vedenkulutuksen ja mahdollistavat energiatehokkuuden kiinteistön koko elinkaaren ajalta, ja antavat näin tuleville sukupolville työkalut hiilineutraaliuden edistämiseen. Oletko sinä edelläkävijä?

Meillä Suomessa on paljon makeaa vettä, sillä meillä on paljon järviä ja jokia. Lisäksi Suomessa on paljon pohjavettä eli maan alle varastoitunutta vettä. Vaikka meillä suomalaisilla ei ole pulaa puhtaasta vedestä, koskettaa globaali vesikriisi myös suomalaisia yrityksiä ja kuluttajia. Lähes kaikkien tuotteiden tuotantoketjut kuluttavat vettä. Vesi on siis jaettu resurssi ja sen kestävä käyttö on meidän jokaisen asia.

Kiinteistöalan globaali vastuu

Rakennusyrityksillä, kiinteistöjen omistajilla, isännöitsijöillä ja asunto-osakeyhtiöillä on kaikessa toiminnassaan mahdollisuus vaikuttaa maailmanlaajuisen vesikriisin ratkaisemiseen. Toimintaa säädellään myös EU:n energiatehokkuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon kautta. Kestävän vedenkäytön edelläkävijöihin kuuluvat yritykset tunnistavat vesiriskit niin omissa arvoketjuissaan, toimipaikoissaan kuin alihankkijoidensa ja sidosryhmiensä toiminnassa.

Rakennetun ympäristön toimijoilla on merkittävä rooli maailman vedenkulutuksessa. Kiinteistöjen rakentaminen ja kunnostaminen, tarvittavien rakennusmateriaalien tuottaminen sekä rakennusten ylläpito vaativat suuria määriä vettä. Jokaisen vesihanan, suihkun, wc-istuimen ja lämmitysjärjestelmän kautta virtaa putkistoissa miljoonia litroja vettä. Kun mukaan lasketaan huomaamatta jääneet vesivuodot, jäteveden käsittely ja liiallinen käyttö, nousevat kustannukset niin ympäristön kuin talouden kannalta merkittäviksi.

Kustannusten nousu vaikuttaa veden hintaan

Energian, polttoaineiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti lähes kaikkialla maailmassa. Tämä näkyy myös vesikustannuksissa: nousua on tapahtunut Suomessa niin raakaveden kuutiohinnoissa kuin veden lämmittämisen ja jätevesihuollon kustannuksissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun vesihuollosta vastaava Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) korotti vesimaksuja vuoden 2023 alusta alkaen noin 10 %:lla.

Veden jakelun, lämmittämisen ja jätevesijärjestelmän kulut muodostavat yhden taloyhtiöiden suurimmista kulueristä. Kustannusten nousu on saanut entistä useamman taloyhtiön kiinnostumaan vesitalouden tehostamisesta. Vettä säästävät kalusteet, vuotojen minimointi, sadevesi- ja viemäriratkaisut sekä tietoisuuden edistäminen veden kulutuksesta ovat käytännön toimia, joilla on helppo edistää kiinteistön vesi- ja energiatehokkuutta. Kun vettä lisäksi laskutetaan todelliseen kulutukseen perustuen, voidaan vedenkulutuksessa saada aikaan säästöä jopa 30 %, mikä tarkoittaa 10 % pienempiä energiakustannuksia. Nämä säästöt näkyvät myös kiinteistön taloudessa pienentyneinä kustannuksina.

Yhdessä, innostuen, asiantuntevasti ja vastuullisesti

Smartvatten on kasvava vesitehokkuusteknologian toimittaja, jonka tavoitteena on tulevaisuus, jossa puhdasta vettä arvostetaan ja sen vastuulliseen käyttöön pyritään jatkuvasti ja kaikkialla maailmassa. Kehitämme ja valmistamme kiinteistöalalle ja vesilaitossektorille ratkaisuja, joilla on todistettu vaikutus vedenkulutuksen ja vesihukan vähentämiseen.

Olemme yritys, jossa niin työntekijät kuin sidosryhmämme ovat sitoutuneita auttamaan globaalin vesikriisin ratkaisemisessa yhdessä innostuen, asiantuntevasti, yhteistyöllä ja vastuullisesti. Siksi haluamme osallistua tietouden kasvattamisen talkoisiin ja olla osa World Green Building Weekia.

Tutustu meihin

---

Kansainvälinen World Green Building Week on vuosittainen, maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yhteistyökumppaneiden, kansallisten Green Building Councilien sekä näiden  jäsenen kanssa. Yhteisen kampanjaviikon teema vaihtelee vuosittain – tavoitteena on saada aikaan keskustelua ja lisätä osaamista meille kaikille tärkeistä aiheista.

Uusimmat