VR-Yhtymän vedenkulutuksen kokonaiskuva selkeytyi Smartvattenin etäseurantapalvelun avulla

VR referenssi

Smartvattenin palvelu on tarjonnut laajaa kiinteistökokonaisuutta hallinnoivalle VR-Yhtymälle helppokäyttöisen välineen vesitehokkuuden parantamiseen. Samalla vedenkulutuksen etäseurantapalvelu on vähentänyt turhia kustannuksia ja keventänyt huoltohenkilökunnan työtaakkaa.

Vaikka raideliikenne on jo lähtökohtaisesti energiatehokas ja vähäpäästöinen liikennemuoto, Suomen valtion omistama VR-Yhtymä Oyj tekee jatkuvasti töitä tuottaakseen palvelunsa entistä vastuullisemmin. Hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä tavoittelevan yrityksen liiketoiminnalla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä: VR-Yhtymän päätös käyttää raideliikenteessään uusiutuvaa sähköä on vähentänyt Suomen hiilidioksidipäästöjä jopa kahden Vaasan kokoisen kaupungin verran. 

Matkustaja- ja tavaraliikenteen sekä raidekaluston kunnossapitopalveluiden toteuttamisen lisäksi VR-Yhtymä hallinnoi, kehittää ja vuokraa eteenpäin yli 400 000 kerrosneliön kiinteistökantaa. 

– Tällaisessa toimintalaajuudessa vettäkin kuluu paljon ja vuotomäärät voivat olla merkittäviä, VR-Yhtymän kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen taustoittaa.

VR-Yhtymä on parantanut kiinteistöjensä energiatehokkuutta pitkäjänteisesti muun muassa sähkön ja kaukolämmön kulutusta kiinteistöautomaation ja etävalvonnan avulla. Kun Smartvatten esitteli yhtiölle vedenkulutuksen etäseurantapalvelun, päätös manuaalisen vedenmittauksen vaihtamisesta reaaliaikaiseen etäseurantaan oli helppo. Sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2021 ja ensimmäiset 28 etäseurantalaitetta asennettiin VR-Yhtymän 19 kiinteistöön vielä saman vuoden syksyllä. 

– Vakuutuimme erityisesti palvelun selkeydestä ja yksinkertaisuudesta. Lisäksi meille oli tärkeää, että etäseurantapalvelun käyttö onnistuu helposti myös laajalla käyttäjämäärällä ilman henkilöstöltä edellytettävää erikoisosaamista, Juutinen kertoo.

Reaaliaikainen seuranta ehkäisee virheet ja minimoi vahingot

VR-Yhtymän kiinteistökantaan kuuluu niin suuria logistiikka- ja kunnossapitotiloja kuin kuluttajille avoimia asemarakennuksia. Vesitehokkuuden parantamisen näkökulmasta merkittävimpiin kiinteistöihin kuuluvat rautatieliikennettä palvelevat kunnossapitohallit, joiden erityispiirteenä on vedenkulutuksen voimakas kausivaihtelu.

– Sulatamme raidekalustoamme talvisin kaukolämmöllä lämmitetyllä vedellä ja höyryllä, mikä lisää vedenkulutusta huomattavan paljon. On tärkeää ymmärtää suurien kausivaihteluiden syyt, jotta osaamme kiinnittää huomiota mahdollisiin vuotoihin. Lisäksi käytetyn veden määrä korreloi suoraan syntyneisiin kustannuksiin, joten myös veden tehokkaaseen käyttöön tulee kiinnittää huomiota, Juutinen kuvailee.

VR-Yhtymän aiemmin hyödyntämän manuaalisen luentatavan heikkoutena on vuotojen havaitseminen viiveellä ja suurten poikkeamien selittäminen virheellisillä mittaustuloksilla. Pahimmillaan vuodot havaitaan vasta, kun vesi on levinnyt rakenteisiin – ja kerryttänyt mittavan laskun. Vedenkulutuksen ja vuotojen reaaliaikainen seuranta on säästänyt VR-Yhtymän lukuisilta virhetulkinnoilta ja vesivuotojen aiheuttamilta kuluilta. Kuluneen vuoden aikana Smartvatten on havainnut VR-Yhtymän kiinteistöistä yli 300 eri tasoista vuotoa.

Vedenkulutuksen kasvun syy ei löydy aina vuotavasta putkesta. Taustalla voi toisinaan olla myös myönteisiä muutoksia, jotka Smartvattenin palvelu auttaa havaitsemaan.

– Avasimme keväällä uudet ravintolatilat Helsingin päärautatieasemalle, mikä lisäsi asemarakennuksen vedenkulutusta. On kuitenkin luontevaa ja etumme mukaista, että ravintolassa pestään usein astioita ja valmistetaan paljon ruokaa. Vedenkulutuksen vähentäminen ei ole aina ainoa oikea suunta, vaan tärkeintä on etäseurantapalvelun antama ymmärrys siitä, mihin vettä kussakin kiinteistössämme kuluu, Juutinen korostaa.

Helppokäyttöinen palvelu sujuvoittaa huoltohenkilökunnan arkea

Etäseurantapalvelun aikaansaamien säästöjen ja järjestelmän helppokäyttöisyyden lisäksi Juutinen kiittää Smartvattenin asiakaspalvelutiimin toimintaa. Selkeän ohjeistuksen ja sujuvan yhteydenpidon ansiosta VR-Yhtymän huoltohenkilökunta on omaksunut nopeasti oikeat toimintatavat esimerkiksi vuotohälytyksiin reagoimisessa. 

– Keskitetty, automaattisesti tallentuva ja vertailtava data on helpottanut isännöitsijöiden ja huoltohenkilökunnan työtaakkaa, Juutinen sanoo.

Vuoden 2022 lopulla VR-Yhtymä ottaa Smartvattenin etäseurantapalvelun käyttöönsä yhteensä 14 uudessa kiinteistössä. Lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös sopimuksen laajentaminen veden virtaamaa säätelevien laitteiden, kuten hanojen, asentamiseen. 

– Smartvattenin aktiivisuus vie yhteistyötämme jatkuvasti eteenpäin, Juutinen summaa.Tietoa VR-Yhtymästä

Olemme matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka luo edelläkävijänä liikkumisen tulevaisuutta Suomessa ja Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista vankalla 160 vuoden kokemuksella. Samalla kun pidämme yhteiskunnan liikkeessä, kasvatamme sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Näin lisäämme hyvinvointia ja kuljetamme kohti hiilineutraalia huomista. 

Uusimmat