Nieuws

Groen logistiek vastgoed: het belang van watermonitoring voor een duurzame ESG-strategie

Toenemende vraag naar logistiek vastgoed in Europa  

De vraag naar logistiek vastgoed in Europa is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens vastgoedbelegger Catella steeg het transactievolume in deze sector met 218% van € 17 miljard in 2013 naar € 56 miljard in 2023. Logistiek vastgoed wordt daarmee steeds meer de focus van strategische investeringen. De reden hiervoor is volgens Catella de verschillende crises van de afgelopen jaren. De Coronapandemie, de energiecrisis en de recente politieke spanningen zorgen voor heroverwegingen in de branche. Bedrijven maken zich zorgen over tekorten in de supply chain en zijn op zoek naar lokale magazijnen om zich in te dekken tegen toekomstige crises. Deze ontwikkeling leidt tot een stijgende vraag en hogere huurprijzen voor gewilde logistieke ruimte.* 

Verhoogde eisen van klanten eisen logistiek vastgoed - Druk op niet-ESG-gebouwen blijft stijgen  

Ondanks de grote vraag naar Europees logistiek vastgoed zullen niet-ESG-conforme gebouwen het moeilijk krijgen om nog investeerders en huurders te vinden. Dit komt doordat de eisen van klanten voor logistieke bedrijven fundamenteel zijn veranderd.  

"Ik hoor steeds vaker in gesprekken met branche-experts dat de klantgrootte van logistieke bedrijven is toegenomen. Veel klanten huren nu grote delen van het pand van het logistieke bedrijf en eisen daarom ook inspraak in het beheer van dat vastgoed," zegt Alex Forcella, Sales Manager Benelux bij Smartvatten. 
 

Dit gaat ook gepaard met een toenemende vraag naar gepersonaliseerde consumptie- en factureringsgegevens. Daarnaast speelt het thema duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Veel grote bedrijven dwingen hun eigen ESG-strategieën af en eisen dit ook steeds vaker van zakenpartners. Naast de intrinsieke motivatie van de bedrijven bouwt ook de internationale en nationale politiek steeds meer druk op, bijvoorbeeld met de nieuwe EU Taxonomie. Logistieke panden met erkende duurzaamheidscertificaten zoals GRESB, BREEAM of DGNB bieden klanten dan ook een grote meerwaarde. Water - of liever het efficiënt gebruik van water - is een centraal aspect van deze certificeringen. 

Monitoring van water – de ideale aanvulling op een duurzaamheidsstrategie en een belangrijk instrument voor risicopreventie

Hoewel gegevens over het elektriciteits- en gasverbruik al jaren worden gemonitord, wordt water vaak over het hoofd gezien. Nu de waterschaarste in veel Europese regio's toeneemt, wordt realtime watermonitoring steeds belangrijker. Het monitoren van het waterverbruik helpt niet alleen om het duurzaamheidscertificaat van een gebouw te verbeteren, maar biedt ook inzicht in mogelijke verbeteringen en risicopreventie, terwijl tegelijkertijd de waarde van het onroerend goed wordt verhoogd.  

In feite kan realtime waterbewaking vastgoedeigenaren aanzienlijke hoeveelheden geld besparen. Afwijkingen zoals lekkages kunnen binnen enkele uren worden gedetecteerd, waardoor grote schade aan het onroerend goed wordt voorkomen die anders zou leiden tot aanzienlijke financiële verliezen als gevolg van renovaties en huurderving. Volgens Zurich Insurance is meer dan 50% van de vastgoedclaims gerelateerd aan waterschade, wat over het algemeen drie keer zo duur is als niet-watergerelateerde claims.** 

Smartvatten's waterefficiëntie service in de logistieke sector

Smartvatten levert slimme wateroplossingen over de gehele waterkringloop. Hun eenvoudig schaalbare en digitale oplossingen meten en analyseren gegevens over het waterverbruik in realtime en helpen hun vastgoedklanten en waterbedrijven om water-efficiënt te worden en hun ESG-doelstellingen te bereiken.  

Als dienstverlenend bedrijf gespecialiseerd in waterbeheer zet Smartvatten zich in om honderden miljoenen liters water per jaar te besparen en schoon water voor iedereen mogelijk te maken. De vastgoedsector is verantwoordelijk voor een groot deel van het wereldwijde waterverbruik en heeft daarom een aanzienlijke potentiële impact op het behoud van water. In de sector logistiek vastgoed bewaakt Smartvatten momenteel meer dan 15.000 gebouwen en 200.000 appartementen  om samen met partners als PostNL, P3 en Sienna Capitals te werken aan duurzaam waterbeheer. 

"[Smartvatten] geeft ons veel inzicht in het watergebruik en eventuele lekkages in onze gebouwen. Het geeft ons de mogelijkheid om de prestaties van onze gebouwen te vergelijken," zegt Sander Rooijakkers van Post NL. 

 

Kortom, waterefficiëntie in logistiek helpt de milieu-impact te verminderen en het duurzaamheidsprofiel van het pand te verbeteren. Door systematisch kennis op te bouwen over het watergebruik van het pand en de implementatie van op maat gemaakte maatregelen om waterverbruik te verminderen, kunnen vastgoedbedrijven helpen waterschaarste op te lossen en aantrekkelijkere eigenschappen voor klanten te creëren. 

 

Wilt u meer weten over wat waterefficiëntie voor u kan betekenen? Ontmoet ons op Provada, 13 –15 Juni in Amsterdam op stand 10-34 en krijg antwoord van onze experts op al uw vragen over waterefficiëntie in de logistiek!

BOEK EEN

 

* Bron: Catella Group

** Bron: Zurich Insurance America

Laatste