API-integrasjoner

Effektiviser Fastighetshåndtering gjennom API-integrasjoner

I en verden der bærekraft og effektiv ressursbruk blir stadig viktigere for eiendomsforvaltere og -eiere, spiller Smartvatten en sentral rolle i å optimalisere vannforbruket og dermed skape mer bærekraftige og kostnadseffektive eiendommer. 

KONTAKT OSS

Smart water dashboard - Smartvatten Index zoomed

Noen av våre Partnere

Med fjernovervåking og analyse av vannforbruksdata tilbyr Smartvatten detaljert innsikt og informasjon for rapportering og forbedring av eiendomsporteføljer. Men for å maksimere verdien av disse dataene og integrere dem sømløst med andre deler av eiendommens økosystem, bruker Smartvann avanserte API-integrasjoner til over 80 partnersystemer.

 

 

api partners

Transformere Eiendommer Gjennom Dataanalyse

Ved å samle inn og analysere vannforbruksdata hjelper Smartvatten sine kunder med å gjøre eiendommene sine mer vann-effektive. Ved å utnytte det beste av vann-data tilbys detaljert innsikt for effektiv rapportering og forbedringstiltak. Men vannforbruk er bare en del av ligningen når det gjelder eiendommers bærekraft og effektivitet.

 

Digital water graphs - pareto smart water

 

Viktigheten av API-Integrasjoner

API-integrasjoner muliggjør kommunikasjon mellom ulike systemer og fungerer som en effektiv inngang og utgang for data i sanntid. Der tidligere overføring av slike data krevde betydelig arbeidskraft og tid fra IT-avdelinger, har API-integrasjoner revolusjonert prosessen ved å automatisere og effektivisere datadeling mellom systemer. Ved å integrere ulike deler av eiendommens økosystem muliggjør Smartvattens API-integrasjoner en helhetlig syn på eiendommens ytelse og bidrar til en jevnere overvåking og rapportering av vannforbruk.

 

 

Enkel Datadeling och Integrering

Smartvattens API-integrasjoner gjør det enkelt å dele viktig vannforbruksdata med ulike parter og systemer. Ved å automatisere overføringen av vannforbruksdata til eksisterende plattformer, som ESG-plattformer eller byggeledelsessystemer, letter Smartvatten ikke bare rapporteringen, men gjør det også mulig med et mer helhetlig syn på eiendomsytelsen.

 

Smartvatten Hub Chart 2
Partnership in water data management system

 

Samarbeid og støtte

Gjennom å samarbeide med disse partnerne kan Smartvann tilby sine kunder en sømløs integrasjon med deres eksisterende systemer. Fra introduksjon til implementering tar Smartvanns kundesuksess-team hånd om hele prosessen for å sikre at integrasjonene fungerer smidig og krever minimal innsats fra kundenes side.

 

Oppdag Mer

Ta kontakt med oss og fortell oss mer om dine spesifikke behov. Våre eksperter vil finne den optimale tjenestepakken for deg.

+46 8 313 000

info@smartvatten.no