Case Studies

Det at vi kan følge vannforbruket minutt for minutt, gir oss et godt grunnlag for fremtidige investeringsbeslutninger.

Slik sparte Merkantilbygg både vann, tid og penger
 

Med en bred, geografisk spredt portefølje som omfatter både bygg, forvaltning og utvikling av eiendommer, hadde Merkantilbygg en utfordring med å få god kontroll over sitt vannforbruk. Ved hjelp av Smartvattens løsning har de nå ikke bare redusert vannforbruket, men også reparert lekkasjer som tidligere var uoppdaget.

Merkantilbygg er en av de største aktørene innen eiendomssektoren i Norge. Deres portefølje er bred og inkluderer både drift og forvaltning av eiendommer, eldrebolig, næringsbygg, studentboliger, hotelldrift og eiendomsutvikling. Eiendommene er spredt over hele landet, med primærdrift i og rundt Oslo samt Geilo og Stavanger. Selskapet forvalter ca. 2000 leiligheter i sin portefølje.

Ved utgangen av 2021 var det krav fra kommunen til rapportering av vannforbruk. Samtidig letter Rositsa Ilieva, driftsleder i selskapet, etter en god og fleksibel løsning som kunne effektivisere vannavlesningen deres.

– Det er en utfordring for driftsavdelingen å samle informasjon om vannforbruk. Vannmålerne er ofte plassert i ugunstige steder som gjør det tidskrevende for våre driftsteknikere å lese av forbruket regelmessig på alle våre eiendommer.

 

Fikk umiddelbare resultater


Løsningen kom med Smartvatten. Takket være den enkle installasjonen med en avleser på utsiden av hver måler og den raske tilkoblingen kunne driftskontoret avlese hver måler eksternt uten å måtte forlate skrivebordet og likevel få riktige data raskt.

– Installasjonen var enkel og vi startet innhentingen av data umiddelbart, sier Rositsa.

Det ble avdekket vannlekkasjer på enkelte eiendommer der leietakere ikke har vært bevist på drypping fra kjøkkenkran, rennende toalett osv.

Tiltak kan settes i gang umiddelbart.

– Man får en rask bekreftelse av systemet allerede dagen etter om tiltakene som er satt i gang faktisk har bidratt til stans av lekkasjen. I tillegg får man oversikt på mulig ‘’tapt’’ vannforbruk grunnet lekkasjen.

Muligheten til å spare vann går hånd i hånd med Merkantilbyggs bærekraftstrategi, samtidig som det bidrar til økonomisk lønnsomhet.

– Vi sparer både tid, penger og miljøet ved hjelp av Smartvattens løsning. At vi kan følge vannforbruket minutt for minutt gir oss et godt grunnlag for fremtidige vanreduserende investeringsbeslutninger. Alarmfunksjonen som varsler økt, unormalt forbruk gir oss også økt sikkerhet der vi kan reagere umiddelbart og sette i verk tiltak for å unngå store, kostbare, vannskader på bygget, sier Rositsa.

 

Sparer både vann, tid og penger


Rositsa er fornøyd med hvordan samarbeidet med Smartvatten har fungert.

– De har bistått med support hele veien, fra installasjon til oppfølging av data. Vi ser for oss en videreføring av vårt samarbeid, hvor vi øker antall eiendommer tilknyttet deres løsning.

Neste steg, i tillegg til å fortsette koblingen av flere eiendommer, er å direkte integrere måledataene fra vannavlesningen inn i det eksisterende FDV systemet som Merkantilbygg bruker.

– Da vil vi få måledata fra våre ulike gjenstander samlet på ett sted i vår driftssystem, noe som vil gjøre det enklere å få oversikt. Vannforbruk er viktig post når det gjelder bærekraft og redusert klimapåvirkning. Vi har nå tatt et stort og viktig første skritt når det gjelder vannforbruk som vil bidra til å redusere risikoen for vannskader, redusere forbruket, være tidsbesparende og øke lønnsomheten, sier Rositsa.

Jens Karlsson, salgssjef hos Smartvatten Norge, er også glad for Merkantilbyggs suksess på vannområdet.

– Det føles flott at løsningen vår har kunnet hjelpe en så betydelig aktør som Merkantilbygg, slik at de nå kan reparere skjulte lekkasjer og forbedre deres mulighet for bedre vanneffektivitet. Deres arbeid med å bli stadig mer bærekraftig, og på den reisen inkludere vannforbruk, er helt i tråd med vår visjon om at vann er en dyrebar ressurs som vi må passe på, sier han.

Siste