Nyheter

Fem fordeler med å bruke Smartvatten for å overvåke vannforbruket ditt

Med en økende internasjonal bekymring for vannmangel og medfølgende kostnadsøkninger, blir smart og ansvarlig vannforbruk stadig viktigere. Ved å overvåke vannforbruket i eiendommene dine får du ny innsikt som sparer vann, tid og penger. Her finner du ut hvilke alternativer som finnes – og hvorfor Smartvatten er den beste og mest omfattende tjenesten.

De fleste bedrifter registrerer vannforbruket manuelt. Hvert år drar eiendomsforvalteren eller vedlikeholdsavdelingen ut til eiendommene for å foreta avlesninger. En manuell avlesning er enkel, tar ikke mye tid, kan utføres ved behov og uten spesialutstyr. Men er det virkelig nødvendig å gjøre det selv? Hvor nøyaktig er det? Hva sier det egentlig om eiendommens vannforbruk? Og holder det med én gang i året? For nøyaktige og nyttige data trenger du mer enn bare papir og penn.

 

Fra manuell styring til helautomatisert styring

Den menneskelige faktoren ved manuelle avlesninger utgjør alltid en risiko for at noe blir feil. Automatisk overvåking er på mange måter et bedre alternativ. Ved å installere en vannmåler med pulsutgang, måles vannvolumet som strømmer gjennom et rør og du får vite forbruket time for time. Men selv om timemåling generelt er en oppgradering, er den ikke nøyaktig nok til å gi avkall på manuelle avlesninger.

Med en ultrasonisk strømningsmåler måles hastigheten på vannet som strømmer gjennom rørene ved hjelp av lydbølger. I stedet for å måtte stole på estimater time for time, får du dataene i sanntid. Måleren kan til og med programmeres til å oppdage lekkasjer, sende ut varsler og legge inn informasjon i eiendomsadministrasjonssystemet for deg. Problemet med ultralydstrømningsmåleren er imidlertid at du må bytte ut eksisterende vannmålere. Bortsett fra at det er en ganske stor investering, er det ikke alle vannselskap som lar deg gjøre det.

Det er nettopp derfor Smartvatten har gjort det til sin oppgave å utvikle en løsning som er rimelig, brukervennlig og som på avstand gir deg svært nøyaktig og detaljert informasjon i sanntid.

 

Her er fem fordeler med å overvåke vannforbruket sammen med Smartvatten

Enkel å installere – En enkel enhet plasseres på din eksisterende vannmåler og kobles til vår optiske gjenkjenningsprogramvare. Det tar bare fem minutter og fungerer på vannmålere over hele verden. Du trenger ikke å bytte ut måleren eller utføre noen komplisert installasjon.

Fjernovervåking – Når enheten er installert, kobles den umiddelbart til vårt skybaserte system. Du trenger ikke sende vedlikeholdsteam for manuelle avlesninger, men kan se nøyaktig hva som skjer eksternt.

Gir sanntidsinformasjon – Vi samler inn og analyserer dataene dine i sanntid, og gir deg regelmessige rapporter om forbruk. Overvåk hvor mye vann som brukes og når. Sammenlign data enkelt med tidligere måneder, sesonger eller år. Vårt system integreres enkelt med ditt eksisterende, og vi kan til og med sende data direkte til vannselskapet ditt.

Oppdager lekkasjer og sender ut varsler – Takket være vår kontinuerlige sanntidsovervåking, kan vi enkelt oppdage avvik i forbruket ditt. Systemet sender ut automatiske lekkasjevarsler og sørger for at du kan forebygge alvorlige skader. Dermed kan du spare vann, tid og penger.

Selges som en tjeneste – Det er ingen startkostnad. Smartvann selges som en komplett tjeneste og inkluderer vår skybaserte programvare, lekkasjealarmer, regelmessige rapporter og støtte fra vår kundeavdeling.
 

Vil du vite mer om hva Smartvatten kan gjøre for deg? Kontakt oss på info@smartvatten.com

Siste