Nyheter

Ser du etter forskjellige måter å spare energi på?

Dra nytte av vannet og spar energi!

I sitt bærekraftarbeid fokuserer mange bedrifter på å redusere energiforbruket. Men visste du at redusert vannforbruk også fører til at du faktisk sparer energi? Ved å bruke mindre vann får du både reduserte vannkostnader og lavere strømregninger. Men hvordan fungerer det egentlig å spare energi mens man forbruker vann? Vann og energi er forutsetninger for hverandre, hvor vann er et verktøy for å generere og transportere energi, mens energi er en nødvendighet for uttak og rensing av vann. Det betyr at når vi reduserer forbruket vårt av den ene, reduseres også den andre. Ved å fokusere på å spare både energi og vann, øker vår bærekraftige påvirkning betydelig.  

Produksjon og oppvarming av vann

Produksjon av rent vann krever mye energi. Før noen i det hele tatt kan skru på kranen, må vannet tas ut, renses, transporteres og distribueres til eiendommen. Etter at den har havnet i avløpet, må den også behandles for å være trygg å konsumere igjen. Hvert skritt på veien koster energi. Dessuten bruker vi ikke bare kaldt vann, vi varmer det også opp. I en gjennomsnittlig husholdning brukes varmt vann til dusjing, bading, oppvask og rengjøring. Oppvarming av vann krever en viss energimengde, som avhenger av flere faktorer. En av dem er hvordan vann forbrukes: Tar beboerne lange, varme dusjer flere ganger om dagen, eller holder de seg til kortere og kjøligere? Et gjennomsnittlig varmtvannsbruk per dag og person varierer mellom 10 og 100 liter per dag. Dess mer vann som må varmes opp og dess høyere temperaturen er, desto mer energi kreves. Ansvarlig forbruk kan bidra til å redusere kostnadene for både vann og energi.  

Installasjoner og utslipp

Innstillingene og kvaliteten på ulike vanninstallasjoner er faktorer som påvirker hvor mye energi som kreves for å varme opp vann. Siden en varmtvannsbereder varmer opp vann kontinuerlig – og ikke bare når noen skrur på kranen – bruker den energi hele tiden. Ved å justere temperaturen som installasjonen stilles inn på, kan du redusere kostnadene dine. De fleste husholdninger trenger ikke høyere temperatur enn 60 grader, noe som gjør at de kan forhindre varmetap og sløsing med energi. Dess høyere kvalitet på varmeren, desto mindre energitap. Varmer du vannet med strøm? Det genereres vanligvis i et anlegg og må transporteres til din eiendom før det omdannes til varme. Energitransport kommer med betydelige energitap på veien, noe som gjør at oppvarming av vann krever mye energi og genererer CO2-utslipp. Med gassledende varmeovner kan du riktignok unngå den typen energitap, men forbrenningsgasser kommer med andre utfordringer. Det handler ikke bare om utslipp av karbondioksid, men også av svoveldioksid og nitrogenoksid.  

Reduser forbruket

For å redusere kostnadene, energibruket og miljøpåvirkningen, er det smart å ta hensyn til (varmt)vannforbruket ditt. «I gjennomsnitt fører en reduksjon i boligens vannregning med 20 % til omtrent 5 % lavere energikostnader. Dette blir dessuten stadig mer interessant, siden strøm- og vannprisene stiger.» I Finland har for eksempel Helsingfors energibolag Helen hevet prisene på fjernvarme med 25 % i sommer, og høstprisene har økt med 30 % sammenlignet med fjoråret. Dette rammer en tredjedel av den finske befolkningen, som omfatter mer enn en halv million husstander. Helen oppgir at de økte kostnadene skyldes økte avgifter på fossilt brensel, økende drivstoffpriser og høyere utslippsrettigheter. Vil du finne ut mer om hvordan vannforbruket påvirker energibruken og hvordan du kan spare på begge deler? Kontakt oss på info@smartvatten.com

Siste