Pressreleaser

Slik ble det oppdaget en skjult vannlekkasje – uten Smartvatten ville den aldri blitt utbedret.

Da Bertel O. Steen Eiendom AS installerte Smartvatten, oppdaget de umiddelbart en betydelig vannlekkasje som foregikk i det skjulte. 500 liter vann i timen sprutet rett ut, fire meter under bakken. En lekkasje som kostet selskapet 80 000 NOK i fjor. "Uten Smartvatten ville lekkasjen aldri blitt oppdaget," sier Roger Sameien, driftsdirektør hos Bertel O. Steen Eiendom.

 

Bertel O. Steen Eiendom AS er et eiendomsselskap som utvikler og drifter kontor, logistikk og handelsbygg, og gjennomfører utviklingsprosjekter herunder boligprosjekt. Bertel O. Steen Eiendom har en samlet eiendomsmasse på ca 200 000m2 hvorav 58 % er bilrelatert eiendom. De har over 30 eiendommer spredt over hele Norge. I mai 2023 startet de et samarbeid med Smartvatten for å få kontroll over sitt vannforbruk og på en mer effektiv måte samle data for vannforbruket på eiendommene. Smartvatten ble installert på alle eiendommene i porteføljen.

- Våre virksomheter forbruker betydelig mer vann enn for eksempel et kontorbygg, og vi har hatt en utfordring med å samle informasjon om hvor mye vann som virkelig brukes, sier Roger Sameien, driftsdirektør i selskapet.

Tidligere ble vannmålerne lest av én gang i året med varierende resultater.

- For flere år siden monterte jeg faktisk et GoPro-kamera på vannmålerne våre for å kunne ta et bilde. Slett ikke like avansert, profesjonell og smart løsning som det vi nå har med Smartvatten, men teknologien som brukes, har jeg ikke vært fremmed for, ler Roger.

 

Synliggjør avvik

Med Smartvattens enheter installert og den innsamlede dataen som grunnlag, kunne Roger umiddelbart se avvik i forbruket.

- Plutselig kunne vi synliggjøre hvordan vannforbruket ser ut og tydelig vise det for våre leietakere. Selv om vannforbruket er høyt i løpet av dagen, er det noe som ikke stemmer når den samme mengden vann brukes om natten. Ved å bruke forbruk per kvadratmeter blir det tydelig for brukerne hvor de står og hvordan de bruker vann i forhold til våre andre leietakere, forklarer Roger.

Ofte har det økte forbruket vært et resultat av mindre lekkasjer, men noen ganger har det handlet om at lokalene har blitt brukt om natten uten tillatelse om natten.

- Når vi ser situasjonen svart på hvitt, blir det tydelig hvor avvikene er, og det gir oss muligheten til å løse situasjonen, sier Roger.

 

Oppdaget umiddelbart en stor lekkasje

Så snart Smartvatten enhetene var installert, oppdaget Bertel O. Steen Eiendom avvik i vannforbruket. Flere av eiendommene er eldre, og med riktig innsamlet data ble det tydelig hvor innsatsene måtte gjøres og i hvilken prioriteringsrekkefølge.

- Umiddelbart kunne vi lokalisere flere mindre lekkasjer. Vi oppdaget også en virkelig stor lekkasje i løpet av den første uken, der vi så en forbruk på 500 liter per time. Det utgjør 12 000 liter per døgn. Det viste seg at lekkasjen befant seg under bakken, fire meter under jorden mellom 2 bygg, hvor vannmåler var plassert i hovedbygget.. Siden området hadde god drenering, var det ingenting som var synlig fra utsiden. Denne lekkasjen kostet oss omtrent 80 000 NOK i kommunale avgifter i 2022. Uten Smartvatten ville lekkasjen blitt vanskelig å oppdage, fastslår Roger.

 

Sparer både tid og penger

Takket være Smartvattens løsning kan avlesning av vannmålerne nå utføres mye mer effektivt når data samles inn digitalt i stedet for manuelt, uavhengig av hvor eiendommen befinner seg i landet.

- Å kunne samle inn all data digitalt til våre systemer letter rapporteringen av vannforbruk til kommunen. Det hjelper oss også med å få en oversikt over hele vårt bærekrafts arbeid. Å kunne tjene poeng for ulike miljøsertifiseringer er også en stor fordel. Smartvatten er en liten, men svært viktig del av vårt store bærekrafts arbeid, sier Roger.

Jens Karlsson hos Smartvatten ser veldig positivt på hvordan Bertel O. Steen Eiendom drar nytte av de mulighetene som Smartvatten tilbyr.

- Det er alltid gledelig når våre kunder oppdager de mange merverdier som finnes ved å bruke Smartvatten. Bertel O. Steen Eiendom har virkelig omfavnet vår løsning og bruker den fullt ut. I tillegg til verifiserbart grunnlag for sin bærekrafts rapportering har de nå kunnet effektivisere vannforvaltningen sin og enkelt oppdage og rette opp lekkasjer som tidligere skjedde i det skjulte. Vi i Smartvatten ser virkelig frem til å fortsette vår felles reise med Bertel O. Steen Eiendom mot en enda mer vannbesparende fremtid, sier han.

BOKA EN DEMO

 

Siste