Referanser

Slik vil Smartvatten hjelpe Nordea Liv Eiendom å nå klimamålene sine

Den enkle installasjonen, den smarte løsningen og de nøyaktige resultatene ga akkurat den kontrollen over vannforbruket som eiendomsselskapet manglet. Smartvatten var løsningen HG Eiendom hadde etterlyst lenge. "Vi koblet alle eiendommene våre til umiddelbart, og kunne umiddelbart oppdage avvik som kunne håndteres, med kostnadsbesparelser og redusert klimaavtrykk som resultat," sier Jan Erik Holhjem, eiendomssjef hos HG Eiendom.

HG Eiendom AS er en eiendomsaktør som både forvalter, utvikler og bygger nye eiendommer på lang sikt. Hittil har de utviklet omtrent 80 000 kvadratmeter eiendom og forvalter i dag rundt 50 000 kvadratmeter som tilbyr kontorer, handel og industri, med hovedvekt på det første. Veksthastigheten de siste årene har vært rundt 3 500 kvadratmeter per år og planlegges å ligge på samme nivå i fremtiden.

Selskapet hadde lenge vært på jakt etter en effektiv og velfungerende løsning når det gjelder vannkontroll og overvåking av vannforbruket. En løsning som kunne ta dem inn i fremtiden og hjelpe dem med å forlate manuell avlesning. Da eiendomssjef Jan Erik Holhjem hørte om Smartvatten, tok han kontakt for å få mer informasjon.

- Alle løsningene jeg hadde sett på tidligere var dyre å installere og krevede større inngrep. Da Smartvatten presenterte sin løsning, oppfylte den mange av våre ønsker, inkludert enkelheten og den lave kostnaden for å få kontroll over vårt vannforbruk, sier han.

Gav umiddelbare resultater

I oktober og november 2022 koblet HG Eiendom opp alle sine 22 eiendommer til Smartvattens løsning. Installasjonen gikk problemfritt, og data begynte umiddelbart å samles inn.

- Det er virkelig en plug-and-play-løsning som vi enkelt kunne montere ved å feste avlesingsenhetene på vannmålerne. Noen timer etter at vi hadde koblet dem til strømuttaket, begynte vi å få informasjon om forbruket, sier Jan Erik.

Avvik kunne oppdages og håndteres ganske umiddelbart.

- Vi hadde for eksempel noen toaletter som lekket kontinuerlig. Vi kunne tydelig se hvor store mengder vann som ble bortkastet unødvendig, og jeg ble overrasket over hvor mye det var. Takket være Smartvattens løsning kunne vi raskt håndtere disse og oppnå umiddelbare kostnadsbesparelser, forteller Jan Erik.

Gir poeng til miljøsertifiseringer

Jan Erik ser store fordeler med å kunne få poeng for miljøsertifiseringer nå som Smartvattens løsning er installert.

- Vi gjør alt vi kan for å redusere vår klimapåvirkning, og vannforbruk spiller en stor rolle. Akkurat nå bygger vi en ny eiendom der det stilles strenge krav til alle parametere, fra strømforbruk til vannforbruk, og nå kan vi på minuttbasis se hvor mye vann som brukes. Ved å kunne dokumentere vannforbruket over tid og få dataene, får vi mye bedre forutsetninger for å prioritere tiltakene og investere på riktig sted i riktig rekkefølge. I tillegg kan vi få ekstra poeng i vårt arbeid med miljøsertifiseringer, sier han.

En annen stor fordel er den totale oversikten som Smartvattens løsning gir over vannforbruket i alle eiendommene.

- At vi ikke lenger trenger å dra ut og manuelt lese av hver enkelt vannmåler, men i stedet kan samle all informasjon via den tilhørende Smartvatten-plattformen, sparer oss både tid og penger. Det gjør ting mye enklere, spesielt når det gjelder å ferdigstille rapportene som vi må levere til kommunene hvert år, konstaterer Jan Erik.

Koblet opp alle målere fra starten

HG Eiendom AS er svært fornøyd med samarbeidet med Smartvatten og vil fortsette å installere deres vannovervåkningssystem i kommende eiendommer.

- Å kunne få så god overvåkning av faktisk forbruk, døgnet rundt, uten store økonomiske kostnader, er verdifullt. Det føles trygt at systemet umiddelbart varsler om avvik i vannforbruket, vi sparer tid ved at all informasjon blir dokumentert uten manuell avlesning, vi kan oppnå poeng i vårt arbeid med miljøsertifiseringer, og i tillegg til en veldig lav kostnad, sier Jan Erik.

Jan Erik anbefaler varmt Smartvattens løsning til andre eiendomseiere og -forvaltere. Det var aldri noe tvil om at de skulle satse fullt ut og installere målere i hele eiendomsporteføljen fra begynnelsen av.

- Kostnaden ved å installere og bruke Smartvattens løsning er så lav at det var aldri noe å lure på. I tillegg fikk vi umiddelbart full oversikt over all vannforbruk og kunne umiddelbart bruke dataene til å iverksette tiltak der det var nødvendig, forklarer Jan Erik.

- HG Eiendom AS har fra begynnelsen av tenkt helhetlig og ser fordelen med å raskt skape en full oversikt og total kontroll over sitt vannforbruk. Jo raskere du som gårdeier kommer i gang, jo mer vann og penger kan du spare, noe HG Eiendom virkelig er et bevis på, kommenterer Jens Karlsson, salgssjef i Smartvatten Norge.

BE OM EN DEMO 

Siste