Nyheter

Smartvattens API-integrasjoner gjør dataoverføringer enkelt

Gjennom fjernovervåking og analyse av vannforbruksdata, hjelper vi deg å forvandle eiendommene dine, slik at de blir vanneffektive. Vi trekker ut den beste informasjonen gjennom å analysere vannforbruket ditt, for å tilby detaljert innsikt og informasjon dere kan bruke til rapportering og forbedring.  

Vann er bare én komponent i eiendommens økosystem. At data fra alle deler av økosystemet kobles sammen, er viktig for å få en dyp innsikt i eiendommene. Og nettopp det, er selve hensikten med API-integrasjonene våre.

API-integrasjoner gjør at ulike systemer kan kommunisere med hverandre. Det fungerer både som inngang og utgang for informasjon, i sanntid.

Å få tak i denne typen informasjon tok tidligere mye tid og arbeidskrefter, spesielt for IT-avdelinger, noe API-integrasjoner nå forenkler og effektiviserer. Vi bruker disse integrasjonene for å forenkle utvekslingen av data og hjelpe kundene våre med å spare tid, i stedet for å manuelt laste ned informasjon og importere den til forskjellige systemer. Dette er ytterligere en metode vi benytter for å gjøre overvåking og rapportering av vannforbruket så brukervennlig som mulig, og bidra til våre kunders reise mot en bærekraftig eiendomsportefølje.

Dele informasjon 

Med våre enkle API-integrasjoner kan du først og fremst automatisk overføre dine vannforbruksdata til et eksisterende system, for eksempel en ESG-plattform eller et bygningsrørsystem. I tillegg er det ikke bare vanndata, det er også informasjonen om hvor mye CO2-utslipp som følger av vannforbruket. Dataene Smartvatten genererer kan være nyttige for mer enn bare ett formål. Det er derfor vi har gjort det så enkelt som mulig å dele den informasjonen med en tredjepart.

Ofte er det ikke bare én person som trenger tilgang til eiendommens data.

Eiendomseiere, leietakere, investorer, forsikringsselskap, vannverk eller ESG-sertifiseringsorganisasjoner ønsker alle innsikt. Portalen vår lar deg enkelt dele tilgang med andre parter, og API-integrasjonene forenkler dataoverføringer mellom systemer og organisasjoner. Du kan velge å automatisk dele vannforbruksdataene dine med den eksisterende ESG-plattformen du bruker, og dele avlesningene dine med for eksempel det lokale vannselskapet. Det sparer både tid og krefter.

Integrer systemet ditt 

Under hver introduksjonsfase med nye kunder avgjør vi om systemet vårt allerede har en integrasjon med systemene du jobber med fra før, eller om vi må konfigurere en ny integrasjon. Per dags dato har vi allerede samarbeidet med hundrevis av API-partnere, som MAIN Energie, Deepki og Mestro.

Dersom vi allerede har integrasjonen – og det er ganske sannsynlig – er det veldig enkelt å konfigurere den til organisasjonen din. En ny integrasjon vil også være relativt enkelt. Vi tar kontakt med selskapet bak systemet, og sørger for at integrasjonen er oppe og går så raskt som mulig. Uansett hva så ordner vårt kundesuksessteam alt, og sørger for at integrasjonene fungerer problemfritt. Dette krever ingen innsats, eller ekstra arbeid fra deg.

Interessert i å finne ut hvordan våre API-integrasjoner kan hjelpe deg?

Kontakt oss på info@smartvatten.com

Siste