Referanser

Vi har allerede begynt å motta varsler når Smartvatten registrerer unormalt forbruk.

Malling & Co velger Smartvatten til sin vannstrategi


Malling & Co Forvaltning velger Smartvattens løsning for sine eiendommer de forvalter. Enkelheten i konseptet, installasjonen og brukeropplevelsen er blant de positive faktorene som førte til beslutningen. 

«Nå har vi veldig god kontroll over vannforbruket for den enkelte eiendommen – helt ned til minuttet», sier Christian Filberg i Malling & Co.

Eiendomsselskapet Malling & Co Forvaltning, som er en del av Norges ledende eiendomsrådgiver Malling & Co, velger Smartvattens løsning for sine eiendommer. De forvalter en eiendomsportefølje på over 2,5 millioner kvadratmeter, til en markedsverdi på i underkant av 100 milliarder kroner.

– Bærekraft er gjennomgående i alt vi gjør, på alle nivåer. Gjennom innovativ teknologi og digitalisering blir vi bedre kjent med eiendommene – slik at vi kan redusere kostnader, effektivisere driften og ta bedre beslutninger. Løsningen Smartvatten tilbyr er en viktig brikke i det store puslespillet, sier Christian Filberg, gruppeleder og porteføljeforvalter hos Malling & Co.

 

Lekkasjealarm forhindrer uventede utgifter

Malling & Co Forvaltning jobber kontinuerlig med å utvikle innovative og verdiskapende løsninger for næringseiendommene de forvalter. Konseptene og tjenestetilbudene de tilbyr har konsekvent fokus på trygge egenskaper, effektiv drift, energi og miljø. I dette er bærekraftig vannforbruk en viktig faktor.

– Vann er en veldig viktig ressurs. Redusert vannforbruk gir miljøgevinster. I tillegg er vann dyrt, en reduksjon i forbruket gir derfor kostnadsbesparelser for våre leietakere, bemerker Christian.

Foreløpig har de ikke hatt noen gode løsninger for å oppdage lekkasjer i bygningene.

– Selv om vi har gått over til automatisk avlesning av vannmålerne i de fleste bygningene, har fokus vært på energiovervåking og rapportering av vannforbruk. Smartvattens lekkasjeovervåking gir oss muligheten til å oppdage lekkasjer på et tidlig tidspunkt, og dermed spare betydelige kostnader – både når det gjelder forbruk, og ikke minst når det gjelder vannskader, sier Christian Filberg.

 

Minimal installasjon med stort utbytte

En av deres kunder er Oslo Pensjonsforsikring AS, OPF, som er et livsforsikringsselskap eid av Oslo kommune. Selskapet har lenge hatt fokus på energi og miljø for sin eiendomsportefølje.

– Basert på sin bærekraftstrategi, har de laget en miljøhandlingsplan med konkrete miljømål – hvor redusert vannforbruk er ett av dem. For oss i Malling & Co er Oslo Pensjonsforsikring en viktig kunde. Kombinert med fokuset på bærekraft i denne porteføljen, var det naturlig å se på muligheter for samarbeid med Smartvatten, sier Christian Filberg.

Samarbeidet startet i løpet av sommeren. Eiendommene i Oslo-området sto først i køen, og eiendommene som ligger på forskjellige steder i landet har krevd litt mer planlegging. Når alt er på plass, vil 21 eiendommer kobles til Smartvattens løsning.

– Allerede under presentasjonen fikk vi et veldig godt inntrykk av Smartvatten. Konseptet er veldig enkelt, og med kun en optisk leser montert på eksisterende vannmåler er det en minimal installasjon som gir stort utbytte. Prislappen er også svært rimelig, spesielt med tanke på de potensielle besparelsene. Får vi gode og nyttige erfaringer her, ser vi ikke bort fra at vi utvider samarbeidet til andre eiendommer vi forvalter, sier han.

 

Se resultater umiddelbart

Christian Filberg er svært positiv til Smartvattens løsning. Selv om ikke alle målerne er på plass, har de allerede sett resultater.

– Dette lover veldig bra. Vi har nå meget god kontroll over vannforbruket på den enkelte eiendommen – helt ned til minuttet. Det er enkelt å få ut rapporter, noe som gjør vår rapportering videre til kunden mye enklere. I tillegg har vi allerede begynt å motta alarmer når Smartvatten registrerer unormalt forbruk.

Han berømmer konseptets enkelhet, installasjon og brukeropplevelse.

– I tillegg opplever vi god oppfølging fra våre kontaktpersoner hos Smartvatten. Vi ser med forventning frem til hva Smartvattens løsning vil bringe oss i fremtiden.

Det blir spennende å se omfanget av lekkasjer vi kan oppdage, og datagrunnlaget for god rapportering vil være svært nyttig.

Også Jens Karlsson, salgssjef hos Smartvatten Norge, er svært positiv til det nye samarbeidet.

– Vi ser frem til vårt videre samarbeid med Malling & Co Forvaltning. Det er en eiendomsaktør som jobber proaktivt, og som ved hjelp av digitale verktøy effektiviserer driften og skaper merverdi for kundene sine. Med Smartvatten sin løsning, som er både skalerbar og effektiv, har de kommet i gang på bare noen få uker. De vil nå få full kontroll over alt vannforbruk i kundens eiendommer, sier han.

Siste