BÆREKRAFT

Sertifiseringer 

Med Smartvatten tjener du poeng for sertifiseringer

GRESB kobler selskaper og fond i begynnelsen av deres bærekraftsreise med et fellesskap av ledere, og hjelper dem med å lukke resultatgapet.

BREEAM In-Use er en miljøvurderingsmetode som lar eiendomsinvestorer, eiere, forvaltere og beboere bestemme og føre an bærekraftige forbedringer i driftsytelsen i bygningene deres. Det gir bærekraftsmålinger og sikkerhet for alle typer bygninger.

CRESB logo
GRESB

Smartvattenkunder kan tjene opptil 4,916 poeng for sertifiseringen

Smartvatten har sluttet seg til GRESB Partner Program. Partnerskapet startet i midten av mai og befester kursen Smartvatten har fulgt fra begynnelsen: mot å bli en ledende aktør innen vanneffektivitetstjenester, og en som har kommet for å bli.

GRESB-organisasjonen tilbyr en standardisert og validert måte å fastslå ytelsen til miljø, sosial og styring (ESG) for eiendom og infrastruktur, og deler disse dataene med kapitalmarkedene. Det er den ledende ESG-referansen for investering i eiendom og infrastruktur verden rundt. Og den anerkjenner aktivt viktigheten av ansvarlig bruk av vann.

For sine GRESB-sertifiseringer er Smartvatten-kunder garantert minst 4.916 poeng av 100 i kategorien Water Performance i den årlige GRESB Assessment. Se tabellen nedenfor eller ta kontakt med Smartvatten direkte for å finne ut mer om hva dette kan bety for deg. Få totalt 7.666 med våre tilleggstjenester!

GRESB POENG

GRESB-poeng for vannytelse ved bruk av Smartvatten

WT1 - Vannforbruk

Vanndatadekning – 4 poeng. Gjelder hvis 100 % av porteføljen har 12 måneders vannforbruksdata for hele gulvarealet. Hvis den er mindre enn 100 % av gulvarealet, blir datadekningen til porteføljen målt og skåret dynamisk (dvs. 70 % datadekning for kontoraktiva i Europa vil score annerledes enn å ha 70 % datadekning for industrielle aktiva i Europa) med poengsummene varierer fra 0–4 poeng.

MR3 - Ekstern gjennomgang av vanndata

Smartvatten gir årlige vurderingserklæringer til kunder, som bekrefter deres årlige vannforbruk. Dette gir 0.4166 poeng.

RA4 - Vanneffektiviseringstiltak

Det kan antas at enkelte eiendeler i porteføljen har fått installert automatiske (smarte) målere i løpet av de siste 3 årene. Dette er automatisk 0,25 poeng.

EKSTRA POENG

WT1 - Vannforbruk

Like for Like Performance Improvement
Smartvatten tilbyr analytiske verktøy og støtte for å identifisere og minimere vannlekkasjer samt hjelpe til med kontinuerlig forbedring av ytelsen, med opptil 2 ekstra poeng tilgjengelige.

RA4 - Vanneffektiviseringstiltak
 

Undermålingsystem
Tilleggstjenesten for undermåling kan muliggjøre ytterligere 0,25 poeng.

RA1 - Performance Risk Assessments

Smartvatten tilbyr en dedikert rapport om vannsikkerhetsrisiko per eiendom, som rangerer alle eiendommer i porteføljen i forhold til vannsikkerhetsytelse og gir detaljerte innsikter i vannsikkerhetsytelsen. Ved å bruke denne rapporten og levere en handlingsplan basert på innsiktene og rangeringen, kan kunder oppnå 0,5 GRESB-poeng.

BREEAM logo
BREEAM

Smartvattenkunder kan tjene opptil 25 poeng for sertifiseringen

Når det gjelder bærekraftig handling i eiendomsbransjen, sikrer bærekraftssertifiseringer at innsatsen og fremgangen din er riktig bestemt, verdsatt og klar for sammenligning. BREEAM gjør at arbeidet ditt for å nå organisasjonens bærekraftsambisjoner blir både målbart og synlig. Og som Smartvatten-kunde kommer begynner du umiddelbart å tjene poeng – så mange som 25 av 51 når du jobber aktivt med systemet vårt.

BREEAM er en forkortelse for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og er en sertifiseringsmetode for bærekraftig bygde miljøer. Metoden er utviklet av British Building Research Establishment (BRE) og er internasjonalt anerkjent, høyt verdsatt og brukes i mer enn 80 land. In-Use-sertifiseringen gir innsikt i gjeldende nivå av bærekraft i en eksisterende bygning samt forbedringspotensialet.

BREEAM setter standarden høyere enn det som kreves av loven. Det er ikke bare for å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid raskere, det er å sørge for at ytelsen til bygningene dine er motstandsdyktige mot plutselige hendelser og gradvise endringer – og forhindrer uvelkomne overraskelser lenger frem i tid. Sertifikatet har også en positiv effekt på din GRESB-sertifisering.

Smartvatten-tjenesten er svært egnet for BREEAM-kravene til vannytelse. Kvaliteten på enheten og programvaren vår betyr at Smartvatten-kunder tjener 10 poeng for sertifiseringen med hovedmålertjenesten vår, og kan tjene opptil 25 poeng av 51 ved å jobbe aktivt med systemet vårt.

For mer informasjon om BREEAM-poeng for vannytelse, se tabellen nedenfor eller ta kontakt med Smartvatten direkte for å finne ut mer om hva dette kan bety for deg.

BREEAM POENG

BREEAM-poeng for vannytelse ved bruk av Smartvatten

ASSET PERFORMANCE

WAT 01 - måling av vannforbruk

Når vår enhet er montert på eiendommens hovedmåler får du 4 poeng. Når hver installasjon eller etasje som står for mer enn 10 % av vannbruken er utstyrt med en undermåler og en annen enhet, og bygninger med flere leietakere måles per leid areal, tilkommer ytterligere 2 poeng.

WAT 04 - vanneffektive installasjoner: Kraner for håndvask

Hvis bygningen din er utstyrt med automatiserte håndvaskkraner, kan Smartvatten gi deg vanneffektive luftere. Dette gir ytterligere 3 poeng.

WAT 05 - vanneffektive installasjoner: Dusj

Bestiller og installerer du vannbesparende dusjdyser fra Smartvatten får du 4 poeng.

WAT 07 - lekkasjedeteksjonssystem

Takket være Smartvattens lekkasjesøkingssystem blir du tildelt hele 4 poeng etter et helt kalenderår.

MANAGEMENT PERFORMANCE

WAT 13 - rapportering av vannforbruk

Når du bruker Smartvatten Water Efficiency Index som målestokk, tjener du automatisk 2 poeng. Tjen et ekstra poeng når du rapporterer om det internt og ytterligere ett hvis du publiserer denne informasjonen i en årsrapport.

WAT 14 - vannstrategi

Å lage en datadrevet vanneffektivitetsstrategi med Smartvatten, basert på lekkasjedeteksjonsdata og en vannbesparende vurdering, kan gi deg 4 poeng.
 

Har du et spørsmål til oss?

Ikke nøl med å kontakte oss direkte eller ved å fylle ut skjemaet.

+47 405 538 79

info@smartvatten.no