SMARTVATTEN INDEX

Følg deres fremskritt innen vanneffektivitet.

"Smartvatten Index er et referansepunkt som kombinerer vannforbruksdataene dine og lekkasjestatistikken til en ytelsesindikator. Beregn og ranger vannforbrukseffektiviteten for hver eiendel, sammenlign poengene deres med konkurrentene og finn ut hva deres vannrelaterte CO2-utslipp er.

KONTAKT OSS

Smartvatten Index

SMARTVATTEN INDEX

Hovedfunksjoner

smartvatten icon

Detaljert benchmarking for vanneffektivitet

smartvatten icon

Indikator for totalytelse

smartvatten icon

Tilpasset for forskjellige eiendomstyper

smarvatten icon

Belønner lekkasjedeteksjon og tiltak

En datadrevet tilnærming for å optimalisere deres vanneffektivitet

Basert på detaljerte vanndata fra over 20 000 eiendommer gir Smartvatten Index en verdifull indikasjon på prestasjonen til deres eiendeler innen vann-effektivitet. Indekset tar hensyn til både vannforbruk og forekomst av lekkasjer, og kategoriserer eiendelene deres etter eiendomstype og areal. Hver eiendel tildeles en numerisk poengsum som gjenspeiler deres vann-effektivitet og håndtering av lekkasjer. Deres vannrelaterte CO2-utslipp er angitt separat. Identifiser hvilke av deres eiendommer som har størst potensial for å forbedre vann-effektiviteten og spare vann, og prioriter innsatsene deretter.

Kontakt Oss

Hvordan deres eiendomstype, forbruk og lekkasjedeteksjon former deres vanneffektivitetsvurdering.

Smartvatten Index kombinerer vannforbruk og lekkasjestatistikk for å gi en ytelsesindikator for deres eiendommer.

Indexet tar hensyn til både vannforbruk og forekomst av vannlekkasjer i ulike eiendomstyper. Det gir en numerisk poengsum som gjenspeiler vann-effektiviteten og håndteringen av lekkasjer i disse eiendommene, der 10 representerer lav effektivitet og 90 indikerer utmerket effektivitet og lekkasjebehandling.

Klassifisering av eiendomstype:
Eiendommer kategoriseres etter type ved hjelp av BREEAM-standarden.

Forbrukskomponent:
For hver eiendomstypegruppe bestemmes en medianreferanseforbruk per kvadratmeter (m²). Forbruk over eller under denne medianverdien påvirker indeksen proporsjonalt. Medianreferanseverdiene tar også hensyn til statistikk over gjennomsnittlig forbruk, som for eksempel 120 liter per person per dag i bolighus.

Lekkasje-komponent:
For hver oppdaget lekkasje trekkes det fra poeng fra indeksen. Ytterligere poeng trekkes fra basert på lekkasjens varighet, noe som indikerer at lengre varige lekkasjer har en større negativ innvirkning på indeksen.

CO2-utslipp

Smartvatten Index tar også hensyn til deres eiendommers vannrelaterte CO2-utslipp. Hver eiendom har en CO2-fotavtrykk basert på dens vannforbruk. Smartvatten vurderer følgende faktorer når de beregner CO2-utslippene fra vannforbruket:

Reduce your CO2 emissions with water

1

CO2-utslipp fra vannproduksjon

Dette inkluderer distribusjonen av drikkevann og behandlingen av avløpsvann. Beregningene baseres på offisielle data fra Helsingfors vannverk, som utgjør 0,71 kg CO2 per m3. Siden de driver et moderne, storskala avløpsrensenettverk, kan det antas å være en relativt konservativ figur når den anvendes på andre regioner.

Reduce your CO2 emissions with water - globe

2

Energiforbruk for varmt vann

Dette tilsvarer i gjennomsnitt 58 kWh per m3. Mengden CO2-utslipp avhenger av hvilken type oppvarming som brukes, og dette kan settes individuelt for hver eiendom. Våre beregninger baseres på data fra Motiva og Statistisk sentralbyrå.

Shower head blue

3

Andel varmt vann

Mengden varmt vann som en prosentandel av det totale vannforbruket bestemmes basert på eiendomstype og følger offisielle retningslinjer fra Motiva.

Vil du vite mer om Smartvatten Index?

Ikke nøl med å kontakte oss via e-post, telefon eller fyll ut skjemaet!

+46 8 313 000

info@smartvatten.no