SMARTVATTEN VERTO

Systembeskrivelse

Smartvatten Vertos undermålersystem består av husholdningsspesifikke og eiendomsspesifikke moduler.

 

Smartvatten Verto Module 2

 

I leiligheten

Husholdningsspesifikke strømningssensorer er installert i hver husholdning, sammen med husholdningsenheter og husholdningsskjermer.

Husholdningsskjermen gjør det mulig for beboerne å overvåke forbruket av varmt og kaldt vann. Husholdningsskjermen kan installeres ved inngangsdøren eller på et hvilket som helst annet sted hvor det er lett for beboerne å se.

Husholdningsenheter beregner vannforbruket og sender data til samleenheten via byggets strømnett.

I bygninger

En oppsamlings- og fjernavlesningsenhet er installert i hovedskapet til hvert boligselskap.

Alle forbruksavlesninger kan fås fra oppsamlingsenheten. Systemet kan leses eksternt ved hjelp av mobilnettverket eller en statisk IP-adresse for å overføre data til det nettleserbaserte VertoLive-systemet.

Plassering av målere

Når plassering av målere planlegges, arbeides det for å sikre at vann kommer inn i husholdningen via ett enkelt rør slik at det kun trengs én kaldtvannsmåler og én varmtvannsmåler til hver husholdning.

Ettersom sirkulasjonen av varmtvann avsluttes før varmtvannsmåleren, skal rørsystemet måles på en slik måte at måleren er så nær vannuttakene som mulig. I følge byggeforskriftene kan «ventetiden» for varmtvann være maks 20 sekunder.

Smartvatten Verto Module 2

MODUL 2

(Permanent Permanent tilkobling)

1 x varmtvann 
1 x kaldtvann
 

Smartvatten Verto Module 2

MODUL 3

2 x varmtvann
1 x kaldtvann

Smartvatten Verto Module 2

MODUL 4

2 x varmtvann
2 x kaldtvann