BENCHMARKING AV FASTIGHETER

Jämför era fastigheter - Förståelse på tre nivåer

Låt oss utforska en av de betydande fördelarna med att samarbeta med Smartvatten – benchmarking av fastighetsdata. Detta utgör ett kraftfullt verktyg för att förstå vattnet på tre olika nivåer.

KONTAKTA OSS

ESG certification goals with water

Månadsrapporter 
Få insikter om er fastighets vattenanvändning genom detaljerade månadsrapporter:

Vattenkonsumtion: Analys av vattenförbrukning för varje fastighet.
Upptäckta läckage: Identifiering och rapportering av eventuella läckage.
Eventuell sparad vattenkostnad: Uppskattning av potentiell besparing genom effektivare vattenhantering.
Inkluderat i tjänsten: En integrerad del av Smartvattens tjänster för komplett övervakning.

Monitoring with pad
Smartvatten Index

Smartvatten Index

Få en djupare förståelse av fastighetens vattenprestanda genom Smartvatten Index:

Jämförelse med Smartvattens allmänna databas:
Se hur din fastighet presterar i förhållande till andra.
Användarvänligt: En enkel skala för att bedöma din fastighets vatteneffektivitet.
Specifik benchmarking för fastighetstyp:
Anpassad jämförelse baserat på fastighetens karaktär.
Beräkningar baserade på en datauppsättning med 15 000 fastigheter: Tillförlitlig och omfattande data för exakt analys.
Inkluderat i tjänsten: En integrerad del av Smartvattens tjänster för komplett övervakning.

LÄS MER

Asset Benchmark Report

Få en djupgående analys av varje fastighet i ditt fastighetsbestånd genom Asset Benchmark Report:

Jämförelse och prioritering av varje fastighet: Identifiera de mest betydelsefulla fallen.
Detaljerade insikter för åtgärder: Grundläggande information för effektiva åtgärder.
Kvalificering för GRESB Risk Assessment: Bidra till en hållbarhetsbedömning och erhåll GRESB-poäng (0,5 GRESB-poäng).
Extra tjänst: Ett ytterligare steg för att förbättra din fastighetsportföljs hållbarhet.

LÄS MER

Utilities cyber security

Ta reda på mer om Benchmarking

Kontakta oss och berätta mer om dina specifika behov. Våra experter hittar det optimala servicepaketet för dig.

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret.

+46 8 313 000

info@smartvatten.se