SUSTAINABILITY

Vår påverkar och ESG

Vatten är en viktig del i en hållbar framtid

Världen prioriterar hållbarhet allt högre – och det med rätta. Men i vår strävan att spara energi och välja förnybara källor, återvinna och minska avfall, förbises ofta den enorma besparingspotentialen för vatten. Vi på Smartvatten vill göra vatten till en integrerad del av allt hållbarhetsarbete.

Genom att övervaka och minska vattenförbrukningen sparar vi mer än bara vatten. Vi sparar även på den energi, den tid och de pengar som krävs för att värma vattnet till duschen och behandla det när det har försvunnit ner i avloppet.

Med en tydlig strategi för vatteneffektivisering,
så kan vi använda vatten ansvarsfullt,
samtidigt som vi minskar belastningen på naturen.

I Europa är vi lyckligt lottade att ha stor tillgång till färskvattenresurser. Men även om vattenbrist inte påverkar oss direkt, visar studier att problemet ökar i alla delar av världen.

På Smartvatten är hållbarhet inte bara vad vi sysslar med, det är hur vi arbetar. Vi får jobbet gjort via distansuppkoppling, minimerar pappersanvändningen, fokuserar på återvinning och använder energieffektiva lösningar på alla våra verksamhetsplatser.

Smartvatten har stora planer för framtiden – både för att spara vatten och för vårt företag. Vi ser att fastighetsägare runt om i världen i allt högre grad gör vattenbesparingar till en del av sin ESG-strategi och vi är redo att hjälpa dem att nå målen. 

Vi växer snabbt och erbjuder våra tjänster och vår expertis i allt fler länder runt om i världen. Målet? Att bli den ledande leverantören av tjänster, teknik och expertis för vatteneffektivitet i Europa 2025. Och det är bara början. Prova våra lösningar och hjälp till att spara hundratals miljoner liter vatten varje år och göra verklighet av målet att alla ska ha tillgång till rent vatten.

Förstärk era
ESG-mål

På Smartvatten förstår vi vikten av miljömässiga, sociala och styrelsemässiga (ESG) mål för att skapa en hållbar och ansvarsfull framtid. Vi är dedikerade till att hjälpa företag som ditt att uppnå sina ESG-mål genom att erbjuda innovativa vattenhanteringslösningar som främjar effektivitet, kostnadsbesparingar och miljöhänsyn.

Varför vattenövervakning spelar roll

Vatten är en värdefull resurs som spelar en avgörande roll både i våra dagliga liv och i den globala ekonomin. Effektiv hantering av vattenanvändning är inte bara viktigt för att minska kostnader, utan också för att minimera miljöpåverkan.

Genom att optimera vattenförbrukningen kan företag ta betydande steg mot att nå sina ESG-mål och bidra till en mer hållbar planet.

Person and a child
Smartvatten logo on blue gradient

Hur Smartvatten hjälper

Smartvatten är en ledande leverantör av intelligenta vattenhanteringslösningar som ger företag möjlighet att ta kontroll över sin vattenförbrukning. Vår toppmoderna teknik kombinerar realtidsövervakning, avancerad analys och automation för att ge dig värdefulla insikter i dina vattenanvändningsmönster.

Med denna information kan du identifiera avvikelser, upptäcka läckage och fatta beslut baserade på data för att minska förbrukning och slöseri.

FÖRDELAR

Marknadsledande huvudmätningstjänster i realtid, online

Resursbevarande

Genom att noggrant mäta och övervaka er vattenförbrukning hjälper Smartvatten till att identifiera möjligheter till resursbevarande. Med våra insikter kan ni implementera hållbara metoder och minska er miljöpåverkan, vilket bidrar till era ESG-mål.

Kostnadsbesparingar

Vatteneffektivitet leder direkt till kostnadsbesparingar. Våra lösningar möjliggör att ni kan identifiera områden med överdriven vattenanvändning, vilket gör att ni kan fatta informerade beslut som optimerar förbrukningen och minskar kostnaderna. Genom att minska slöseri kan ni förbättra er ekonomiska resultatrad samtidigt som ni följer era ESG-mål.

Hållbarhetsrapportering

Smartvatten tillhandahåller omfattande data och analys för att stödja era krav på hållbarhetsrapportering. Våra detaljerade rapporter ger tydlig insyn i era vattenhanteringspraxis och visar ert åtagande för ESG-målen samtidigt som de ökar transparensen för intressenter.

Riskminimering

Vattenläckor och ineffektiviteter utgör risker både för miljön och er verksamhet. Smartvattens realtidsövervakning varnar er för potentiella problem, vilket gör att ni kan vidta omedelbara åtgärder och förebygga kostsam skada. Genom att minska riskerna stärker ni era ESG-praktiker och skyddar er verksamhet.

Renomméförhöjning

Genom att omfamna hållbara vattenhanteringsmetoder påverkar ni inte bara miljön och er ekonomi positivt, utan stärker också ert rykte som ansvarsfulla företagsmedborgare. Genom att samarbeta med Smartvatten visar ni ert åtagande för ESG-målen, vilket bygger förtroende och attraherar samhällsmedvetna intressenter.

Vägen hit:

House block

15,000+

fastigheter

House

200,000+

lägenheter

smartvatten icon

Miljontals

liter vatten sparade

Water tap

50,000+

vattenläckor upptäckta årligen

money

400 000 SEK

insparat dagligen

Samarbeta med Smartvatten för att uppnå era ESG-mål

På Smartvatten tror vi att varje droppe spelar roll. Genom att implementera våra intelligenta vattenhanteringslösningar kan du aktivt bidra till dina ESG-mål samtidigt som du uppnår kostnadsbesparingar och förbättrar operativ effektivitet.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid för kommande generationer. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur Smartvatten kan hjälpa ditt företag att göra en positiv påverkan.

+46 8 313 000

info@smartvatten.com