Nyheter

5 anledningar till varför hållbarhetschefer vill mäta vattenförbrukningen i sina fastigheter

Hållbarhetschefer runt om i världen arbetar hårt för att framtidssäkra sina företag. I sina försök till minskad miljöpåverkan är det dock många som missar vikten av vatteneffektivitet, och att mäta vattenförbrukningen, trots att vatten är den enskilt största kostnaden inom fastighetsförvaltning. Att fokusera på vatteneffektivitet är inte bara en miljömässigt ansvarsfull strategi - det är ett sunt affärsbeslut. Ni börjar genom att förstå er egen vattenförbrukning.

Genom att mäta och analysera vattenanvändningen i era fastigheter får ni en ingående förståelse för hur er förbrukning ser ut. Hur mycket använder ni och när? Med övervakning i realtid kan ni analysera data minut för minut och bli varnade direkt när en läcka inträffar. Men det är inte allt. Här är 5 skäl till varför varje hållbarhetschef bör mäta sin fastighetsportföljs vattenförbrukning:

1. Bevara värdet på era byggnader genom att mäta vattenförbrukningen

Den ökande vattenbristen kan ha en direkt påverkan på era fastigheter. Eftersom marksättningar tar ut sin rätt på såväl grunder som fasader, har strängare statliga regler och förordningar implementerats för att hantera såväl brister och torka som högre hållbarhetskrav från era investerare. Om ni inte hänger med riskerar värdet på byggnaderna att sjunka.

2. Få poäng för miljöcertifieringar

För hållbarhetscertifieringar som GRESB och BREEAM kommer ett ökat fokus på vatteneffektivitet göra att ni får värdefulla extrapoäng. Realtidsövervakning, automatisk läckagedetektering, regelbundna rapporter - allt hjälper er att nå den eftertraktade högre nivån som gör att ni sticker ut gentemot konkurrenterna.

3. Förebygg avfall

Att övervaka er vattenförbrukning leder inte bara till att ni får insikt i hur mycket vatten ni använder och om det finns läckor i ert system - det låter er även upptäcka överdriven vattenkonsumtion. Genom att ta reda på när och var ni slösar vatten kan höga vattenkostnader förhindras och ni minskar påfrestningen på naturens resurser.

4. Gör er del för att bekämpa vattenbristen

En hållbar och ansvarsfull användning av våra naturresurser gynnar oss alla. Genom att minska konsumtionen och förebygga slöseri kan du bidra till en framtid där tillgång till rent vatten inte är en lyx - utan verklighet för alla.

5. Dämpa stigande kostnader

Våra vattenresurser minskar som en konsekvens av klimatförändringar, en ständigt växande befolkning, föroreningar och avfall. När det är brist på något så blir det dyrare. Genom att övervaka förbrukningen och implementera en strategi för vatteneffektivitet kan ni förutse dessa stigande kostnader och spara pengar.

Vill ni veta mer om hur Smartvattens tjänster kan hjälpa er att mäta vattenförbrukningen? Kontakta oss på info@smartvatten.com

Senaste