Nyheter

Digitalisering av fastigheter: Principer för framgång!

Per Wahlgren höll en fängslande presentation om digitalisering av fastigheter och betonade flera viktiga principer som är relevanta inte bara för fastighetsbolag utan även för företag i många andra branscher. Per presenterade en vision för hur digitalisering kan omvandla fastighetsbranschen och andra branscher genom att prioritera ägarskap över data, öppna system, hållbara lösningar och samarbete med innovativa leverantörer. Han påminde om att digitalisering inte bara handlar om teknik, utan också om att skapa en mer hållbar och effektiv verksamhet som gynnar både företagen och samhället som helhet. 
 
Individuell Anpassning: Det är nödvändigt att börja med att analysera de specifika behoven i varje enskilt företagn innan något ska digitaliseras. Även om digitaliseringsprinciperna ofta är användbara för medelstora och större fastighetsbolag, måste man alltid anpassa dem till den aktuella situationen. 
 
Ägarskap av Data: En central punkt i presentationen var behovet av att ta kontroll och ägarskap över den data som genereras inom och utanför fastigheterna. Data är en av de mest värdefulla tillgångarna och bör inte lämnas i händerna på andra utan att företaget har en aktiv roll i hanteringen. 
 
Datainsamling: Företag bör koppla upp sina fastigheter och system och börja samla in utvalda data från dessa. Detta inkluderar allt från energiförbrukning till  hissar och vattenmätare. 
 
Användning av öppna system: Per betonade vikten av att använda öppna system som enkelt kan integreras med andra system och är mer flexibla att byta ut när behovet uppstår. Detta främjar interoperabilitet och förhindrar att man låser sig i stora system som sedan är väldigt svåra att byta ut.  
 
Fokus på Hållbarhet och Långsiktiga Lösningar: En central princip är att företag bör implementera hållbara lösningar som skapar nytta över tid. Detta innebär att investeringar bör planeras med tanke på långsiktiga fördelar och inte bara kortsiktiga vinster. 
 
Best-of-Breed: Per förespråkade en "Best-of-Breed" -ansats när det gäller att köpa nya system och tjänster. Istället för att investera i stora allomfattande system bör man välja de bästa lösningarna inom varje område och integrera dem med varandra för att maximera effektiviteten. 
 
Samarbete med mindre Leverantörer: Samarbete med mindre leverantörer kan ofta vara fördelaktigt eftersom de ofta är mer flexibla och i framkant i den allt snabbare teknikutvecklingen 
 
Anpassning till Teknisk Utveckling: Tekniken utvecklas snabbt, och företagen måste vara beredda att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar för att förbli konkurrenskraftiga. 
 
Bidra till Den Smarta Staden: Per avslutade med att påpeka att för att vara en aktiv del av den smarta staden och bidra med värdefull data från fastigheterna krävs det att företagen tar kontroll över sin data och säkerställer säker hantering och tillgänglighet av den. 
 
Tips: En bra film från regeringens strategiska innovationsprogram IoT Sverige som beskriver möjligheterna och utmaningarna med data i den smarta staden på ett bra sätt.  Smart cities - YouTube 

 

Senaste