Nyheter

Effekterna av ökade översvämningar: Från försäkring till reparationer

 Med klimatförändringar som påverkar alla regioner på jorden hanterar vi alltmer extrema väderhändelser. Varmare temperaturer innebär att luften behåller mer vatten och det ökar både förekomsten och intensiteten av översvämningar. Det kan få konsekvenser för era fastigheter och kostnaden för att hantera dem. Låt oss ta en titt på effekterna av översvämningar.

Den mest uppenbara effekten av en översvämning på en egendom är vattenskador, och det kan påverka en betydande del av den. Från möbler och apparater, till golv och väggbeklädnader, och till och med kvaliteten på inomhusluft och potentiell tillväxt av mögel - påverkar både en fastighet och hyresgästerna. För kommersiella byggnader finns det också en potentiell inkomstförlust om delar av fastigheten måste stängas av för gäster.

 

Kostnaden för reparationer

Efter en översvämning måste ni ta itu med omfattande reparationer, utbyten och renoveringar. Kostnaderna kan dessutom väldigt snabbt bli väldigt höga. Även några centimeter vatten kan leda till tiotusentals kronor i utgifter, och det kan öka exponentiellt ju längre ni väntar med att vidta åtgärder. Efter att ha hanterat kostnaderna för att avlägsna vattnet, sanering, ventilation och dekontaminering så tillkommer det reparationer av byggnaden och dess struktur. Och glöm inte kostnaderna för städning och ersätta eventuella personliga föremål och utrustning.

Hantera försäkringsbolaget

I takt med att förekomsten av översvämningar ökar, är även försäkringspremierna på uppgång, och kanske inte ens täcka alla era utgifter. Att kontrollera villkoren för er försäkring är klokt och kan förhindra obehagliga överraskningar. I vissa fall kan ersättning också ges genom statliga organisationer, men igen - det är troligt att inte alla era utgifter kommer att täckas.

Förebyggande åtgärder

Även om vi inte kan påverka förekomsten av översvämningar, kan vi försöka förbereda oss så gott vi kan. Tänk på små åtgärder som att se till att rensa ut rännor och brunnar, så att kraftigt regn inte kan leta sig in i avloppen. Försök att samla upp och återanvända regnvatten eller öka mängden grönområden runt fastigheten så att nederbörden kan filtrera ner i marken. Vattentäta källaren och se till att eluttag och apparater är högre upp om ni har fastigheter i en region som ofta är utsatt för översvämningar.

Om ni vill ta till ännu fler åtgärder så kan installation av gröna tak eller takträdgårdar på era fastigheter hjälpa till att minska trycket på avloppssystemet genom att absorbera kraftig nederbörd och släppa den långsamt. Som fastighetsägare kan ni också bidra till områdets motståndskraft mot översvämningar, genom att bygga regnvattenbassänger som samlar mycket regn på tak eller under parkeringsplatser.

Arbeta för en hållbar framtid

Effekterna av översvämningar känns även långt bortom fastighetsbranschen. Översvämningar kan ta liv – både människor och djurs, förändra landskapet genom att orsaka sedimentering och erosion och hjälpa till att sprida sjukdomar. De bidrar också, kanske kontraintuitivt, till den globala vattenbristkrisen: de förorenar tillgången på rent vatten.

Desto större anledning att fokusera på ansvarsfull användning och förvaltning av vatten och arbeta tillsammans för en framtid där tillgång till rent vatten är en verklighet för alla.

 

 

Senaste