Att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid är en viktig del av ansvarsfull fastighetsförvaltning. Men vad ni kanske inte visste är att EU Taxonomin och dess ramverk har gjort det viktigare än någonsin att börja hållbarhetsrapporta. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad EU Taxonomin innebär för stora fastighetsägare och vad ni behöver veta om hållbarhetsrapportering.

 

Vad är EU Taxonomin?
 

EU Taxonomin är ett ramverk som identifierar vilka ekonomiska aktiviteter som kan klassificeras som hållbara. Ramverket kommer att bli ett viktigt verktyg för att identifiera hållbara ekonomiska aktiviteter. Det är därför viktigt att fastighetsägare förstår hur de kan använda detta för att rapportera om sina hållbarhetsinsatser. Genom att förstå de olika miljömålen som EU Taxonomin består av, kan fastighetsägare ta viktiga steg mot att minska sin miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

Som fastighetsägare är det viktigt att förstå hur er verksamhet bidrar till dessa miljömål och hur ni kan använda EU Taxonomin för att rapportera om era hållbarhetsinsatser. Låt oss därför kika lite närmare på ett par av hållbarhetsmålen där Smartvatten främst kan hjälpa er.

 

Mål 3. Hållbart nyttjande och skydd av vatten och marina resurser
 

En fastighetsägare kan aktivt bidra till detta mål genom att minimera vattenförbrukningen i fastigheterna. Ni kan övervaka vattenförbrukningen i fastigheten och installera vattenbesparande produkter såsom snålspolande toaletter och duschmunstycken. Genom att minska vattenförbrukningen minskar ni också avfallsmängderna, vilket minskar trycket på reningsverk och minskar risken för överuttag av vattenresurser.

Ni kan också hantera avlopp på ett hållbart sätt genom att samla in och återanvända regnvatten. Genom att installera regnvattenåtervinningssystem kan du återanvända vattnet för bevattning och rengöring av fastigheten, vilket minskar belastningen på vattenresurserna och minskar risken för översvämningar.

Det är också viktigt att ha adekvata system på plats för att rena avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. Genom att använda effektiva reningsmetoder kan du minska risken för förorening av vattenresurser och bidra till att skydda den marina miljön. Som fastighetsägare kan du alltså aktivt bidra till att skydda och bevara våra vattenresurser och havsmiljöer samtidigt som du säkerställer hållbart användande av dessa resurser.

 

Mål 4. Övergång till en cirkulär ekonomi
 

Övergång till en cirkulär ekonomi är en annan viktig del av EU Taxonomin. En cirkulär ekonomi innebär att man försöker minska avfallsmängderna genom att använda resurserna på ett effektivare sätt. Istället för att slänga bort använda material och produkter, används de istället på nytt eller återvinns för att skapa nya produkter.

Som fastighetsägare kan ni bidra till en cirkulär ekonomi genom att till exempel återanvända byggnadsmaterial. När ni gör ombyggnationer eller renoveringar i fastigheten, se till att återanvända material där det är möjligt. Detta minskar mängden avfall som genereras och minskar behovet av att använda nya resurser.

 

Hur kan Smartattens lösning hjälpa fastighetsägare att minimera vattenförbrukningen?


Genom att övervaka vattenkonsumtionen i realtid kan ni som fastighetsägare identifiera läckage eller andra problem som bidrar till en onormal förbrukning.

Med Smartvattens lösning kan ni få tillgång till data om vattenkonsumtionen i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt agera vid eventuella avvikelser. Med hjälp av dessa insikter kan fastighetsägare minska risken för att läckage upptäcks för sent, vilket kan leda till stora skador och höga kostnader.

Utöver att identifiera problem kan vår lösning dessutom användas för att optimera vattenanvändningen och därmed minska vattenförbrukningen. Genom att övervaka vattenkonsumtionen kan fastighetsägare se vilka områden som använder mest vatten och därmed fokusera på att minska förbrukningen i dessa områden. Genom att analysera och följa datan i vår plattform, kan fastighetsägare också se vilka tider på dygnet som det används mest vatten och anpassa vattenanvändningen efter det. Ni kan på så sätt ta beslut baserade på faktiska siffror, vilket gör det möjligt att minska vattenförbrukningen på ett systematiskt och effektivt sätt.

 

Nyheter

EU Taxonomin: Vad fastighetsägare behöver veta om hållbarhetsrapportering

Senaste