Nyheter

HBV tecknar ramavtal med Smartvatten

HBV har tecknat ramavtal med Smartvatten som därigenom blir en av de utvalda leverantörerna till allmännyttans fastigheter. Smartvatten är unika som enda antagen leverantör vilka tilldelats avtal inom avtalsområde F, Fjärravläsning av huvudmätare.

HBV har valt att teckna RAM-avtal med Smartvatten. Smartvatten hör nu till produktgruppen IMD, Individuell Mätning och Debitering, och avtalsområde F, Fjärrläsning av huvudmätare.

– Området är helt nytt i HBV-sammanhang och i dagsläget förefaller det som att Smartvatten är unik som leverantör inom detta tjänsteområde, säger Mårten Kempe, inköpsspecialist hos HBV.

Generellt så omfattas kommunalt ägda företag av LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, och är således upphandlingspliktiga. I samband med att HBV genomförde den senaste upphandlingen av produkter inom IMD lades tjänsten fjärravläsning av huvudmätare till som en separat del i IMD.

– Detta gjordes för att såväl bredda produktutbudet inom området IMD som att främja allmännyttans digitalisering i stort och det går även hand i hand med HBV:s strävanden mot att bli allt mer hållbara, säger Mårten.

Stora krav för att bli leverantör

Inför en offentlig upphandling så tar HBV fram ett strategiunderlag där behovsanalys genomlyser både historiska köpmönster samt lyssnar på uttryckta önskemål från medlemmarna. Inom området IMD har HBV även koll på EU-direktiv och ny lagstiftning.

– För att bli leverantör så måste leverantören inkomma med anbud när upphandlingen är annonserad, ha en efterfrågad produkt samt uppfylla ställda ska-krav, varav att leverantören har fullgjort sina åtaganden, betalat skatt med mera är självklar, berättar Mårten.

Smartvatten ett välkommet tillskott i utbudet

Mårten ser positivt på att det nu finns ett ramavtal mellan Smartvatten och HBV.

– Många av våra medlemmar förvaltar även kommunernas övriga lokaler, då främst förskolor, skolor och kontor. HBV har även kommuner som medlemmar. Särskilt för den typen av nämnda fastighetstyper ser vi en stor kundnytta då vattenläckage kan upptäckas och åtgärdas samt att sabotage upptäcks innan vattenskador har blivit omfattande, säger han.

HBV ser även nyttan med att kunna erbjuda en bredare produktpalett och få ökad omsättning på avtalet IMD.

– Vår roll blir att tillhandahålla affärsmässiga avtal som är upphandlande enligt LOU. HBV vill erbjuda våra medlemsföretag användbara och bra avtal inom fastighetsnära produkter och tjänster. Smartvattens tjänst kan bidra till såväl digitalisering som att uppnå hållbarhetsmål, konstaterar Mårten.

Ser ett stort behov hos medlemmarna

Taija Järvinen, key account manager hos Smartvatten, är en av dem som har arbetat med processen mot ett ramavtal med HBV. Hon är glad för att nu kunna erbjuda företagets tjänster till även kommunala företag.

– Det känns fantastiskt roligt att nu kunna erbjuda även de allmännyttiga fastigheterna våra tjänster. Vi vet att det finns ett stort behov inom gruppen sedan tidigare så detta är ett välkommet avtal. Det har varit en lång process där HBV har granskat varenda detalj av vårt bolag. Avtalet är verkligen en bekräftelse på att vi erbjuder en tjänst som det finns ett stort behov av och att vi har en väl etablerad, väl fungerande företagsverksamhet, säger hon.

OM HBV

HBV är Sveriges allmännyttiga bostadsbolags inköpsfunktion som upphandlar ramavtal åt de cirka 370 stycken medlemsföretagen samt några ytterligare företag. Avtalen gäller varor och tjänster kopplade till nybyggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

OM SMARTVATTEN

Smartvatten är en helhetslösning som sparar vatten, tid och pengar genom mätning av vattenförbrukningen i realtid. Vårt fokus ligger på att hjälpa fastighetsägare att arbeta med ansvarsfull konsumtion och hantering av vatten, med prisvärda och enkla lösningar. Vårt system för fjärrövervakning och läckagedetektering ger insikt i förbrukningen av din portfölj och hjälper till att upptäcka, lösa och förhindra läckor. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet genom att erbjuda råd och hjälpa företag att skapa och implementera strategier för rent vatten. Tillsammans med våra kunder tar vi vårt ansvar för att göra målet om rent och säkert vatten för alla till verklighet.

 LADDA NER VÅR BROSCHYR

Senaste