Nyheter

Hur ni når er budget med en strategi för vatteneffektivitet

Vatten utgör en stor del av era fastigheters omkostnader. Det handlar inte bara om förbrukning, utan om sanitet, skatter och avgifter för energiförbrukning. Med en tydlig strategi för vatteneffektivitet kan ni optimera användningen av vatten och se till att ni inte betalar mer än ni måste. Dessutom, med ökande priser, är det ett ännu smartare, om än inte nödvändigt, drag.

Många av oss anser inte vatten vara den dyrbaraste resursen vi konsumerar. Men vatten innebär mer än bara de liter man dricker eller använder i duschen. Kunderna använder också vatten för att spola sin toalett, tvätta och diska, vattna växter och gräsmatta, tvätta sin bil och till och med för att värma upp fastigheten. Ni betalar även för transporten genom rören till fastigheten.

Att driva och underhålla systemet kostar tid, energi och pengar, och vi blir alla debiterade för det underhållet – oavsett om det är genom det direkta priset per liter eller genom skatter. Med vattenbrist som ett ökande problem i hela världen, stiger priserna och vatten kommer att bli en ännu större del av era fastighetsomkostnader. Så hur kan ni minska er vattenförbrukning och därmed även utgifterna förenade med detta?

Mät fastighetens förbrukning

Det första steget för att bli vatteneffektiv handlar om att förstå konsumtionsmönstret och status för ert system, så att ni kan skapa och sedan implementera en väl avvägd strategi. Genom att kontinuerligt övervaka och mäta er förbrukning får ni insikt i beteendemönster, överdriven användning och potentiella läckor. En grundlig genomlysning av systemet kan ge perspektiv på prestandan: från vattentryck och flödeshastigheter till tillståndet på rören och diverse installationer. Detta är det första steget för att ta reda på om något inte fungerar så smidigt som möjligt för att uppnå optimal vatteneffektivitet för din fastighet.

Analysera data

När ni börjar övervaka vattenkonsumtionen från det att det kommer in i fastigheten tills det går ner i avloppet, börjar vår programvara omedelbart analysera data. Det betyder att ni redan från dag ett blir varnade om eventuella avvikelser, vilka vanligtvis indikerar ett läckage. Vårt mycket detaljerade övervakningssystem plockar ofta upp läckage innan ni ens hunnit upptäcka dem, och skickar ut en automatisk varning, så att ni kan åtgärda problemet och förhindra slöseri med vattnet och förebygga skador, såväl som de höga reparationsavgifter som är förknippade med dem.

Även om de stora avvikelserna ofta är svåra att missa, fångar vårt system också upp de minsta läckorna. Föreställ er en droppande kran eller en ständigt rinnande toalett – de stör egentligen ingen eller gör någon skada på egendomen eftersom överskottsvattnet går ner i avloppet omedelbart, men de kan lägga till upp till tusentals bortkastade liter. Det blir en stor och onödig kostnad.

Nå er budget med en strategi för vatteneffektivitet

Med all den här informationen kan ni börja genomföra vattenbesparande åtgärder. Vissa kostar er ingenting, som att justera högt vattentryck till en nivå som fortfarande bekvämt når de översta våningarna men är mycket mer hållbar. Andra kostar knappt någonting, speciellt i förhållande till vad de genererar, som att installera vattenbesparande duschmunstycken eller luftare på dina kranar och begränsa dina flödeshastigheter.

Att installera dubblaspolande toaletter och vattenbesparande åtgärder under era nästa planerade renoveringar kommer också att sänka er vattenräkning väsentligt. Förutom dessa besparingar kommer ni att upptäcka att även energiräkningen blir lägre. I bostadshus sparar Smartvatten-kunder i genomsnitt 20 % på vattenräkningen och ofta ser våra användare energiräkningen sjunka med ca 5 %.

Att förvandla er fastighet till en vatteneffektiv sådan hjälper att optimera er budget såväl nu som i framtiden. Ni är redo för alla prishöjningar, med vetskapen om att ni har optimerat er vattenhantering. Ni kommer också att följa de allt strängare miljöbestämmelserna för fastighetssektorn, vilket hjälper er att förhindra framtida böter eller till och med oönskade nedskrivningar på fastigheterna.

Vill ni veta mer om hur ni skapar en tydlig strategi för vatteneffektivitet och når er fastighetsbudget? Boka en demo eller ladda ner vår broschyr.

LADDA NER BROSCHYR

Senaste