Nyheter

Köket: Den stora boven, men vad orsakar egentligen skadorna?

Statistik från Vattenskaderapporten 2022 avslöjar en påtaglig trend: köket är en het zon för vattenskador, och denna trend tycks bestå. Denna slutsats baseras på imponerande data, med hela 35 205 rapporterade vattenskador som utgör grunden för rapporten. Det mest intressanta är att majoriteten av dessa köksrelaterade katastrofer inte orsakas av skadade rörledningar, som många av oss kanske tror.

Kyl och frys står för hela 49 procent av vattenskadorna i kök och 9 procent av alla rapporterade skador, en påminnelse om att ålder inte alltid är det avgörande faktorn.

Vitvaror i köket, som kylskåp, frysar och diskmaskiner, står alltså för en betydande andel av vattenskadorna, och det är vanligtvis de som är under 10 år gamla som är bovarna i dramat. Detta mönster är något som kräver närmare granskning, då det öppnar upp flera frågor. Kan det vara så att försäkringsbolagen är mer benägna att ersätta läckage ursprugna från vitvaror nuförtiden, vilket resulterar i fler rapporterade skador? Eller kan det helt enkelt vara så att plastunderläggen under vitvarorna gör eventuella läckage synliga, vilket leder till ökad rapportering?

Trots dessa köksrelaterade utmaningar visar rapporten också en annan positiv trend: minskade vattenskador orsakade av gamla, läckande rör och bristfälliga tätskikt. Tidigare var dessa problem huvudorsakerna till vattenskador i hem. Men branscherna har under de senaste 15 åren implementerat åtgärder som nu börjar ge resultat. Gamla ledningar och otillräckliga tätskikt är nu mindre vanliga, och vattenskadorna sjunker stadigt. Även om majoriteten av vattenskadorna som orsakas av ledningssystem är på grund av åldrande ledningar, är renovering och uppgradering av dessa system en förebyggande åtgärd som hjälper till att minska risken för framtida skador.

Vattenskaderapporten från 2022 bygger på en imponerande datamängd från rapporterade skador, vilket ger rapporten en hög grad av tillförlitlighet. Rapporten fokuserar främst på vattenskador i villor och fritidshus, eftersom rapporteringen från flerbostadshus inte integreras automatiskt i samma system. Detta är en teknisk utmaning som förhoppningsvis kommer att lösas i framtida rapporter.

En viktig lärdom från rapporten är att regelbundet underhåll av ledningssystemet i hemmet är av avgörande betydelse för att minska risken för vattenskador. Även om skadorna orsakade av ledningssystem minskar, står de fortfarande för en betydande andel av alla rapporterade skador. Gamla ledningar som åldrats och rostat sönder är ofta boven i dramat, och korrosion och slitage orsakar upp till 70 procent av dessa vattenskador. Byta ut gamla rör i tid är därför en klok investering för att förhindra stora vattenskador.

Det är också glädjande att notera att andelen vattenskador orsakade av utförandefel minskar, liksom andelen vattenskador i ledningar som beror på materialfel. Dock är vattenskador till följd av utfrysning av ledningar en variabel faktor som varierar med kylan. Trots en ökning av frysskador sedan 2020, är det svårt att peka på en specifik orsak till denna ökning.

Intressant nog kommer de flesta skadorna i ledningssystem från tappvattensystemen, följt av avloppssystemen, värmesystemen och vattenburen golvvärme.

Vidare visar rapporten att skador orsakade av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar utgör en betydande del av rapportens totala skadeandel. Kökets vitvaror står för en majoritet av alla vattenskador, men det är mest uppseendeväckande att de vanligtvis är yngre än 10 år. Denna situation väcker frågor om det saknas nödvändiga skyddsrutiner i köket, eftersom det ofta saknas golvbrunn och krav på tätskikt. Det är en påminnelse om att kökets vattenanslutningar bör hanteras med försiktighet, och att det är bäst att överlåta installationen av vitvaror till yrkesmän med VVS-kunskap.

Slutligen har försäkringsbolagen också påverkat statistiken genom att numera ersätta fler typer av skador än tidigare. Detta inkluderar exempelvis läckage till följd av stopp i dräneringsröret i kylen, vilket tidigare inte ersattes. Denna förändring har också påverkat resultatet i rapporten.

 

Sammanfattningsvis ger Vattenskaderapporten 2022 oss en inblick i en komplex verklighet av vattenskador i hemmen. Köket fortsätter att vara en särskilt riskfylld zon, och vi bör vara medvetna om farorna med både äldre och nyare vitvaror. Att byta ut gamla rör i tid och regelbundet underhålla våra hem kan minska risken för kostsamma vattenskador. Det är också viktigt att överväga förebyggande åtgärder och att anlita professionella installatörer när det gäller vitvaror och vattenanslutningar i köket. Med dessa insikter kan vi förhoppningsvis skapa ett tryggare och mer vattentätt hem.

Intresserad av att ta reda på hur vi kan hjälpa er? Boka en demo så kontaktar vi er inom kort!

BOKA EN DEMO

Senaste