Nyheter

Letar ni efter olika sätt att spara energi?

Ta tillvara på vattnet och spara energi!

I sitt hållbarhetsarbete så fokuserar många företag på att minska sin energianvändning. Men visste ni att minskad konsumtion av vatten även leder till att ni faktiskt sparar energi? Genom att använda mindre vatten får ni både minskade vattenkostnader och lägre energiräkning. Men hur fungerar det egentligen att spara energi samtidigt som man konsumerar vatten?

Vatten och energi är varandras förutsättning där vattnet är som ett verktyg för generering och transport av energi, och energi som ett måste för extraktion och rening av vatten. Det betyder att när vi minskar vår konsumtion av det ena, minskar också den andra. Genom att fokusera på att spara både energi och vatten ökar vår hållbara inverkan avsevärt.

Produktion och uppvärmning av vatten

Att producera rent vatten kräver mycket energi. Innan någon ens kan sätta på kranen måste vattnet extraheras, renas, transporteras och distribueras till fastigheten. Efter att det har hamnat i avloppet måste det dessutom behandlas för att återigen bli säkert att konsumera. Varje steg på vägen kostar energi och dessutom använder vi inte bara kallt vatten - vi värmer det ju också.

I ett genomsnittligt hushåll används varmt vatten för dusch, bad, diskning och städning. För att värma vatten krävs en viss mängd energi och hur mycket energi som behövs beror på flera faktorer. En av dem är hur vatten konsumeras: tar de boende långa, varma duschar flera gånger om dagen eller håller de sig till kortare och svalare? Den genomsnittliga varmvattenanvändningen per dag och person varierar mellan 10 och 100 liter per dag. Ju mer vatten som behöver värms och till ju högre temperatur, desto mer energi krävs. Ansvarsfull konsumtion kan bidra till att minska kostnaderna för såväl vatten som energi.

Installationer och utsläpp

Olika vatteninstallationers inställningar och kvalitet är faktorer som påverkar hur mycket energi som krävs för att värma vatten. Eftersom en varmvattenberedare kontinuerligt värmer vatten - inte bara när någon slår på kranen - använder den hela tiden energi. Genom att justera temperaturen som installationen är inställd på kan ni minska era kostnader. De flesta hushåll behöver inte en temperatur högre än 60 grader, vilket gör att de kan förhindra värmeförlust och slöseri med energi. Ju högre kvalitet värmaren har, desto mindre blir energiförlusten.

Värmer ni ert vatten med el? Den genereras vanligtvis i en anläggning och måste transporteras till er fastighet innan den till slut omvandlas till värme. Energitransporter kommer med betydande energiförluster på vägen, vilket innebär att uppvärmning av vatten kräver mycket energi och genererar CO2-utsläpp. Med gasledande värmare kan ni visserligen undvika den typen av energiförlust, men förbränningsgaser kommer istället med andra problem. Här handlar det inte bara om utsläpp av koldioxid, utan även av svaveldioxid och kväveoxid.

Minska förbrukningen

För att minska era kostnader, energianvändning och miljöpåverkan är det smart att ta hänsyn till er (varm)vattenförbrukning.

“I genomsnitt leder en minskning av er fastighets vattenräkning med 20% till ungefär 5% lägre energikostnader. Det här blir dessutom mer och mer intressant allteftersom priser på energi och vatten stiger.”

I Finland har till exempel Helsingfors energibolag Helen höjt sina priser på fjärrvärme med 25% i sommar och höstens priser kommer ha ökat med 30% jämfört med förra året. Detta påverkar en tredjedel av den finska befolkningen, vilket inkluderar mer än en halv miljon hushåll. Helen säger att de ökade kostnaderna beror på höjningar av punktskatterna på fossila bränslen, stigande bränslepriser och högre utsläppsrätter.

Vill ni lära er mer om hur vattenförbrukningen påverkar energianvändningen och hur ni kan spara in på båda? Kontakta oss på info@smartvatten.com! 

Senaste