Referenser

Nu har SBB kontroll på sina vattenflöden

Smartvatten ger effektivare hantering, bra underlag och minskade kostnader

Med hjälp av Smartvattens lösning har SBB tagit kontroll över alla sina fastigheters vattenförbrukning och vattenläckage. ”Vi kan nu snabbt och enkelt prioritera bland åtgärderna, agera direkt vid ett larm om vattenläckage samt minska kostnaderna på både kort och lång sikt”, säger Peter Olausson hos SBB.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Norden samt hyresrätter i Sverige. I sitt bestånd har de omkring 2 000 fastigheter och cirka 11 000 lägenheter i hela landet. Sedan ett år tillbaka samarbetar de med Smartvatten för att ta kontroll över sina byggnaders vattenflöden.

– Nu kan vi samla in ordentliga data, identifiera läckage och sätta in rätt åtgärder på ett mycket enklare och effektivare sätt, säger Peter Olausson, teknisk chef för bostäder hos SBB2.

 

Minskar både kostnader och klimatpåverkan

Totalt är det cirka tusen enheter från Smartvatten som installeras på befintliga vattenmätare. Beslutet att ta vattenfrågan på allvar bottnar i bolagets ambitiösa hållbarhetsmål.

– Vi ska bland annat vara klimatpositiva år 2030 samt minska vår vattenförbrukning med 1 procent årligen. För att klara det måste vi kunna ta fram data som ger oss ett bra underlag, förklarar Peter.

Tidigare har fastighetsförvaltarna läst av mätarna manuellt en gång i månaden. Nu samlas informationen in i realtid och vid eventuella avvikelser larmar systemet direkt.

– Att systemet varnar vid avvikelser hjälper oss att snabbt agera, så att vi kan undvika kostsamma och krävande vattenläckage med omfattande reparationer som följd. Dessutom minskar vi vattenförbrukningen vilket både sparar pengar och klimat, säger Peter.

 

Kan snabbt upptäcka även mindre läckage 

Det smarta systemet från Smartvatten reagerar även på mindre avvikelser som annars skulle gå obemärkta förbi.

– När vi precis kommit igång med användningen fick vi svart på vitt hur förbrukningen såg ut. Det var en ögonöppnare att enkelt kunna identifiera mindre läckage, för även rinnande toaletter och droppande kranar blir tillsammans större mängder vatten och i slutändan stora kostnader. Vi jobbar nu på att ta fram en funktion i vår boendeapp, där Smartvattens system vid identifiering av avvikande vattenförbrukning automatiskt skickar ut ett meddelande till alla boende i fastigheten om att de ska vara uppmärksamma och felanmäla om något behöver åtgärdas. Det hjälper oss också att bli en ännu bättre fastighetsförvaltare som visar våra hyresgäster att vi har koll på och tar hand om deras boende på bästa sätt.

 

Insamlad data ger användbart underlag

De tekniska fastighetsförvaltarna kan själva gå in i systemet och med ett enkelt knapptryck sortera sina fastigheter efter vattenförbrukning, för att kunna följa upp och skaffa sig kontroll. Dario Acamovic är teknisk förvaltare hos SBB med ansvar för 154 fastigheter och han är positiv till Smartvattens lösning.

– Då majoriteten av läckaget är droppande kranar eller rinnande toalettstolar uppdagades detta tidigare via felanmälan från hyresgästerna eller i samband med platsbesök av vår interna personal eller externa leverantörer. I dag har vi möjlighet att snabbare åtgärda problemet då vi får larm direkt när en avvikelse sker. Dessutom får vi en månadsrapport per fastighet från Smartvatten som visar förbrukning och en sammanställning på läckagelarmen. Det ger mig antingen en indikation på att något behöver göras eller att det arbete vi gjort gett resultat, säger han.

Smartvattens lösning skapar även möjlighet att jämföra de olika fastigheterna med varandra och tydligt se avvikelser.

– Jag har fått flera ögonöppnare där vi bland annat har haft möjlighet att upptäcka onormalt hög förbrukning av vatten där själva brukaren varit orsaken. Tack vare systemet så har vi kunnat identifiera situationen och skapa en mer hållbar användning av vattnet. Något som inte hade varit möjligt utan det underlag som nu sammanställs, konstaterar Dario.

 

Får stöd av Smartvatten hela vägen

Att datan på förbrukningen nu läses in i energiuppföljningssystemet har varit till stor hjälp när det kommer till prioriteringar bland insatser, berättar Dario.

– De nyckeltal vi får ut ger oss ett bra underlag till att fatta beslut om åtgärder och prioriteringar. Vi håller även på att implementera automatiska avläsningar till vattenbolagen eftersom avläsningarna nu sker mer sällan. Det kommer att ge oss en jämnare kostnadsfördelning då kostnaden blir fördelad enligt månadsförbrukningen.

En annan stor fördel med Smartvattens lösning menar Dario är att mycket tid sparas när det kommer till sökning efter läckage.

– Läckagesökning är väldigt krävande och vi behöver alltid jobba mot tiden samt arbeta på olika plan samtidigt för att snabbt lokalisera läckaget. Vi behöver säkerställa att en okulär kontroll genomförs men även genomföra en undersökning av vatteninstallationer och kulvertar. Allt som underlättar processen är välkommet. Till vår hjälp har vi alltid Smartvattens personal som är behjälpliga med svar och fördjupade analyser, säger han.

Boka en demo

Senaste