Pressrelease

Östhammarshem tar hjälp av Smartvatten för att spara ännu mer vatten.

Med en av de lägsta nivåerna på vattenförbrukning i landet, vore det lätt att nöjt luta sig tillbaka. Men allmännyttiga bostadsbolaget Östhammarshem tänker bli ännu bättre. Till sin hjälp har de Smartvatten. ”Nu kan vi se förbrukningen på detaljnivå och reagera direkt när läckor uppkommer”, säger Torgny Gille hos Östhammarshem. 

Östahammarshem är ett bostadsbolag inom allmännyttan och är en del av Allmännyttans Klimatinitiativ, där målet är att bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från 2007. Östhammarshem har länge haft ett aktivt arbete med vattenbesparing och ett uttalat mål om att spara 3 - 6 procent av sin vattenförbrukning årligen. Verksamma i en skärgårdskommun vet de vikten av att värna vårt grundvatten och det finns en lång tradition bland de boende om att spara vatten.

– Vi håller som bäst på att konvertera våra bostäder från elburen till vattenburen värme och har successivt digitaliserat verksamheten allt mer, berättar Torgny Gille, energicontroller samt hållbarhetsansvarig hos Östhammarshem.

 

Hittade läckage direkt

Trots att vattenförbrukningen är bland de lägsta i vårt land, ville Östhammarshem ändå ta det steget längre och fortsätta sitt arbete. Därför kopplade de in Smartvattens lösning i våras, till en början på tre fastigheter.

– Vi började att installera vattenavläsning i ett bostadsområde med cirka hundra lägenheter, ett äldreboende samt en lokal som har krypgrund. Vi såg direkt avvikelser som kom från läckande toalettstolar, vilket vi då snabbt kunde åtgärda, berättar Torgny. 

Att åtgärda de mindre läckorna sparar bolaget 49 000 kronor per år, pengar som nu istället kan komma hyresgästerna till gagn.

– Det kan tyckas vara små summor, men sammanlagt blir det mycket pengar. Vi är en stiftelse och har som mål att vara till för hyresgästerna. Med ökade driftskostnader så är varje krona vi sparar viktig och i långa loppet undviker vi hyreshöjningar, säger Torgny.

 

Bättre arbetsmiljö och data i realtid

Tidigare lästes varje vattenmätare av manuellt och siffror knackades in i datorn från papper. Med Smartvattens lösning samlas nu all data in digitalt och presenteras tillsammans med andra nyckeltal, vilket ger en helt annan överblick.

– Även våra bovärdar får en bra överblick över läget. Med digital avläsning och insamling av data blir det i förlängningen en bättre arbetsmiljö för dem när de slipper lägga en halvdag på att läsa vattenmätare i exempelvis krypgrunder, berättar Torgny.

Han är riktigt nöjd med Smartvattens produkt och ser fram emot när alla fastigheter är uppkopplade.

– Den data vi nu får in hjälper oss att upptäcka minsta förändring på detaljnivå. Att vi nu får aktuella siffror i realtid som stämmer överens med verkligheten hjälper oss mycket i arbetet med att minska vår vattenförbrukning ytterligare. Det känns tryggt att systemet larmar vid avvikelser och det hjälper oss att prioritera bland våra insatser och investeringar.

 

Vattenövervakning skapar kontroll

I skrivande stund håller Östhammarshem på att koppla upp totalt tio fastigheter, varav sju bostadshus, två äldreboenden och en lokal, för att prova tjänsten under ett år. Väljer de att koppla upp alla fastigheter mot Smartvattens lösning handlar det om cirka 2000 lägenheter inklusive äldreboenden.

– Att spara vatten är en pågående process och ett fortlöpande arbete där underhåll måste ske kontinuerligt. Där är bra övervakning viktig för att få kontroll och koll. Vi kan inte luta oss bakåt utan ska framåt och bli ännu bättre. Då är Smartvatten en viktig pusselbit för att vi ska lyckas med det, säger Torgny.

Även Smartvatten ser fram emot samarbetet.

– Det känns fantastiskt roligt att hjälpa en kund som redan ligger så långt i framkant när det kommer till hållbarhet och vattenbesparing. De visar verkligen vägen för branschen och är ett bevis på att det alltid går att förbättra resultatet ytterligare. Även om det ser bra ut på pappret betyder inte det att problemen inte finns. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete mot ett ännu mer vatteneffektivt samhälle, säger Marcus Lindvall, account manager hos Smartvatten.

BOKA EN DEMO

Senaste