Nyheter

Premier Partner med GRESB

Smartvatten har gått med i GRESB:s partnerprogram som en Premier Partner för cirka ett år sedan. Partnerskapet befäster den kurs Smartvatten har följt från början: att bli en ledande aktör inom vatteneffektivitet i fastighetsbranschen.

GRESB-organisationen tillhandahåller en standardiserad och väl beprövad metod för att fastställa miljö-, social- och styrningsprestanda (ESG) för fastigheter och infrastruktur. De delar denna data med kapital- och investeringsmarknaderna. GRESB är det ledande ESG-riktmärket för fastighets- och infrastrukturinvesteringar runt om i världen. Organisationen betonar ständigt vikten av ansvarsfull vattenkonsumtion.

“Att samarbeta med GRESB var ett självklart val för Smartvatten” säger Patrik Tjäder, Sales Manager i Skandinavien här på Smartvatten. “Vi delar samma mål, vilket har blivit officiellt i och med vårt samarbete. Vi är väldigt stolta över att vara en Premier Partner till GRESB.”.

En organisation som GRESB kan systematiskt kartlägga och utvärdera ESG-prestationen på portföljnivå. “Och om ni verkligen vill öka era fastigheters hållbarhet behöver ni den här typen av centraliserad data och insikterna det leder till” säger Tjäder. “Att implementera hållbara åtgärder på ad hoc-nivå är bra, men det gör inte att ni kan se helheten. Ni vill kunna se hur effektiva ni är, vilka effekter ert arbete får och hur ni utvecklas.”

Till skillnad från när man använder vissa portaler, så behöver datan inte heller förenklas: Smartvattens mycket detaljerade data per minut kan överföras och bearbetas direkt.

För sina GRESB-certifieringar är Smartvattens kunder garanterade minst 4,66 poäng av 100 möjliga i kategorin Water Performance i GRESB:s årliga bedömning. Se tabellen nedan för mer information - eller kontakta Smartvatten direkt för att få veta mer om vad detta kan betyda för dig.

GRESB-poäng för vatteneffektivitet när du använder Smartvatten

WT1 - Vattenanvändning

Rapportering av vattendata ger 4 poäng förutsatt att 100% av er fastighetsportfölj har 12 månaders vattenförbrukningsdata för all sammanlagd våningsyta. Om ni inte når 100% av våningsytan benchmarkas portföljens datatäckning och poängsätts dynamiskt. Det innebär att om ni till exempel har 70% datatäckning på kontorstillgångar i Europa kommer ni få ett annat resultat än om ni har industritillgångar på samma plats och med samma datatäckning. Poängsättningen varierar då mellan 0–4 poäng.

MR3 - Extern granskning av vattendata

Smartvatten erbjuder årliga granskningsutlåtanden till kunder för att bekräfta deras årliga vattenanvändning. Detta ger 0,4166 poäng.

RA4 - Vatteneffektiviseringsåtgärder

Ofta har tillgångarna i fastighetsportföljen haft automatiska (smarta) mätare installerade under de senaste 3 åren. Detta ger automatiskt 0,25 poäng.


Vill du veta mer om GRESB eller andra miljöcertifieringar du kan samla poäng till med Smartvatten? Kontakta oss redan idag!

BOKA EN DEMO

 

Senaste