Nyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samarbetar med Smartvatten för att uppnå hållbarhetsmålen

Som en del av sin hållbarhetsvision att bli klimatpositiv till 2030 har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, (SBB) inlett ett samarbete med Smartvatten.

SBB är nordens största fastighetsaktör inom social infrastruktur. De arbetar lokalt med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort.

Med utgångspunkt från FN:s 17 globala mål inom hållbarhet och rättvisa har SBB tagit fram en hållbarhetsvision för 2030. De övergripande målen är att SBB ska bli helt klimatpositiva till år 2030, ha minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen, ha en klimatanpassad fastighetsportfölj som klarar av att bemöta klimatrisker såsom regulatoriska och fysiska risker samt vara en pionjär inom ny teknik och sätta standarden för hållbarhet inom fastighetsbranschen.

Tydliga mål för minskad vattenanvändning

SBB har konkretiserat sina mål till mätbara datan. När det kommer till företagets arbete med ekologisk hållbarhet ska de bland annat minska sin energianvändning och klimatpåverkan med fem procent per år, minst 50 procent av nybeståndet ska byggas i trä från certifierat skogsbruk och vattenanvändningen ska minska med 1 procent årligen.

– För oss är Smartvattens lösning optimal för att hjälpa oss klara av våra högt uppsatta hållbarhetsmål. Nu kan vi direkt mäta data fastigheter emellan och sätta in snabba åtgärder där det behövs, säger Peter Olausson, teknisk chef på SBB.

Kort startsträcka för Smartvattens lösning

Samarbetet med Smartvatten inleddes med ett pilotprojekt i syfte att utvärdera nyttan av Smartvattens lösning. Under pilotprojektet skedde flertalet uppföljningsmöten där Smartvattens representanter redovisade analyserade resultat och slutsatser. Efter avslutad pilot skalades piloten upp till att innefatta hela fastighetsbeståndet. Startsträckan är kort, så snart Smartvattens enhet är monterad på vattenmätaren börjar data samlas in.

– SBB har en väl uttalad vattenstrategi där de vill minska sin vattenförbrukning, få bort onödig användning av vatten och stoppa läckage i tid. Precis det som vi kan hjälpa dem med, dessutom på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, berättar Patrik Tjäder, nordisk säljchef hos Smartvatten.

Samlad överblick trots geografisk spridning

En utmaning för SBB är att de har stor geografisk spridning på sitt fastighetsbestånd. Önskemål fanns om att kunna skaffa sig en överblick över vattenförbrukningen hos varje fastighet och även kunna jämföra de olika fastigheterna inom beståndet med varandra.

– Med hjälp av våra mätare kan de nu enkelt få uppdateringar om varje fastighets vattenförbrukning på minutbasis. Dessutom är vår lösning integrerbar med deras energiuppföljningssystem, vilket gör att all information om fastigheternas vatten- och energiförbrukning finns samlad på ett och samma ställe, berättar Patrik Tjäder och lägger till:

– Jag ser verkligen fram emot vårt fortsatta samarbete. Att få jobba med kunder som delar vår syn på vatten som en dyrbar resurs och som tar vatteneffektivitet på allvar är både givande och glädjande. Tillsammans gör vi skillnad – på riktigt.

Läs mer om SBB och deras hållbarhetsvision.

Vill du veta hur Smartvatten kan hjälpa er att bli mer vatteneffektiva? 

LÄS VÅR BROSCHYR

 

Senaste