Nyheter

Samla BREEAM-poäng med Smartvatten

När det gäller att vidta hållbara åtgärder inom fastighetsbranschen säkerställer hållbarhetscertifieringar att era ansträngningar och framsteg är korrekt bestämda, värderade och redo för jämförelse. Med BREEAM blir ert arbete med att uppnå organisationens hållbarhetsambitioner både mätbart och synligt. Och som Smartvatten-kund kommer ni igång genom att tjäna poäng – så många som 25 av 51 när ni aktivt arbetar med vårt system.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, förkortat BREAAM, är en certifieringsmetod för hållbart byggda miljöer. Metoden har utvecklats av British Buildings Research Establishment (BRE) och är internationellt erkänd, högt värderad och används i över 80 länder. Certifieringen BREAAM In-Use ger insikt om såväl den nuvarande hållbarhetsnivån i en befintlig byggnad som dess förbättringspotential.

BREEAM sätter ribban högre än vad som krävs enligt lag. Inte bara när det gäller att jobba snabbare mot en mer hållbar framtid utan även när det kommer till att säkerställa att era byggnaders prestationer är motståndskraftiga mot plötsliga skeenden och gradvisa förändringar - vilket förhindrar ovälkomna överraskningar längre fram. Certifikatet har dessutom en positiv effekt på er GRESB-certifiering.

“Fastighetssektorn måste leva upp till all lagstiftning och alla typer av regler” säger Patrik Tjäder, Sales Manager i Skandinavien för Smartvatten. “Med BREEAM-certifikatet är ni inte bara redo för nuet, utan även på god väg att möta de standarder som sattes i Parisavtalet för 2030”.

Smartvattens tjänst är ett utmärkt sätt att möta BREEAM:s prestandakrav för vattenförbrukning. Vår anordning och mjukvara håller så hög kvalitet att Smartvatten-kunder tjänar 10 poäng för sin certifiering med vår huvudmätartjänst och kan tjäna upp till 25 poäng av 51 genom att aktivt arbeta med vårt system. "För företag som redan arbetar med BREEAM kan dessa 25 poäng vara den avgörande faktorn för att gå med i Smartvatten", säger Tjäder.

För mer information om BREEAM-poäng för vatteneffektivitet, se tabellen nedan eller kontakta Smartvatten direkt och ta reda på mer om vad detta kan innebära för er.

 

BREEAM-poäng

Senaste