Nyheter

Ska ni mäta vattenförbrukning per timme eller per minut? Vi förklarar optimal avläsningsfrekvens

Med Smartvattens fjärrstyrda tjänst blir vattenkonsumtionen i era fastigheter övervakad och spårad i realtid. Avvikelser från den normala förbrukningen utlöser ett larm, vilket ger er möjligheten att snabbt ta till åtgärder mot eventuellt läckage. Men hur ofta ska ni avläsa och mäta er vattenförbrukning? Här nedan förklarar vi skillnaden mellan de två alternativ som vi erbjuder.

Vår distansövervakningstjänst kan läsa av enligt två mätningsfrekvenser; per minut eller per timme. Genom att välja den rätta frekvensen för era fastigheter kan vi säkerställa en så exakt läckagedetektering som möjligt. Varje kund, oavsett vilken typ av fastighet de äger, kan såklart välja att övervaka sin vattenkonsumtion per minut – vilket ger dem tillgång till den mest exakta vattendatan. Med timavläsning blir det lite mer komplicerat.

Mäta vattenförbrukning per timme

Timavläsning är främst ämnad för fastigheter som inte använder vatten dygnet runt, och speciellt för de som inte har någon vattenförbrukning på natten. Några exempel på sådana fastigheter är bland annat kontor, logistikcenter, butiker eller köpcentrum. För merparten av de här fastigheterna finns ett tidsintervall, ofta under natten, då det inte bör ske någon vattenförbrukning – undantaget är vissa vatteninstallationer som alltid förbrukar en liten mängd vatten. Det här innebär att man enkelt kan hitta även det minsta läckage under natten; den första timavläsningen efter stängning skulle omedelbart utlösa ett alarm.

Mäta vattenförbrukning per minut

Fastigheter som använts för flera olika syften, bostadshus, hotell, sjukhus eller laboratorium konsumerar vatten dygnet runt. Toaletter spolas under alla dygnets timmar, folk duschar på olika tidpunkter under dagen och vissa tekniska installationer kräver en kontinuerlig vattentillförsel. Det här betyder att det inte finns någon självklar tid då vattenförbrukningen i fastigheten inte är aktiv och att det är svårare att se vilken nivå av vattenförbrukning som egentligen innebär att förbrukningen ligger på så gott som noll; ”För att kunna skilja mellan vanlig och avvikande förbrukning i de här byggnaderna behöver vi data per minut,” säger Patrik Tjäder, Sales Manager Nordics på Smartvatten.

En jämförelse mellan de två avläsningsfrekvenserna

Jämför de två illustrationerna nedan. I den första ser ni en timvis vattenavläsning av en hyresfastighet. Klockan tre på natten är det fortfarande nästan 287 liter vatten i rören. Baserat på den här informationen finns det inget sätt att avgöra om det här är en normal förbrukning eller inte.

 

Ett exempel på en avläsning per timme i en hyresfastighet


Illustration 1: Ett exempel på en avläsning per timme i en hyresfastighet

Om vi tittar på den andra illustrationen kan ni se avläsningarna för samma byggnad per minut. Nu kan vi se att det finns många minuter där inget vatten konsumeras. Den timvisa konsumtionen består förmodligen av toalettspolningar och duschar och vi kan därmed dra slutsatsen att det inte finns några läckage.

 

Ett exempel på en avläsning per minut i samma hyresfastighet som ovan.


Illustration 2: Ett exempel på en avläsning per minut i samma hyresfastighet som ovan.

Att välja den optimala avläsningsfrekvensen

“Det finns vissa typer av byggnader som helt enkelt kräver minutavläsningar,” säger Patrik Tjäder, Sales Manager Nordics. ”Det gäller väldigt stora fastigheter, eller lokaler som har väldigt hög vattenkonsumtion. I de fallen kan vi bara upptäcka läckage om vi mäter per minut.”

Sammanfattningsvis kan man säga att med vanliga kontorsbyggnader eller butiker räcker det vanligtvis med mätningar per timme för att se om en abnorm förbrukning äger rum, vilket kan tyda på en potentiell vattenläcka. Men om er fastighetsportfölj består av fastigheter som används dygnet runt är det bäst att spåra vattenförbrukningen per minut. För att försäkra oss om att våra tjänster möter era behov hjälper vi er att välja den bästa mätningsfrekvensen för just era byggnader.

Vill ni veta mer om den avläsning för era fastigheters vattenförbrukning? Kontakta oss då på info@smartvatten.com

Senaste