Nyheter

Smartvatten förvärvar Neuroflux Oy

Den 20:e maj 2022 förvärvade Smartvatten, ett internationellt växande företag inom vatteneffektivitet för fastigheter, Neuroflux, ett mjukvaruföretag som specialiserat sig på hantering och effektivisering av avloppsnät i vattenverk. Förvärvet kommer att hjälpa Smartvatten nå sitt mål till att bli det ledande serviceföretaget för vatteneffektivisering i norra Europa.

Molntjänsten, som är utvecklad av Neuroflux, tillåter vattenverk att integrera, visualisera och analysera data från ett befintligt avloppsnätverk. Tjänsten identifierar läckage i avloppsnätet genom maskininlärning, och realtidslarm minskar spill och hjälper vattenverk att optimera driften av avloppsnätet till att bli mer effektiv. Tjänsten används redan i Finland och Sverige vid flera vattenverk, till exempel av HSY som ansvarar för vattenförsörjningen i Helsingforsområdet.

– Med Neuroflux tjänst kommer vi också att kunna hjälpa vattenverk att bedrivas mer effektivt i framtiden, säger Jussi Niiniaho, vd för Smartvatten. Finskbaserade Smartvatten har redan kunder i 29 olika länder, så det här är en fantastisk möjlighet att ta in ny teknik till den internationella marknaden, fortsätter Niiniaho.

På kort tid har cirka hundra personer anställts på Smartvatten och koncernens omsättning kommer att tredubblas till cirka 15 miljoner euro i år. Tillväxten drivs främst av Smartvattens vatteneffektivitetstjänst, där fastighetsägare kan läsa av vattnet som används i hela fastigheten i realtid. Data kan läsas av från både huvudvattenmätarna och de lägenhetsspecifika undermätarna. Detta efter att Smartvatten i mars 2022 förvärvat VertoNordic Oy, en finsk tillverkare av lägenhetsspecifika fjärravläsbara vattenmätare. Utöver en stark organisk tillväxt har Smartvatten för avsikt att fortsätta sina förvärv.

– Vi studerade marknadserbjudandet noggrant och feedbacken vi fick från Neuroflux tjänst var konstant utmärkt. Vi tror att vi med företagets duktiga team kommer att kunna ta vår omfattande vatteneffektivitetstjänst till en helt ny nivå i framtiden, kommenterar Jussi Niiniaho.

– Många vattenverk är i en utmanande situation med skärpt lagstiftning, extrema väderhändelser på grund av klimatförändringar och föråldrad infrastruktur. Förvärvet ger oss bredare axlar för vidareutveckling av tjänsten och expansion av kundbasen, säger Tuomas Koskinen, VD för Neuroflux Oy.

Transaktionen har inga direkta effekter på Neurolux Oys kundavtal. Som ett resultat av transaktionen kommer Neurolux nyckelpersoner att bli aktieägare i Smartvatten och verksamheten kommer att fortsätta som en del av Smartvattenkoncernen. Köpeskillingen är inte offentlig.


Mer information och intervjuförfrågningar:

Jussi Niiniaho, CEO, Smartvatten
Telefonnummer: +358 40 821 3116
E-post: jussi.niiniaho@smartvatten.com

Smartvatten är ett snabbväxande företag specialiserat på vattenförvaltning med mer än 110 heltidsanställda. Företaget har kontor i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Norge. Smartvatten övervakar, mäter och analyserar vattenförbrukningsdata på distans och tillhandahåller tjänster för att upptäcka vattenläckor och förbättra vatteneffektiviteten. Redan mer än 10 000 fastigheter i 29 länder åtnjuter fördelarna med Smartvattens tjänster. Läs mer på www.smartvatten.com.

Neuroflux Oy grundades 2018 för att föra en ny och bättre dataanalys till vattenverkens behov. Neuroflux är en molntjänst designad för hantering av avloppsvattennätverk som stöder vattenverkens beslutsfattande med omfattande dataanalys. www.neuroflux.fi.

Senaste