Referenser

Smartvatten hjälper Vacse att minska sin vattenförbrukning

En fjärde nominering i BREEAM Award talar sitt tydliga språk: Vacse AB är ett fastighetsbolag som tar hållbarhet på allvar. Nu har de krokat arm med Smartvatten för att bli ännu bättre på vatteneffektivisering och för att minska sin och hyresgästernas klimatpåverkan ytterligare.

Vacse AB är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Under 2019 kartlade Vacses sin påverkan utifrån Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

– För Vacse är social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet grunden till ett lönsamt och långsiktigt fastighetsägande. Verksamheten har, i olika omfattningar, en direkt eller indirekt påverkan på samtliga mål. Ett av Vacses viktigaste förvaltningsmål är att minska fastigheternas klimatpåverkan. Bolagets förvaltningsarbete görs systematiskt tillsammans med hyresgäster för att minska energiförbrukningen. Dels genom ändrade beteendemönster och driftoptimering, dels genom att aktivt välja förnyelsebara energislag och investera i solceller, berättar Elias Filén, förvaltare sedan 2016 hos Vacse AB fastighetsbestånd.

Integrering med energiuppföljningssystem

För att minska energiförbrukningen arbetar Vacses förvaltningsorganisation kontinuerligt med att optimera och finjustera system. En viktig del inom hållbarhetsarbetet är att genom mätning, information och dialog förmå hyresgäster och brukare att ändra sitt beteende så att vatten- och energiförbrukningen minskar. För att ge ökad förståelse för vikten av hållbarhetsfrågor, och för att påvisa att både stora och små förändringar gör skillnad, har Vacse tecknat en grön hyresbilaga med hyresgästerna.

Smartvatten tog kontakt med Vacse och presenterade ett system som låg helt i linje med Vacses hållbarhetsarbete.

– Smartvatten kunde erbjuda en uppföljning av vatten på minutnivå för hela Vacses fastighetsbestånd samt att Smartvattens portal samspelar med energiuppföljningssystemet Mestro som vi använder, vilket var viktigt för oss. Automatiserad avläsning har skapat bättre möjligheter för oss att påverka energiförbrukande utrustning. Vacse har som mål att minska vattenförbrukningen med minst 10 procent till 2030. Om vi tittar på FN:s globala mål 6, rent vatten och sanitet för alla, så hoppas vi att samarbetet med Smartvatten kan bidra till att Vacse minskar sin och hyresgästernas påverkan, säger Elias.

Tryggt, användarvänligt och bra överblick

I dag har Vacse Smartvattens lösning installerad i majoriteten av sina fastigheter i Sverige och installation pågår i de återstående. Historiskt har inte Vacse haft så många problem med vattenförbrukning och läckage, men Elias menar att det känns tryggt att Smartvattens system har en larmfunktion som varnar när förbrukningen avviker.

–  Tack vare Smartvattens lösning kan vi nu jobba mer förebyggande. Larmfunktionen har hjälpt oss att göra snabba punktinsatser för att åtgärda felen och på så sätt minska vattenförbrukningen. Innan vi installerade Smartvattens lösning så var det svårt att se trender och analysera förbrukningen under dygnet. Nu får vi avläsning varje minut och timme, larmfunktionen ger oss en trygghet och den användarvänliga portalen gör det enkelt för oss att faktiskt dra nytta av den data som samlas in, säger han.

Vill installera Smartvattens tjänst redan i byggfasen

Elias är nöjd med samarbetet med Smartvatten och tycker att de har en kompetent och serviceminded kundsupport. Att Vacse dessutom kan tillgodoräkna sig poäng för bland annat BREEAM tack vare användningen av Smartvatten, ser han som något positivt.

– Certifieringarna är ett kvalitets stämplat verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning med tydliga mål om minskad klimatpåverkan, vilket känns viktigt för oss. Som fastighetsägare är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska sin klimatpåverkan och där är verkligen Smartvatten en bra partner.

Nästa steg för Vacse blir att undersöka möjligheten till att installera Smartvattens system redan när nya byggnader är under produktion för att säkerställa att inga vattenläckor uppkommer under byggnationen.

– Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och att installera fler Smartvattenkameror vid nya tillträden, säger Elias.

Om Vacse

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Bolaget har sedan starten 2009 tagit fram grundläggande policys avseende uppförandekod, jämställdhet och hållbarhet som komplement till gällande lagstiftning. Vacse är sedan 2017 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. För fjärde året i rad har fastighetsbolaget en fastighet nominerad till priset BREEAM Awards BREEAM-In-Use Public sector.

Vision & affärsidé

Vacse ska vara den främsta nischade aktören inom segmentet samhällsfastigheter. Affärsidén är att vara en långsiktig fastighetsägare till objekt med offentliga hyresgäster. I de fastigheter som  Vacse är en engagerad ägare och en finansiellt stabil partner som skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag.

Läs mer om Vacses hållbarhetsarbete

Om Smartvatten

Smartvatten är en helhetslösning som sparar vatten, tid och pengar genom mätning av vattenförbrukningen i realtid. Vårt fokus ligger på att hjälpa fastighetsägare att arbeta med ansvarsfull konsumtion och hantering av vatten, med prisvärda och enkla lösningar. Vårt system för fjärrövervakning och läckagedetektering ger insikt i förbrukningen av din portfölj och hjälper till att upptäcka, lösa och förhindra läckor. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet genom att erbjuda råd och hjälpa företag att skapa och implementera strategier för rent vatten. Tillsammans med våra kunder tar vi vårt ansvar för att göra målet om rent och säkert vatten för alla till verklighet.

Text skriven av: Sara Schröder

Senaste