Referenser

Smartvatten i Futurums fastigheter ger ekonomisk och hållbar vinst

Under 2022 har det pågått ett pilotprojekt för att identifiera vattenläckor vid fem av Futurums fastigheter. Projektet har genomförts med tjänsten Smartvatten och har gett goda resultat.

Pilotprojektet har resulterat i att tre större läckor har hittats och åtgärdats. Samtliga läckor har runnit ut i avloppet vilket gjort dem svåra att upptäcka utan tjänsten Smartvatten.

– Den sammanlagda kostnaden som dessa läckor inneburit för Futurum, om de inte åtgärdats, är på uppskattningsvis 90 000 kr per år. De tre läckorna har inneburit att en vattenmängd på cirka 667 l/h har runnit direkt ut i avloppet. Det är ungefär 1730 m3 vatten på ett år, säger Mia Elvén, energi- och hållbarhetsstrateg på Futurum.

När det sker större vattenläckor, där vattnet inte rinner ut i avloppet, kan det bli stora skador på fastigheterna med omfattande kostnader och driftstörningar som följd. I och med installationen av Smartvatten kommer läckagelarm kopplas till Futurums jour för direkt åtgärd vid större vattenläckor. På så sätt går det att begränsa vattenskadorna, och därmed kostnaderna och påverkan på verksamheten i lokalen. Att åtgärda vattenläckor är en del i Futurums arbete för en hållbar framtid. Färskvatten är en resurs som vi tillsammans måste hushålla med.

Under det första halvåret 2023 kommer Smartvatten att installeras på samtliga vattenmätare i Futurums fastighetsbestånd. Det rör sig om cirka 140 mätare.

– Kostnaden för tjänsten är liten i förhållande till den kostnad som läckande vatten ger. Idag vet vi inte vilka läckage som finns, men uppskattningsvis finns det en hel del dolda läckage som enkelt kan åtgärdas innan de orsakar skada. På så sätt sparar vi pengar och undviker vattenskador. Vi ska ta hand om våra fastigheter på bästa sätt, säger Mia Elvén.

Om Smartvatten och Futurum Fastigheter

Pilotprojektet har genomförts med Smartvatten - en tjänst som identifierar och varnar om pågående vattenläckor och avvikelser i vattenförbrukningen. En enhet med kamera fästs på vattenmätaren. Kameran är kopplad till en liten datorenhet som läser av mätaren kontinuerligt per timme. Mätarställningarna sparas i en programvara och analyseras. Avvikelser, som läckage och onormal förbrukning, kan på så sätt identifieras.

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett kommunalt fastighetsbolag som ägs till 100 % av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid.

Futurums fastighetsbestånd består av gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och övriga fastigheter. De övriga fastigheterna består bland annat av sex brandstationer och ett flertal specielboenden.

Artikel skriven och hämtad av Futurum Fastigheter. Originalartikel hittar ni här.

Vill ni veta mer? Boka en demo redan idag.

BOKA EN DEMO

Senaste