Smartvatten och Revelop i nytt samarbete

Som en del av sin uttalade strategi att vara ett modernt fastighetsbolag med tydlig hållbarhetsprofil har nu Revelop inlett ett samarbete med Smartvatten. Med deras innovativa lösning för vattenavläsning installerad i alla fastigheter kommer Revelop nu spara tid, vatten och pengar.

Revelop investerar i platser där de kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. I dag omfattar deras fastighetsbestånd cirka 580 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Tillsammans med Smartvatten ska de nu förbättra kontrollen på sina vattenflöden i fastigheterna, som alla kopplas upp till Smartvattens lösning.

I arbetet med att få äldre fastigheter att möta dagens hållbarhetskrav och bli miljöcertifierade, ses de största energiuttagen över. Genom att använda sig av smart teknik och få tillgång till data från byggnadens olika system kan tekniken hjälpa företaget med optimeringen av byggnaden. Under tredje kvartalet i år installerar därför Revelop över 60 enheter av Smartvattens lösning på nästan 40 fastigheter över hela landet, för att ta vattenförbrukningen på allvar.

 

En modern lösning för ett klimatvänligt arbetssätt

Revelop hållbarhetscertifierar sina fastigheter som ett bevis på att byggnaderna har låg miljöpåverkan samt hög kvalitet. När de nu har installerat Smartvattens lösning får de tillgodoräkna sig ytterligare poäng.

– Certifieringarna ger oss även ett ramverk att arbeta med för ständiga förbättringar och miljöcertifieringar efterfrågas av våra hyresgäster som ställer höga miljökrav. Miljöcertifierade byggnader i kombination med låg energianvändning är också en förutsättning för vår gröna omställning, berättar Kim Vilkas, teknisk chef på Revelop.

Han är mycket nöjd med hur samarbetet har fungerat hittills och berömmer både onboardingen och dialogen.

– Det här är en smidig lösning för oss som innebär att vi inte behöver byta ut fungerande vattenmätare utan enkelt kan montera enheterna på de befintliga. Att dessutom all uppföljning sker digitalt och går att vidarebefordra till olika energiprogram ligger helt i linje med hur vi vill jobba med smart teknik och framtidens lösningar för ett klimatvänligt arbetssätt.

 

Upptäcker läckage direkt

Innan Revelop installerade Smartvattens lösning har de inte haft något redskap för att kunna kontrollera var och hur vattenförbrukningen sker.

– Smartvatten kommer att ge oss en bättre överblick av förbrukningen och snabbt kunna åtgärda eventuella läckage som upptäcks. Det kommer att ge oss en bra överblick i vår strävan att minska vattenförbrukningen. Vi sparar även tid på att slippa åka runt och läsa av vattenmätarna, säger Kim.

Även Smartvatten ser fram emot samarbetet.

– Att få vara en del av Revelos resa mot ännu mer klimatsmarta och moderna fastigheter samtidigt som vi tillsammans värnar om det dyrbara vattnet känns riktigt bra. Revelops hållbarhetsarbete ligger precis i linje med hur vi på Smartvatten arbetar. Jag ser mycket fram emot kommande resultat där vi gemensamt sätter vattenhushållning högt på prioriteringslistan, säger Fredrik Abrahmsen, kundansvarig hos Smartvatten. Han får medhåll av Kim:

– Vattenhushållning är en oerhört viktig fråga. Att minska den onödiga vattenförbrukningen är en del av Revelops arbete för en hållbar framtid. Färskvatten är en resurs som vi tillsammans måste hushålla med.

Vill ni veta mer om hur Smartvatten kan hjälpa er att få koll på er vattenkonsumtion? Boka en demo via knappen nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

BOKA EN DEMO

 

Pressrelease

Smartvatten och Revelop i nytt samarbete

Senaste