Referenser

Smartvattens system har relativt omgående medfört lägre vattenförbrukning

Med hjälp av Smartvattens lösning tar det hållbara företaget Gröna Skolfastigheter kontroll över sin vattenförbrukning och minskar vattensvinnet. Successivt har allt fler fastigheter i bolagets portfölj kopplats upp. ”Relativt omgående fick vi en lägre vattenförbrukning och nu kan eventuella läckage både upptäckas och åtgärdas snabbare i framtiden”, säger vd Martin Malhotra.

Gröna Skolfastigheter är ett bolag som utvecklar, äger och förvaltar skolfastigheter runt om i landet. Totalt har de i dag cirka 25 000 kvadratmeter utbildningslokaler i sitt bestånd. Företaget har ett uttalat mål att i samarbete med skolverksamheten sänka resursförbrukningen och skydda samt bevara naturvärden vid nyproduktion och förvaltning av befintliga skolfastigheter. Alla fastigheter som de bygger certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller annan likvärdig standard.

– Vår strategi är att genom aktiv förvaltning både säkerställa funktion och utveckla fastigheter. Vi genomför en kontinuerlig uppföljning av nyckeltal för hyresobjektet för att minimera fotavtryck på miljö och optimera drift. För oss innebär en aktiv förvaltning att vi arbetar med värdehöjande fastighetsförvaltning och att vi har en nära kontakt med våra hyresgäster, säger Martin Malhotra, vd för Gröna Skolfastigheter.

Såg resultat direkt

I arbetet med att optimera sin energiförbrukning och minska sin klimatpåverkan har Gröna Skolfastigheter bland annat investerat i solceller för att öka sin egen elproduktion. Under förra året inleddes ett samarbete med Smartvatten och bevakning samt uppföljning av vattenförbrukning sker nu på företagets skolor i Kungsbacka, Tranås, Skövde, Falkenberg och Sigtuna. Under resten av året planeras installationen fortsätta och successivt rullas ut i resterande fastigheter.

– Med Smartvattens lösning kan vi åtgärda eventuella läckage snabbare och därigenom spara pengar som vi istället kan lägga på investeringar som gynnar eleverna, säger Martin.

Han ser hur de mindre läckagen som åtgärdas täcker den investeringskostnad som Smartvatten innebär och han ser även fler positiva effekter av installationen.

– Övervakningen har relativt omgående medfört lägre vattenförbrukning. Utöver att vi minskar vårt klimatavtryck får vi dessutom ett system som snabbt larmar om vattenförbrukningen avviker, till exempel om en större läcka skulle uppstå. Det känns tryggt att nu ha den funktionen aktiverad, konstaterar Martin.

Väl fungerande samarbete med Smartvatten

Sedan samarbetet med Smartvatten drog igång har allt flutit på smidigt, tycker Martin.

– Vi fick bra onboarding och genomgång av hela systemet. Själva mätarna är ju väldigt enkla att montera och kräver inga ingrepp i själva vattensystemet, vilket är positivt.

Martin ser fram emot de kommande resultaten av vattenmätningen och övervakningen.

– Att vi nu har ett stöd för att få bort onödig vattenförbrukning gör att vi kan lägga ännu större fokus på det. Det ska bli intressant att se kommande dataunderlag när vi har kopplat upp alla fastigheter mot Smartvattens lösning. Det kommer att ge oss en bra överblick och hjälpa oss i vår strävan att minska vår vattenförbrukning ännu mer, säger han.

Smartvatten ser också fram emot den gemensamma resan.

– Det känns fantastiskt roligt att få vara med på resan som Gröna Skolfastigheter gör mot en ännu mer hållbar verksamhet. De är ett bra exempel på fastighetsbolag som verkligen tar hållbarhetsfrågan på allvar och visar att oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaderna, finns det alltid utrymme för förbättringar när det kommer till vattenfrågan, säger Fredrik Abrahmsen, kundansvarig hos Smartvatten.

Vill du veta mer om Gröna Skolfastigheter? Kontakta VD martin@gronaskolfastigheter.se

Vill du veta mer om vad Smartvattens lösning kan göra för er?

Kontakta oss så bokar vi ett möte eller ladda ner vår broschyr!

BOKA EN DEMO    

Senaste