Nyheter

Stefan Lindsköld från Aktea, en av branschens främsta konsulter inom energieffektivisering och hållbarhet i fastigheter pratar ESG och Taxonomin.

På vårt senaste event om Vatteneffektiva fastigheter hade vi förmånen att lyssna till Stefan Lindsköld, en av branschens främsta experter på hållbarhet och ESG (Environmental, Social, and Governance).
Hans presentation om Taxonomin och dess påverkan på fastighetssektorn var en ögonöppnare för alla som deltog- och presenterades på ett väldigt intressant och roligt sätt. I den här artikeln sammanfattar vi de viktigaste insikterna från dagen:

 

Taxonomin i Korthet

En central punkt i Stefan Lindskölds presentation var Taxonomin och dess betydelse för att främja hållbara investeringar. Taxonomin är i grund och botten en klassificering av hållbara aktiviteter som syftar till att göra det enklare för finansvärlden att identifiera investeringar som överensstämmer med målen inom European Green Deal. Detta initiativ har två huvudsyften: att skala upp gröna investeringar och att förhindra så kallad "greenwashing", där företag felaktigt marknadsför sig som hållbara.

 

De Sex Miljömålen

En central del av Taxonomin är de sex miljömålen som den fokuserar på:

1. Begränsning av klimatförändringar

2. Anpassning till klimatförändringar

3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

4. Övergång till en cirkulär ekonomi

5. Förebyggande och kontroll av föroreningar

6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Att förstå och integrera dessa mål i fastighetssektorn är avgörande för att skapa hållbara och framtidsorienterade fastighetsprojekt.

 

Kriterier för en "Hållbar Aktivitet”

Lindsköld betonade även de fyra huvudkriterierna som en "hållbar aktivitet" måste uppfylla enligt Taxonomin:

1. Göra ett väsentligt bidrag till minst ett av de sex miljömålen (Substantial contribution)

2. Inte orsaka betydande skada inom de övriga miljömålen (Do no significant harm)

3. Uppfylla minimikrav inom hållbarhet (Minimum safeguards)

4. Uppfylla tekniska granskningskrav (Technical screening criteria)

Dessa kriterier fungerar som vägledning för fastighetssektorn när de bedömer sina projekt och investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Taxonomin och Fastighetssektorn

Det är viktigt att fastighetsbranschen tar grön finansiering och Taxonomin på allvar. För att uppfylla kraven och stödja de sex miljömålen är det nödvändigt att minska energianvändningen och aktivt arbeta med energimärkning (energideklaration) för varje fastighet. Dessutom är vattenbesparingar en oumbärlig del av detta arbete. Att integrera vatteneffektivitet i fastighetsprojekten blir allt mer kritiskt för att bidra till hållbara samhällen.

Det är tydligt att hållbarhetsfrågor som ESG och Taxonomin inte bara är en trend, utan en nödvändighet för fastighetssektorn. Genom att följa riktlinjerna och kriterierna som kommer att implementeras, kan fastighetsbranschen aktivt bidra till att skapa en mer hållbar och miljövänlig framtid. Det är dags att omfamna denna utmaning och göra vårt bidrag till att bygga vatteneffektiva fastigheter som gynnar både vår planet och våra ekonomier.

 Vill du veta mer om vatteneffektivitet? 

BOKA EN DEMO

 

Senaste