Nyheter

Värdet av data: Att använda vattendata på ett bra sätt

Genom att kontinuerligt övervaka och analysera er vattenförbrukning får ni tillgång till en mängd information med hjälp av vattendata. Vår tjänst spårar vad som händer i alla era fastigheter i realtid och ger en detaljerad inblick i den dagliga vattenkonsumtionen. Men när ni väl har all den informationen, vad exakt kan ni då göra med den?

Att spåra vattendata betydde tidigare att man skrev ner vattenmätaravläsningar årligen – med papper och penna. Vattenbolagen skulle förutspå förbrukningen på årsbasis, och ni skulle få en mycket grov uppskattning om hur mycket ni konsumerade – men ingen insikt i dagligt eller till och med månatligt beteende, och på inget sätt att förstå och justera konsumtionen på ett mer detaljerad grund. Smartvattens smarta och skalbara lösning ser till att ni har den insikten: i realtid - per timme eller minut, så att ni verkligen kan se och förstå detaljerna i vattenförbrukningen. När vi väl har den informationen så finns det ännu fler insikter ni kan spara med den.

 

Optimerad drift med hjälp av vattendata


När det kommer till driften av era fastigheter, så innebär kontinuerlig övervakning att ni kan vända på ert sätt att arbeta. När det till exempel gäller läckage så får ni eller era fastighetsskötare oftast vänta på att hyresgäster slår larm om något händer i fastigheten. Med dataövervakning i realtid blir ni varnade även vid minsta läckage eller avvikelse genom vårt system istället – vanligtvis långt innan någon på plats skulle ha märkt det med blotta ögat. Anläggnings- eller fastighetschefen kommer att aviseras om att något är på gång och kunna lösa problemet innan det leder till en allvarlig skada på fastigheten.

Den insamlade informationen skapar en förståelse för vad som är ett normalt beteende, och det betyder att alla mönster som avviker från det beteendet kan uppmärksamma oss på potentiella problem. Oavsett om det är en stor läcka, det långsamma droppet från en trasig kran eller en installation någonstans i fastigheten som använder en oförklarlig mängd vatten, så vet ni om det och kan se till att åtgärda det.

 

Förbättrad rapportering och uppnå strategiska mål


För våra globala kunder är rapportering oerhört viktig. Oavsett om det är för årliga granskningar eller ESG-rapporter, ju mer detaljerade ni vill vara om er nuvarande prestation och framtida mål, desto mer specifik behöver er data vara. Smartvattens tjänst tillgodoser behovet av detaljerad data, som är enhetlig för alla typer av fastigheter i alla regioner eller länder.

Det är inte bara att rapportera om nuvarande status och avsedda mål för framtiden som tjänsten hjälper till med. Den kan också hjälpa till att uppnå de strategiska mål ni satt upp. Från dag ett hjälper vårt läckagedetekteringssystem att spara vatten genom att minimera vattensvinn och genom att hitta läckage och platser med onödigt stor konsumtion.
När vi har samlat in tillräckligt med information för en grundlig förståelse av hela fastighetens beteendemönster, kan vi också hjälpa er att spara vatten genom att titta på och analysera dessa mönster – och ta reda på var vattenbesparingsåtgärder är användbara och har störst effekt.

 

Senaste