Nyheter

Vatteneffektivisering och Smartvatten - för att minska vattenförbrukning och bidra till hållbart samhälle

Nu höjer flera kommunala VA-bolag priset på vattnen och avlopp. I Stockholm stad har man höjt priset med hela 25% då kostnaderna för VA-bolagen skenar i väg på grund av det ökade energipriset. Priserna ska även täcka för de investeringsbehov som många av de gamla rören och ledningarna behöver.  De kommunala VA-bolagen har väntat alldeles för länge med att bygga ut och restaurera befintliga ledningsnät, vilket nu gör att det krävs mer kapital för att säkerställa en god vattenverksamhet. 

Än så länge är prishöjningen inte så kännbar för den enskilda individen, speciellt inte om man jämför med energipriserna. Däremot kommer prishöjningarna att fortsätta, och kännas av snabbare för fastighetsägare som äger många fastigheter och som dessutom står för sina hyresgästers vattennota. 

Vi har även under året sett att det finns risk för vattenbrist i delar av landet vilket även kommer att öka konkurrensen om naturresursen. Svenskt vatten tog under den föregångna veckan upp vikten av att Sverige behöver en nationell vattenresursstrategi i tider av vattenbrist, alltså en strategi för vem som ska få vatten, vid vilket tillfälle och hur mycket, när vi inte har råd att slösa som vi är vana vid. 

För att förhindra fler chockartade prishöjningar, och undvika att smällen hamnar på den enskilde individen, behöver därför fastighetsägare, kommuner och stora företag investera mer i digitaliseringen av vattenmätningen. På så sätt undviker de onödigt vattenspill, får omedelbart reda på om det uppstått något läckage i rörledningarna och kan även snabbare få insikter om vilka åtgärder som behöver tas till i fastigheterna för att minska på vattenkonsumtionen.  

Att det även finns möjligheter att med hjälp av individuell vattenmätning få hyresgästerna att se över sin egna konsumtion, och vad de faktiskt slösar i kronor, kan också ge dem den morot som behövs för att faktiskt göra skillnad i konsumtionen utan att det slår hårt mot plånboken.  

Alla kan dra sitt strå till stacken, och vi måste börja innan det är för sent. 

 

Vill ni veta mer om hur Smartvatten kan hjälpa er att få koll på er vattenkonsumtion? 

LÄS VÅR BROSCHYR

 

Senaste