Nyheter

Vattenlarm som övervakar hela fastigheten

Flest vattenskador sker i köket samtidigt som skador i badrum och andra våtrum fortsätter minska. Detta framkommer i rapporten Vattenskador i Sverige som organisationen Vattenskadecentrum ligger bakom. I denna artikel sammanfattar vi några av de viktigaste insikterna från rapporten.  

Vattenskadecentrum är en sammanslutning som består av branschorganisationer och försäkringsbolag som samarbetar för att förebygga och förhindra vattenskador i svenska bostäder. Varje år ger organisationen ut rapporten “Vattenskador i Sverige” med fakta och statistik baserad på försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador året innan.  

Rapporten syftar till att öka kunskapen om vattenskador i berörda branscher, något som på sikt leder till att minska antalet vattenskador i våra bostäder och därigenom sänka kostnaderna för dessa.  

Fler inrapporterade skador än tidigare 

Rapporten för 2021 baseras på ett rekordstort antal inrapporterade vattenskador - totalt 40 665 st, jämfört med de 32 110 st som rapporterades 2020. Statistiken avser huvudsakligen skador som ägt rum i villor och fritidshus. Detta på grund av att de vattenskador som sker i flerbostadshus i dagsläget inte rapporteras i samma system som för villor och fritidshus hos försäkringsbolagen.  

Vattenskador i flerbostadshus åtgärdas ofta av fastighetsägaren själv, utan att gå via ett försäkringsbolag. Därför finns inte lika mycket statistik för dessa byggnader. Många gånger beror detta på att det blir dyrare att betala självrisken än att själv stå för kostnaden för att lösa problemet.  

Flest rapporterade vattenskador hittar vi i bostäder byggda mellan år 1970-79 eller tidigare. Det är inte så förvånande då ledningar i dessa byggnader åldrats och helt enkelt rostat sönder. I 65% av dessa fall beror skadorna på korrosion, ålder och slitage. Detta visar vikten av ett regelbundet underhåll och bevakning av ledningssystemet för att undvika att vattenskador på grund av slitage uppstår.  

Var tredje vattenskada uppstår i köket 

Förutom de skador som orsakas av att rör och ledningar åldrats i byggnaden generellt är köket den del av bostaden som löper störst risk att drabbas av vattenskador. Så mycket som var tredje inrapporterade vattenskada sker i just denna del av bostaden. För den oinvigde kan detta kanske komma som en överraskning då gemene man nog tänker att badrummet eller andra våtrum är det område där vattenskador främst uppstår.  

På grund av att branschen de senaste åren vidtagit en mängd åtgärder som t.ex. bättre ledningar och nya tätskikt minskar alltså antalet vattenskador i våtrum i statistiken.  

När det gäller kök är det inte trasiga ledningar som orsakar vattenskadorna i första hand. Skadorna har istället uppkommit på grund av läckage från kyl/frys eller diskmaskin. Tyvärr är det inte bara äldre vitvaror som detta beror på, utan det kan lika gärna handla om utrustning som är under tio år gammal som orsakar vattenskadorna. Det har bland annat att göra med att det ofta saknas både golvbrunn och tätskikt i kök, samtidigt som vi använder fler vattenanslutna apparater än tidigare. Många gånger installeras dessa till tapp- och spillvattenledningar av personer utan VVS-kunskap. En annan anledning till att vattenskador i kök ökar i statistiken är att försäkringsbolagen numera ersätter fler typer av skador än tidigare, som t.ex stopp i kylskåpets dräneringsrör.  

Förebygg vattenskador med Smartvatten 

Även om rapporten främst innehåller statistik för privata villor och fritidsbostäder är det ändå intressant för oss på Smartvatten att ta del av dess innehåll. Oavsett var eller varför en vattenskada uppstår kan detta undvikas med hjälp av att implementera förebyggande åtgärder, innan olyckan är framme. Förutom att det är både kostsamt och besvärligt att åtgärda vattenskador innebär det en onödig vattenförbrukning som leder till att jordens naturresurser förbrukas, helt i onödan.  

Smartvatten erbjuder den teknik du behöver för att mäta vattenförbrukningen och förebygga vattenskador i era fastigheter. Så snart det finns realtidsdata för vattenförbrukningen tillgängligt, kan den informationen användas för att implementera vattensparande åtgärder som kommer ha bestående och positiv påverkan för att minska vattensvinnet och förebygga läckage i tid. Till exempel, om en mindre vattenläcka inte upptäcks i tid, kan det leda till ett stort slöseri och skador som motsvarar enorma summor. 

Alla våra lösningar utgår från de mätdata på vattenförbrukningen som vi samlar in med hjälp av vattenmätaravläsning i realtid. Genom att ha tillgång till korrekt och högkvalitativ information, ges ni möjligheten att implementera lösningar som gör vatteneffektivitet till en integrerad del av er fastighets hållbara energianvändning. 

Vill ni veta mer om hur ni kan mäta vattenförbrukning i realtid och på så vis undvika ovälkomna överraskningar? 

 BOKA EN DEMO

 

Senaste