Vesteda och Smartvatten - Hållbara boenden är av hög prioritet

"Smartvatten hjälper oss att ses som ledande inom hållbarhet"

Vesteda house from outside

Hållbara boenden är av hög prioritet hos Vesteda – en företagsam investerare som har ett tydligt fokus på den nederländska fastighetsmarknaden med omkring 27 000 bostäder. Stephan de Bie är hållbarhetsprogramschef och är ständigt på jakt efter de senaste trenderna på marknaden för att förbättra energieffektiviteten och maximera avkastningen.

Redan innan Smartvatten mätte Vesteda fastigheternas gas- och elförbrukning. Men fram till förra sommaren avläste de fortfarande vattenmätarna manuellt och slösade dyrbar tid och resurser på att köra ut till alla bostäder. För att få mer exakt data över vattenkonsumtionen och skära ned på kostnader, bestämde sig Vesteda för att prova Smartvatten i flera av sina byggnader.

Vesteda house from outside

En oväntad lösning

Vesteda brukade skicka ut underhållspersonal för att manuellt läsa av vattenmätarna i alla bostäder som de äger helt och hållet själva. Men att mäta vattenförbrukningen i de byggnader där de är delägare har varit svårare eftersom Vesteda inte har tillgång till nycklarna och skulle behöva tillstånd från styrelsen för att samla in datan.

Stephan letade inte aktivt efter en lösning på det här problemet när han först upptäckte Smartvatten. Men han blev intresserad av Joe Hamaris, Smartvattens medgrundare, presentation på en mässa för fastighetsägare i Amsterdam.

”Vi letade inte efter en automatisk avläsare men Joe kom förbi och vi tänkte att Smartvatten kanske kunde vara lösningen för oss,” säger Stephan. Strax därefter kom de överens om att testa Smartvatten i 10 av Vestedas helägda fastigheter under en provperiod.

Från manuellt till automatisk: att samla in exakt data över vattenförbrukningen i realtid

Det första viktiga steget för att förbättra hållbarheten och förhindra överdrivna kostnader är att mäta den nuvarande vattenförbrukningen. Och det är precis vad Vesteda planerade att göra.

Under provperioden var huvudmålet att börja samla in data över vattenförbrukningen mer effektivt. ”Några av våra fastigheter med pooler eller takterrasser kan förbruka mycket vatten,” säger Stephan. ”Vi behövde göra mer än att bara övervaka förbrukningen på årsbasis.”

Stephan ville också testa Smartvattens funktion för att upptäcka läckor och se om kostnaden kunde vara värt fördelarna.

”Det var inte särskilt dyrt och det är en enkel lösning så vi vill se om det fungerar.”

”En av fördelarna med Smartvatten är att det är lätt att installera. Om jag kan göra det kan vem som helst göra det.”

Att börja använda Smartvatten gick smidigt och redan från start fick de hjälp när de behövde. ”En av fördelarna med Smartvatten är att det är lätt att installera. Om jag kan göra det kan vem som helst göra det,” säger Stephan. ”Och om det är något som inte går som det ska får vi omedelbart hjälp att lösa problemet.”

Vesteda använder nu Smartvatten i 26 av sina fastigheter. ”Vi bestämde oss för att använda Smartvatten i de byggnader som har störst vattenförbrukning, med 100 kubikmeter per år,” säger han.

Minskade kostnader, ökad konkurrensfördel

Med Smartvattens distansövervakning av vattenförbrukningen, behöver inte längre Vesteda åka till varje enskild byggnad för att samla in data, något som minskar driftkostnaderna rejält. De kan dessutom integrera Smartvatten till sitt nuvarande energihanteringssystem och ha all nödvändig information om förbrukningen av vatten-, el- och gas på en och samma plats utan något manuellt arbete.

Genom att använda Smartvatten kommer Vesteda också att förbättra sin rankning hos GRESB. Som den globala standarden för att utvärdera börsnoterade fastighetsbolag ur de tre aspekterna: miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG), ger GRESB bättre betyg för högkvalitativ data. Med Smartvatten samlar Vesteda nu korrekt data i realtid, vilket är en förbättring från den tidigare manuella avläsningen av vattenmätarna.

Och när vattenbolaget ber Vesteda om information kan de ge exakt data.

”Smartvatten hjälper oss att ses som ledande inom hållbarhet.”

De flesta företag i Nederländerna använder inte automatisk mätaravläsning och det gör Vesteda till ledande i branschen. ”Våra konkurrenter mäter inte vattenförbrukningen. När de ser att vi korsar gränsen och implementerar innovativ teknologi, hjälper [Smartvatten] oss att framstå som ledande inom hållbarhet.

”Vår VD var ganska begeistrad över att vi hade ny teknik från Finland. Vi är de första att använda det i Holland.”

Alla hos Vesteda, från bostadsrättsägarna till VDn, har fått ett positivt intryck av Smartvatten.

”Vår VD var ganska begeistrad över att vi hade ny teknik från Finland. Vi är de första att använda det i Holland. Till följd av vår positiva upplevelse har andra företag i Holland också installerat likadana mätare.”

Vesteda house from outside

Nästa steg: utveckla en plan tillsammans med Smartvatten för att minska vattenförbrukningen

Vesteda planerar att utöka sin användning av Smartvatten till fler fastigheter.

”Vi vill övervaka vattenförbrukningen för alla fastigheter. Vi fokuserar först på att mäta vår förbrukning, för att sen gå in på våra mål för att minska den,” säger Stephan. ”Vi vill övervaka och sänka vår konsumtion med två procent per år och Smartvatten kan hjälpa oss med det.”

”Vi vill övervaka och sänka vår konsumtion med två procent per år och Smartvatten kan hjälpa oss med det.”

Som en del av expansionsplanen vill Vesteda också implementera mätarna i de delägda fastigheterna. ”Vi vill påbörja ett projekt under nästa år för att få tillstånd för de delägda fastigheterna. Det skulle hjälpa både oss och ägarna, eftersom vi skulle ha koll på deras konsumtion direkt.”

Att förklara värdet av Smartvatten med tydliga och enkla termer är nyckeln för att få det godkänt.

”Smartvatten har en snabb och enkel video som förklarar hur lösningen fungerar,” säger Stephan. ”Att förklara att vi endast vill mäta datan och hur Smartvatten gör detta, underlättar för att få deras samtycke – Smartvatten tänker verkligen på de saker som vi måste hantera.”

Om du undrar ifall Smartvatten är rätt lösning för dina fastigheter, tveka inte att be om mer information genom att boka en demo. Helt utan förpliktelser visar vi dig hur lösningen fungerar på 20-30 minuter.

Senaste