SMARTVATTEN INDEX

Följ era framsteg inom vatteneffeneffektivitet

Smartvatten Index är en referenspunkt som kombinerar dina vattenförbrukningsdata och läckagestatistik till en prestandaindikator. Beräkna och rangordna vatteneffektivitetsprestandan för varje tillgång, jämför era poäng med konkurrenters och ta reda på vad era vattenrelaterade koldioxidutsläpp är.

KONTAKTA OSS

Smartvatten Index

SMARTVATTEN INDEX

Huvudfunktioner 

smartvatten icon

Detaljerad Benchmarking för Vatteneffektivitet

smartvatten icon

Indikator för Helhetsprestanda

smartvatten icon

Anpassat för Olika Fastighetstyper

smarvatten icon

Belönar Läckagedetektering och Åtgärder

Ett datadrivet tillvägagångssätt för att optimera er vatteneffektivitet

Baserad på detaljerad vattendata från över 20 000 fastigheter ger Smartvatten Index en värdefull indikation på era tillgångars prestanda inom vatteneffektivitet. Indexet tar hänsyn till både vattenanvändning och förekomsten av läckage och kategoriserar era tillgångar efter fastighetstyp och yta. Varje tillgång tilldelas en numerisk poäng som återspeglar deras vatteneffektivitet och hantering av läckage. Era vattenrelaterade koldioxidutsläpp anges separat. Identifiera vilka av era fastigheter som har störst potential att förbättra vatteneffektiviteten och spara vatten, och prioritera era insatser därefter.

Hur er fastighetstyp, förbrukning och läckagedetektion formar ert vatteneffektivitetsbetyg.

Smartvatten Index kombinerar vattenkonsumtion och läckagestatistik för att ge en prestandaindikator för era fastigheter.

Indexet tar hänsyn till både vattenkonsumtion och förekomst av vattenläckor i olika fastighetstyper. Det tillhandahåller en numerisk poäng som återspeglar vatteneffektiviteten och hanteringen av läckor i dessa fastigheter, där 10 representerar låg effektivitet och 90 indikerar utmärkt effektivitet och läckagehantering.

 Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Fastighetstypsklassificering:
Fastigheter kategoriseras efter typ med hjälp av BREEAM-standarden.

Förbrukningskomponent:
För varje fastighetstypgrupp bestäms en medianreferensförbrukning per kvadratmeter (m²). Förbrukning över eller under detta medianvärde påverkar Index proportionellt. Medianreferensvärdena tar också hänsyn till statistik över genomsnittlig förbrukning, som 120 liter per person per dag i bostadshus.

Läckagekomponent: 
För varje upptäckt läckage subtraheras en poäng från Index. Ytterligare poäng subtraheras baserat på läckans varaktighet, vilket indikerar att längre varaktiga läckage har en större negativ påverkan på Index.

Koldioxidutsläpp

Smartvatten Index tar även hänsyn till era fastigheters vattenrelaterade koldioxidutsläpp. Varje fastighet har ett koldioxidavtryck baserat på dess vattenkonsumtion. Smartvatten beaktar följande faktorer när man beräknar koldioxidutsläppen från vattenkonsumtionen:

Reduce your CO2 emissions with water

1

Koldioxidutsläpp från vattenproduktion

Detta omfattar distributionen av dricksvatten och behandlingen av avloppsvatten. Beräkningarna baseras på officiella data från Helsingfors vattenverk, vilket uppgår till 0,71 kg CO2 per m3. Eftersom de driver ett modernt, storskaligt avloppsreningsnätverk kan det antas vara en relativt konservativ siffra när den tillämpas på andra regioner.

Reduce your CO2 emissions with water - globe

2

Energiförbrukning för varmt vatten

Detta motsvarar i genomsnitt 58 kWh per m3. Hur mycket CO2 som släpps ut beror på vilken typ av uppvärmning som används, vilket kan ställas in individuellt för varje fastighet. Våra beräkningar baseras på data från Motiva och Statistikcentralen.

Shower head blue

3

Andel varmt vatten

Mängden varmt vatten som en procentandel av den totala vattenförbrukningen bestäms baserat på fastighetstyp och följer officiella riktlinjer från Motiva.

Vill du veta mer om Smartvatten Index?

Tveka inte att kontakta oss via mail, telefon eller fyll i formuläret!

+46 8 313 000

info@smartvatten.se